Злочин ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за статтею 212 КК України
Питання/Тема
Співучасть у вчиненні злочину
...

...

Диспозиції ч. 2 та 3 ст. 212 КК передбачають кваліфікуючу ознаку злочину умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) , як вчинення цього злочину за попередньою змовою групою осіб.

Для правильного розуміння інституту співучасті та його норм про співвиконавство вважаємо за необхідне погодитися із правовою позицією визнаного фахівця в галузі теорії кримінального права С.Д. Шапченка. Згідно із даною позицією при вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб принаймні два співучасники повинні діяти як співвиконавці, тобто у вчиненні кожною з осіб, які діють спільно, дій, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину.[1]

Така правова позиція бере свої витоки із радянської школи кримінального права, зокрема, Р.Р. Галіакбаров зауважує, що виконання чи невиконання у повному обсязі або частково дій, передбачених об'єктивними ознаками складу злочину, є ознакою, яка дозволяє відмежовувати складну співучасть (співучасть з розподілом ролей) і вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.[2]

У зв'язку із цим, кваліфікуюча ознака злочину «за попередньою змовою групою осіб» застосовується лише в разі, коли в ньому брали участь як співвиконавці дві особи чи більше, які попередньо, до вчинення діяння, домовилися не сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів чи державних цільових фондів або ж сплатити їх не в повному обсязі.

За цією ознакою можуть бути кваліфіковані, зокрема, дії службових осіб одного й того ж підприємства, установи, організації, на яких покладено відповідальність за правильність обчислення і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та за достовірність відповідної звітності (наприклад, керівник і головний бухгалтер юридичної особи-платника податку, які підписують документи, що подаються до органів державної податкової служби).

Окрім доктринального підґрунтя, зазначене питання знайшло своє практичне відображення у пункті 18 ППВСУ від 08 жовтня 2004 року № 15: «така кваліфікуюча ознака умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, як вчинення цього злочину за попередньою змовою групою осіб, застосовується лише в разі, коли в ньому брали участь як співвиконавці дві особи чи більше, які попередньо, до вчинення діяння, домовилися не сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів чи державних цільових фондів або ж сплатити їх не в повному обсязі».

Згідно із зазначеною постановою дії службових осіб різних суб'єктів господарської діяльності чи громадян-підприємців потрібно кваліфікувати як вчинені за попередньою змовою групою осіб у випадках укладення ними цивільно-правових і господарських договорів, згідно з якими кожна зі сторін ухиляється від сплати належних із неї податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів чи державних цільових фондів. Якщо ж згідно з укладеним договором це має зробити лише одна зі сторін, то дії службової особи іншої сторони чи громадянина-підприємця, що підписали такий договір, необхідно кваліфікувати як пособництво ухиленню від сплати податків, виконавцем якого є службова особа суб'єкта підприємництва чи громадянин-підприємець, які не сплатили обов'язкових платежів.

При цьому, умисну несплату декількома громадянами-фізичними особами податків, зборів (обов'язкових платежів) , які повинні сплачувати їх сумісно, необхідно кваліфікувати за ознакою вчинення за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 212 КК).


[1] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-е вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – С. 54-55.

[2] Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 9.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію