Амортизація
Питання/Тема
Що таке «строк корисного використання (експлуатації)» і яким чином він має обчислюватися? Протягом якого часу нараховується амортизація?
...

...

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством/ установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством/ установою обсяг продукції (робіт, послуг) (у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» відсутнє визначення «строку корисного використання»).

Відповідно до пункту 23 П(С)БО 7 «Основні засоби», нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством/ установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Разом з тим, слід зауважити, що нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством. Тобто, застосування вимог податкового обліку до бухгалтерського є добровільним.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке амортизація?Що таке залишкова та ліквідаційна вартість? Яким чином вони співвідносяться?Що таке «основні засоби» і «нематеріальні активи» у контексті нарахування амортизації?Чи існують необоротні активи, які не підлягають амортизації?Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?Коли призупиняється нарахування амортизації основних засобів?Які терміни корисного використання об’єктів основних засобів передбачені для податкового обліку?Яким чином встановлюються строки нарахування амортизації нематеріальних активів?Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?Як часто слід переглядати метод амортизації?Які витрати не підлягають амортизації?Чи має право фізична особа – підприємець нараховувати амортизацію?Чи підлягають амортизації у податковому обліку основні засоби, безоплатно отримані платником податку?
Інформація про документ
Актуально з:
13.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію