Амортизація
Питання/Тема
Які витрати не підлягають амортизації?
...

...

Відповідно до підпункту 138.3.2 ПК України, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

1. вартість гудвілу:

Відповідно до пункту 14.1.40 ПК України, гудвіл (вартість ділової репутації) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Питання щодо обліку гудвілу регулюється нормами П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств». Так, відповідно до пункту 5 підприємство відображає в балансі будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. В подальшому, він підлягає щорічній оцінці. Однак при цьому, слід враховувати, що вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл. З точки зору економічного змісту гудвілу, він не може амортизуватися, оскільки амортизація – це процес відшкодування зносу. Натомість за своєю сутністю, гудвіл – це переваги, які отримує покупець, придбаваючи вже існуючу і діючу компанію порівняно з організацією власної нової фірми. Детальніше щодо гудвілу – див. відповідну аналітику.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке амортизація?Що таке залишкова та ліквідаційна вартість? Яким чином вони співвідносяться?Що таке «основні засоби» і «нематеріальні активи» у контексті нарахування амортизації?Чи існують необоротні активи, які не підлягають амортизації?Що таке «строк корисного використання (експлуатації)» і яким чином він має обчислюватися? Протягом якого часу нараховується амортизація?Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?Коли призупиняється нарахування амортизації основних засобів?Які терміни корисного використання об’єктів основних засобів передбачені для податкового обліку?Яким чином встановлюються строки нарахування амортизації нематеріальних активів?Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?Як часто слід переглядати метод амортизації?Чи має право фізична особа – підприємець нараховувати амортизацію?Чи підлягають амортизації у податковому обліку основні засоби, безоплатно отримані платником податку?
Інформація про документ
Актуально з:
13.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію