Злочин ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за статтею 212 КК України
Питання/Тема
Об’єкт злочину
...

...

Об'єкт злочину за статтею 212 КК нерозривно пов'язаний із конституційним обов'язком кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67 Конституції України).

У зв'язку із цим, об'єктом складу кримінального злочину ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів є публічні суспільні правовідносини у сфері фіскальної політики держави із встановленого законом порядку справляння обов'язкових податків, зборів та інших платежів, що входять в систему оподаткування, та спрямовані на формування дохідної частини загальнодержавного чи місцевого бюджетів.

Тому, насамперед необхідно погодитися із дослідниками в даній галузі та окреслити, що ухилення від сплати податків родовим об'єктом має не відносини в сфері господарської діяльності, а відносини оподаткування.[1]

Під встановленим законом порядком треба розуміти законодавчо закріплений вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, визначення платників податків та зборів, їх права та обов'язки.

Систему законодавства, що регулює податкові відносини складають: Конституція України; Податковий кодекс України (2755-VI); Митний кодекс України (4495-VI), інші закони з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. Серед вищезазначених нормативних актів основним в системі оподаткування є Податковий кодекс України (далі – ПК).

Пунктом 7.3 статті 7 ПК передбачено, що будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим ПК і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до ПК та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.


[1] Останін В.О. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Ірпінь: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію