Злочин ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за статтею 212 КК України
Питання/Тема
Засіб вчинення податкових злочинів
...

...

Окрім вище проаналізованих виражень об'єктивної сторони злочину ухилення від сплати податків і зборів (способи і технології) автори посібника вважають за необхідне зупинитися на іншому елементі, який не отримав широкого дослідження саме в такому контексті, – на засобах вчинення податкових злочинів. Предмет дослідження даного розділу можна було б інтегрувати в попередньо досліджувані інститути без шкоди його детального аналізу, проте автори пропонують не зовсім традиційний підхід до даної теми, через що запропоноване виокремлення являється виправданим.

У вузькому значенні засобу вчення злочину юридична енциклопедія дає таку дефініцію – предмети матеріального характеру (зброя, інструменти, транспорт, різні прилади, технічне обладнання, фіктивні документи тощо), що використовуються при вчиненні суспільно небезпечного діяння і застосування яких істотно полегшує його вчинення.[1]

З метою уникнення розгляду виключно фіктивних документів як засобу вчинення податкового злочину і таким чином спуску до примітивізму, пропонується розглядати даний інститут в широкому розумінні. Неодмінно, будь-який обраний напрямок у розвитку даного питання буде предметом окремого дослідження, тому наразі автори пропонують розглянути інші склади злочинів, що не тільки тісно пов'язані із податковими, а і слугують для останнього своєрідним способом. Дане твердження заслуговує на увагу, оскільки злочин ухилення від сплати податків і зборів є «стрижневим» для таких інших «допоміжних» злочинів, а такі «допоміжні» злочини з точки зору здорового глузду і досягнення певної злочинної мети не мають практичного сенсу у випадку їхнього вчинення окремо самих по собі.


[1] Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leksika.com.ua/19580302/legal/
zasobi_vchinennya_zlochinu

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію