Амортизація
Питання/Тема
Чи має право фізична особа – підприємець нараховувати амортизацію?
...

...

Питання щодо можливості нарахування фізичною особою-підприємцем амортизації тривалий час була і продовжує залишатися дискусійною. При цьому, позиція податкової продовжує залишатися незмінною: «Ведення бухгалтерського обліку складу витрат на придбання основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осібпідприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не включає до складу витрат суму амортизації основних засобів та нематеріальних активів» (відповідна позиція податкової міститься у Загальнодоступному інформаційному ресурсі «ЗІР»). Разом з тим, судова практика (як за часів дії Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», так і за часів дії ПК України) ставала і продовжує ставати на захист платників податків:

  • Ухвала ВАСУ від 14 січня 2013 року № К-49246/09 у справі № 2-а-38934/09/2070: «За наведених обставин, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що обов'язкове ведення позивачем бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів для включення суми амортизаційних відрахувань до складу валових витрат, яке не передбачено чинним законодавством, не означає можливість обмеження позивача в правах, встановлених статтею 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а тому позивач правомірно відніс до складу валових витрат, з дотриманням вимог чинного законодавства, амортизацію печатних офсетних машин та станків на загальну суму 107276,08 грн.»;

  • Ухвала ВАСУ від 20 вересня 2012 року № К/9991/90719/11: «Згідно зі пп. 17.1.3. п. 17.1. ст. 17 ПК України платник податків має право обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат. Частиною 3. ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства і надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Суди попередніх інстанцій дійшли вірних висновків, що Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» надає фізичній особі-підприємцю право вести спрощений облік доходів і витрат, при цьому не позбавляє його права вести бухгалтерський облік валових витрат основних фондів, що підлягають амортизації та витрат на утримання основних засобів, придбання пально-мастильних матеріалів. Отже, висновок ДПІ в Кіровському районі м. Донецька про відсутність у позивача права здійснювати облік основних засобів та (як наслідок) включати до валових витрат вартість поліпшення основних фондів, є невірним».

Аналіз останньої судової практики свідчить про те, що суди першої та апеляційної інстанцій також починають активно використовувати зазначену правову позицію ВАСУ.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке амортизація?Що таке залишкова та ліквідаційна вартість? Яким чином вони співвідносяться?Що таке «основні засоби» і «нематеріальні активи» у контексті нарахування амортизації?Чи існують необоротні активи, які не підлягають амортизації?Що таке «строк корисного використання (експлуатації)» і яким чином він має обчислюватися? Протягом якого часу нараховується амортизація?Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?Коли призупиняється нарахування амортизації основних засобів?Які терміни корисного використання об’єктів основних засобів передбачені для податкового обліку?Яким чином встановлюються строки нарахування амортизації нематеріальних активів?Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?Як часто слід переглядати метод амортизації?Які витрати не підлягають амортизації?Чи підлягають амортизації у податковому обліку основні засоби, безоплатно отримані платником податку?
Інформація про документ
Актуально з:
13.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію