Амортизація
Питання/Тема
Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?
...

...

Так, встановлений підприємством у розпорядчому акті строк корисного використання (експлуатації) об'єкта може бути змінено. Пунктом 25 П(С)БО 7 передбачено, що строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Тобто, економічні вигоди, втілені в активі, споживаються суб'єктом господарювання переважно через використання активу. Проте інші фактори, такі як технічне або комерційне старіння, а також моральний і фізичний знос активу (в той час, коли цей актив не використовують), часто призводять до зменшення очікуваних від активу економічних вигід. І навпаки – проведена модернізація активу може збільшувати економічні вигоди об'єкта. Тобто, цілком очевидно, що зміни очікуваних економічних вигод від використання того чи іншого об'єкта можуть відбуватися або у сторону збільшення, або у сторону зменшення.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке амортизація?Що таке залишкова та ліквідаційна вартість? Яким чином вони співвідносяться?Що таке «основні засоби» і «нематеріальні активи» у контексті нарахування амортизації?Чи існують необоротні активи, які не підлягають амортизації?Що таке «строк корисного використання (експлуатації)» і яким чином він має обчислюватися? Протягом якого часу нараховується амортизація?Коли призупиняється нарахування амортизації основних засобів?Які терміни корисного використання об’єктів основних засобів передбачені для податкового обліку?Яким чином встановлюються строки нарахування амортизації нематеріальних активів?Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?Як часто слід переглядати метод амортизації?Які витрати не підлягають амортизації?Чи має право фізична особа – підприємець нараховувати амортизацію?Чи підлягають амортизації у податковому обліку основні засоби, безоплатно отримані платником податку?
Інформація про документ
Актуально з:
13.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію