Декларація з податку на прибуток
Питання/Тема
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
...

...

Показники

Код рядка

Примітка

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) , визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

Цей показник показує чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 20 млн. грн. — обов'язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору.

Даний показник повинен дорівнювати:

 • Сумі рядків 2000,2120, 2200, 2220 та 2240 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою №2, наведеною у Н(С)БО 1.
 • Сумі рядка 2280 Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою № 2-м, наведеною у П(С)БО 25.
 • Сумі рядка 2280 Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою № 2-мс, наведеною у П(С)БО 25.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

Великі та середні підприємства повинні записати у цей рядок суму із рядка 2290 або рядка 2295 форми № 2, залежно від того прибуток чи збиток отримано у звітному (податковому) періоді.

Платники податку на прибуток, які є суб'єктами  малого підприємництва записують суму з рядка 2290 форми № 2-м або форми № 2-мс, залежно від того, який звіт складає таке підприємство за нормами П(С)БО 25.

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

Показник рядка дорівнює сумі  рядка 03 додатка РІ, у якому розкривають різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування.

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

04

Х

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

Показник дорівнює сумі рядка 05 додатка ПЗ. Його заповнюють платники, діяльність яких не оподатковується податком на прибуток згідно статті 142 або підрозділу 4 розділу ХХ ПК України.

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05) х ____ / 100)

06

Показник дорівнює сумі прибутку, розрахованого як різниця між рядками 04 та 05, помноженого на ставку податку на прибуток 18%, передбачену підпунктом 136.1.1 пункту 136.1 статті 136 ПК України.

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі

07

Суму визначають за аналітичними даними рахунку 70 « Доходи від реалізації» та 76 «Страхові платежі».

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

07.1

Суму визначають за аналітичними даними рахунку 76 «Страхові платежі». При цьому до розрахунку включають суми доходу, отриманого виключно за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування, які відповідають підпунктам 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 ПК України. Такі доходи оподатковуються за ставкою 0% згідно підпункту 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 ПК України. Якщо ж ці договори формально не відповідають із статті 14 ПК України, податківці матимуть привід наполягати на застосуванні більшої ставки у 3 %.

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1) х ____  / 100)

08

У розрахунку застосовують ставку податку на прибуток 3 % згідно підпункту 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 ПК України.

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

09

Суму визначають за даними  рахунку 70 « Доходи від реалізації».

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____  / 100)

10

У розрахунку застосовують ставку податку на прибуток 10 % (підпункт 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 ПК України).

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

Суму визначають за даними рахунку 70 « Доходи від реалізації».

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____ / 100)

12

Застосовують ставку податку 10 % (підпункт 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 ПК України).

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

Суму визначають за даними рахунку 70 « Доходи від реалізації».

Сума виплачених виплат гравцю

14

Таку суму визначають за аналітикою по кореспонденції рахунків Дебет 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» – Кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____  / 100)

15

Застосовують ставку податку на прибуток 18 % (підпункт 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПК України).

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

Показник рядка дорівнює сумі  рядка 16 додатка ЗП, у якому відображають зменшення податку на прибуток на суми:

 • щомісячних авансових внесків;
 • нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
 • авансових внесків, нарахованих та сплачених у зв'язку з виплатою дивідендів.

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

Х

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

18

Заповнюють тільки платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально. У цей рядок переносять суму з рядка 17 декларації за попередній період з урахуванням уточнень.

У декларації за 1 квартал поточного року цей рядок не заповнюють.

У декларації за півріччя записують дані рядка 17 декларації за 1 квартал + сума за уточненнями.

У декларації за три квартали –  дані рядка 17 декларації за півріччя +  сума за уточненнями.

Річна декларація повинна містити суму з рядка 17 декларації за три квартали поточного року + сума за уточненнями.

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)

19

Заповнюють платники податку, які подають звітність поквартально та за рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 дорівнює рядку 17.

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

Показник дорівнює сумі  рядка 6 додатка АВ, у якому розраховують авансовий внесок на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) .

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

21

Записи у цей рядок вносять тільки платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально.

Сума повинна дорівнювати показнику рядка 20 декларації за попередній звітний (податковий) період + сума за уточненнями, проведеними протягом такого періоду.

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)

22

Заповнюють платники податку, які подають звітність поквартально та за рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 22 дорівнює рядку 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

Показник дорівнює сумі  рядка 22 додатка ПН, у якому розраховують податкові зобов'язання нерезидентів, якими отримано доход із джерелом походження з України за правилами пункту 141.4 ПК України.

Додаток ПН складають окремо по кожному нерезиденту, якому виплачені доходи. Відповідно, якщо таких нерезидентів та додатків кілька, то показник рядка 23 буде дорівнювати сумі рядків 22 всіх додатків ПН.

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

24

Записи у цей рядок вносять тільки платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально.

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)

25

Заповнюють платники податку, які подають звітність поквартально та за рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23.

Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств

Авансовий внесок ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - ((позитивне значення) рядок 16.3 - рядок 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) / 12), що підлягатиме сплаті щомісяця

26

Теоретично цей рядок платники податку на прибуток, у яких дохід що враховується при визначенні об'єкта оподаткування за останній річний звітний період перевищив 20 мільйонів гривень, повинні були б заповнювати за результатами звітного року.

Але оскільки з 01.01.2016 р. щомісячні авансові внески відмінено, то даний рядок декларації за 2015 рік повинен бути пустим.

Цей рядок може бути використаний при складанні уточнюючих декларацій за попередній рік.

Виправлення помилок

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється  (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

Якщо подається уточнена декларація, то потрібно вказати різницю між сумою рядка 19 раніше поданої декларації та рядка 19 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів через звітну (звітну нову) декларацію, то сюди необхідно перенести суму із рядка 27 таблиці 2 додатка ВП (+ або  -).

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється  (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

28

У разі подання уточненої декларації у цьому рядку вказують різницю між сумою рядка 22 раніше поданої декларації та рядка 22 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів у складі звітної (звітної нової) декларації записують суму із рядка 28 таблиці 2 додатка ВП (+ або -).

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

29

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток, (тобто отримано позитивне значення рядка 27 або рядка 28 декларації) і виправлення проводять через звітну (звітну нову) декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Сюди переносять суму із рядка 29 таблиці 2 додатка ВП.

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

30

Суму пені нараховують у разі виявлення недоплати з податку на прибуток згідно підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України.

Якщо виправлення проводять через уточнюючий розрахунок, то суму пені зазначають у цьому рядку.

Коли ж помилки минулих періодів виправляють у звітній (звітній новій) декларації, то до цього рядка переносять суму із рядка 30 таблиці 2 додатка ВП  до декларації.

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

31

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток, (тобто отримано позитивне значення рядка 27 або рядка 28 декларації) і виправлення проводять через уточнюючу декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється  (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

32

Рядок заповнюють у разі самостійного виправлення помилок у частині оподаткування доходу (прибутку) нерезидентів  згідно пункту 141.4 статті 141 ПК України.

Якщо подається уточнена декларація, то потрібно вказати різницю між сумою рядка 25 раніше поданої декларації та рядка 25 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів через звітну (звітну нову) декларацію, сюди необхідно перенести суму із рядка 31 таблиці 2 додатка ВП (+ або  -).

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

33

Рядок заповнюють, якщо помилки минулих звітних періодів виправляють через звітну (звітну нову) декларацію, і в результаті виправлення виявлено недоплату податку на прибуток (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Сюди переносять суму із рядка 32 таблиці 2 додатка ВП.

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 33 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

34

Суму пені нараховують у разі виявлення недоплати з податку на прибуток за правилами підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України.

Якщо виправлення проводять через уточнюючий розрахунок, то суму пені зазначають у цьому рядку.

У разі виправлення помилки минулих періодів у звітній (звітній новій) декларації, до цього рядка переносять суму із рядка 33 таблиці 2 додатка ВП.

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

35

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток, і виправлення проводять через уточнюючу декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Виправлення помилок  по авансових внесках з податку на прибуток підприємств

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 26 - рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється))  або рядок 34 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

36

Якщо подається уточнена декларація, то у цьому рядку потрібно вказати різницю між сумою рядка 26 раніше поданої декларації та рядка 26 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів через звітну (звітну нову) декларацію, у цей рядок переносять суму із рядка 34 таблиці 2 додатка ВП (+ або  -).

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 35 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

37

Рядок заповнюють, якщо помилки минулих звітних періодів виправляють через звітну (звітну нову) декларацію, і в результаті виправлення виявлено заниження податкового зобов'язання (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Сюди переносять суму із рядка 35 таблиці 2 додатка ВП.

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

38

Суму пені нараховують у разі виявлення недоплати з податку на прибуток за правилами підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України.

Якщо виправлення проводять через уточнюючий розрахунок, то суму пені зазначають у цьому рядку.

У разі виправлення помилки минулих періодів у звітній (звітній новій) декларації, до цього рядка переносять суму із рядка 36 таблиці 2 додатка ВП.

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

39

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток, і виправлення проводять через уточнюючу декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за звітний 2015 рік?Які строки подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік?Які платники підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток? Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Інформація про документ
Актуально з:
01.01.2015
Елемент податку:
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
 • Вид платежу:
  Податок на прибуток підприємств
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію