Оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб
Питання/Тема
Оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб
...

...

1. Правова природа дивідендів

Згідно із пунктом 14.1.49 статті 14 ПК України дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Отже, під дивідендами слід розуміти розподіл прибутку між власниками цінних паперів, пропорційно їх частині. Таким чином, щоб мати можливість перейти до безпосереднього аналізу оподаткування ПДФО дивідендів, спочатку логічно було б проаналізувати правову природу таких платежів.

 Почнемо з дивідендів, що виплачуються за акціями, емітентом яких є акціонерне товариство. Так, відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Принципова різниця між простими та привілейованими акціями полягає у тому, що виплати за привілейованими акціями здійснюються відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, тоді як виплати за простими акціями здійснюються на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Що ж стосується виплат на корить учасників товариств, то відповідно до ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

Для повноти картини, пропонуємо розглянути виплати за цінними паперами інституту спільного інвестування (далі – ІСІ) . Відповідно до ст. 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» ІСІ можуть бути відкритого, інтервального та закритого типів. В свою чергу, стаття 51 цього Закону передбачає, що дивіденди за цінними паперами інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються. Таким чином, виплати дивідендів можливі тільки за цінними паперами ІСІ закритого типу. Порядок виплати дивідендів за акціями ІСІ встановлюється в статуті.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Актуально з:
10.10.2015
Елемент податку:
 • Об'єкт оподаткування
 • Ставка податку
 • Вид платежу:
  Податок на доходи фізичних осіб
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію