Амортизація
Питання/Тема
Що таке амортизація?
...

...

Відповідно до підпункту 14.1.3 ПК України, амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Доповнюючи та розширюючи пропоноване законодавцем визначення, цю категорію можна розкрити як процес поступового перенесення витрат на придбання основних засобів та інших необоротних активів на собівартість виробництва.

Щодо сутності амортизації, враховуючи, як правило, високу вартість необоротних активів та тривалий термін їхнього використання, завданням амортизації є поступовий розподіл вартості необоротних активів тривалого використання (тобто основних засобів та інших необоротних активів) на витрати протягом очікуваного терміну експлуатації на основі застосування систематичних і раціональних записів. Такий підхід дозволяє, з одного боку, зменшувати можливість зловживань з боку платників податків (у випадку отримання значних доходів платник позбавляється можливості зменшення своїх прибутків шляхом купівлі дорогого основного засобу) , з іншого боку – дозволяє протягом тривалого часу поступово зменшувати на певну частину фінансовий результат до оподаткування, що, відповідно, зменшує суму податкових зобов'язань по податку на прибуток підприємств, і стимулює платників до оновлення основних засобів. 

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке залишкова та ліквідаційна вартість? Яким чином вони співвідносяться?Що таке «основні засоби» і «нематеріальні активи» у контексті нарахування амортизації?Чи існують необоротні активи, які не підлягають амортизації?Що таке «строк корисного використання (експлуатації)» і яким чином він має обчислюватися? Протягом якого часу нараховується амортизація?Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?Коли призупиняється нарахування амортизації основних засобів?Які терміни корисного використання об’єктів основних засобів передбачені для податкового обліку?Яким чином встановлюються строки нарахування амортизації нематеріальних активів?Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?Як часто слід переглядати метод амортизації?Які витрати не підлягають амортизації?Чи має право фізична особа – підприємець нараховувати амортизацію?Чи підлягають амортизації у податковому обліку основні засоби, безоплатно отримані платником податку?
Інформація про документ
Актуально з:
13.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію