Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного віку
Останнім часом в Україні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. З метою вирішення цієї проблеми Уряд вніс зміни до чинного законодавства, реалізація яких має зупинити зростання такої категорії безробітних. Зазначені зміни чинного законодавства полягають у встановленні для роботодавців квоти на працевлаштування громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. При цьому вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяль
...
Як проводити доплату до мінзарплати у разі сумісництва та суміщення?
У разі коли працівник працює на умовах сумісництва або суміщення роботодавцю слід знати, у якому порядку слід визначати доплату до мінзарплати, адже її розрахунок у цих випадках буде відрізнятися. Нагадаємо, що відповідно до абзацу третього статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачуєть
...
Як оподатковується та відображається у формі № 1 ДФ і Звіті по ЄСВ доплата до мінзарплати?
Відповідно до підпункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5, доплата до мінзарплати включається до складу додаткової зарплати фонду оплати праці. Тому у складі зарплати з такої доплати в утримується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % та нараховується ЄСВ у розмірі 22 % в загальному порядку.
...
Як змінилися умови призначення пенсії за віком у зв’язку з пенсійною реформою?
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У зв’язку з цим умови призначення пенсії істотно змінилися. Так, відповідно до абзацу першого частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами) особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років лише по 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 с
...
Внутрішні локальні акти роботодавця: обов’язково розробляти чи ні?
Локальні акти роботодавця – це акти, які самостійно розробляються та приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулюють трудові відносини між підприємством та працівником, та здебільшого за погодженням з трудовим колективом чи профспілкою та/бо уповноваженим представником трудового колективу. Отже, внутрішні локальні акти приймаються безпосередньо учасниками трудових відносин, які мають можливість впливати на їхній зміст, максимально пристосовуючи їх до особливостей правового режиму праці відповідного підприємств
...
Чи може платник ПДВ в одній скарзі оскаржити в адміністративному порядку декілька рішень про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування?
Право на оскарження платником ПДВ в адміністративному порядку рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних передбачено пунктом 56.23 статті 56 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Зі свого боку порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 485 (далі – Порядок).
...
Відмінність внутрішнього сумісництва та суміщенням (професій) посад
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. З цієї норми права вбачається, що працівник має право, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути кілька, тобто працювати за
...
Щодо правомірності накладення органами Держпраці штрафу на підприємство за порушення законодавства про працю у разі усунення порушень на виконання вимог припису
Відповідно до трудового законодавства, зокрема  частини першої статті 259 Кодексу законів про працю України, визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань прац
...
Що робити, якщо була зупинена реєстрація помилково виписаної податкової накладної?
За усними роз’ясненнями фіскальних органів у випадку зупинення реєстрації податкової накладної (далі – ПН), яка була виписана платником помилково, реєстрацію такої ПН потрібно відновити у порядку, передбаченому пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу  України (далі – ПК України), після чого необхідно скласти та зареєструвати в ЄПРН розрахунок коригування до такої ПН. Водночас, на нашу думку, платник ПДВ може не відновлювати реєстрації помилково складеної ПН, оскільки за загальним правилом відсутність реєстрації помилкової ПН не впливає на податкові зобов’язання з ПДВ постачальника товар
...
Яким чином можна відновити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена в ЄРПН за пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України?
У випадку зупинення реєстрації податкової накладної (далі – ПН) або розрахунку коригування (далі – РК) за пунктом 201.16 статті 201 ПК України платник ПДВ, який здійснював реєстрацію таких ПН/РК, протягом 365 з дня виникнення податкового зобов’язання звертається до комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі – Комісія). Які документи необхідно подати Комісії? Для відновлення реєстрації ПН/РК платник ПДВ зобов’язаний подати Комісії такі документи: 1) письмове пояснення, яке за роз’ясненням ДФС України формується за кожними окремо
...
Які є механізми захисту у платника ПДВ, якщо комісія ДФС не приймає вчасно рішення щодо реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування?
Відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) для відновлення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування платнику податків необхідно подати до комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – комісія ДФС) відповідне письмове пояснення та копії документів, вичерпний перелік яких встановлений Міністерством фінансів України. Абзацом сьомим підпункту 201.16.3 пункту 201
...
Які наслідки тягне за собою зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?
Зупинення реєстрації у ЄРПН податкової накладної (далі – ПН) або розрахунку коригування (далі – РК) тягне за собою такі наслідки: 1) податкові зобов’язання. Платник ПДВ повинен своєчасно нарахувати та сплатити податкові зобов’язання з ПДВ, які виникли у нього відповідно до положень Податкового кодексу України (далі –  ПК України), у тому числі, якщо реєстрація ПН/РК була зупинена, позаяк податкове законодавство не звільняє платника від обов’язку сплатити ПДВ через відсутність своєчасно зареєстрованої ПН/РК; 2) податковий кредит покупця: 2.1 покупец
...
У яких випадках реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування може бути зупинена за пунктом 201.16 статті 201 ПК України?
Алгоритм процедури зупинення реєстрації податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) графічно можна зобразити так: Так, реєстрація у ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування може бути припинена у випадку наявності у платника ПДВ відповідного ступеня ризику, критерії оцінки яких встановлені наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567 (далі – Наказ 567). Наявність у платника ПДВ відповідного ступеня ризику, який є достатнім для зупинення реєстрації ПН/РК, автоматично проводиться програмним забезпеченням, адміністратором якого є ДФС України, у два етапи (пе
...
Який код УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній при постачанні теплової енергії?
У пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) міститься вимога щодо обов’язку платника податку на додану вартість на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін, а також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, серед яких, зокрема, підпунктом «і» такого пункту міститься: код товару згідно з УКТ ЗЕД; для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП). До того ж платники податку, крім ви
...
Які наслідки для платника матиме допущення помилки у коді товару/послуги у податковій накладній?
За аналізом ПК України помилка у кодах товарів та послуг у податковій накладній може мати такі наслідки: - застосування штрафних санкцій за пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України; - неможливість формування податкового кредиту. Щодо сплати штрафу Відповідно до пункту 35-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Тобто до
...
У яких податкових накладних/розрахунках коригування коди товарів та послуг не вказуються?
Відповідно до пункту 16 Порядку заповнення ПН, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015  № 1307, передбачається, що коди товарів/послуг не зазначаються у податкових накладних/розрахунках коригування, які складені: - відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПК України; - на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною; - в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту а) пункту 337.4 статті 337 ПК України.
...
Чи потрібно вказувати коди товарів/послуг у податкових накладних (ПН) або розрахунках коригування (РК), складених до 01.01.2017 , але зареєстрованих у 2017 році?
У податкових накладних/розрахунках коригування, що реєструвалися в 2017 році, але були складені до 01 січня 2017 року, коди послуг та товарів (крім підакцизних товарів та товарів, ввезених в Україну) не зазначаються, оскільки на дату складання таких документів діяла попередня редакція статті 201 ПК України, відповідно до якої у ПН/РК зазначалися лише коди підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України.
...
Який код товару вказуватиметься в податковій накладній при поставці товарів у наборі?
Відповідно до абзацу другого пункту 201.7 статті 201 ПК України у разі, якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань.
...
Як заповнювати платнику ПДВ податкову накладку/розрахунок коригування, якщо відповідний код товару в УКТ ЗЕД відсутній?
За підпунктом і) пункту 201.1 статті ПК України коди товарів за УКТ ЗЕД в обов’язковому порядку вказуються у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК). Коди УКТ ЗЕД відповідно до частини першої статті 67 Митного кодексу України затверджуються законом про митний тариф, тобто основною їх метою є закріплення митних ставок для товарів, які ввозяться на територію України. Таким чином, певні види товарів, які фізично не можуть переміщатися через кордон, в УКТ ЗЕД просто відсутні. Це, наприклад, об’єкти нерухомого майна та нематеріальні активи тощо. Попри те операції з
...
Які коди товарів та послуг вказуються у податкових накладних та розрахунках коригування з 2017 року?
За змінами до підпункту і) пункту 201.1 статті ПК України, які набрали чинності 01 січня 2017 року, у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК) в обов’язковому порядку вказуються коди товарів за УКТ ЗЕД та послуг за Державним класифікатором продукції та послуг.  01 березня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 23.02.2017 № 276, яким було затверджен нову форму податкової накладної та зміни до порядку її заповнення, що приводить вищезазначені документи до відповідності з вимогами змін у ПК України, які набрали чинності  01.01.2017.
...
Чи притягатиметься платник ПДВ до відповідальності за відсутність коду послуги у податковій накладній?
Відповідно до підпункту і) пункту 201.1 статті 201 ПК України у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. Отже, платнику ПДВ у податковій накладній необ
...
Чи може платник ПДВ, який невчасно зареєстрував податкову накладну/розрахунок коригування, не чекаючи на отримання податкового повідомлення-рішення самостійно начислити та сплатити суму штрафу?
При наданні відповіді на поставлене запитання необхідно враховувати положення податкового законодавства, яким регламентовано порядок функціонування системи адміністративного оподаткування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ). Так, у разі порушення встановлених абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим пункту 201.10 статті 201 ПК України строків для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до платника ПДВ застосовуються штрафні санкції за статтею 120-1 ПК України. Проте пунктом 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінет
...
Які наслідки для покупця у разі, якщо продавець у податковій накладній допустив помилку і не бажає її виправляти?
Відповідь на це питання залежить від того, яку саме помилку було допущено продавцем. Так, відповідно до положення пункту 201.10 статті 201 ПК України не може бути причиною скасування податкового кредиту, сформованого по податкових деклараціях/розрахунку коригування, у яких наявні помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПК України (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають: - ідентифікувати здійснену операцію; - її зміст (товар/послугу, що постачаються); - період; - сторони; - та суму податкових зобов'язань з ПДВ.
...
Який порядок реєстрації податкової накладної в ЄРПН у разі її складання філією, якій делеговано таке право?
Відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозд
...
Скільки податкових накладних необхідно виписати, якщо покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансовими платежами?
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У такому випадку за правилом «першої події» (пункт 187.1 статті 187 ПК України) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг є датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, на яку платнику і необхідно скласти податкову накладну. Державна податкова служба України в узагальню
...
Хто відноситься до застрахованих осіб?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), а також низка інших законодавчих актів нашої держави згадують поняття «застрахована особа». У статті 1 Закон дає безпосереднє визначення цьому поняття, відповідно до якого застрахованою є фізична особа, що підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за яку сплачувалися чи сплачуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та внески до накопичувальної системи пенсійного страхування. Фактично ж, говорячи про
...
Щодо тривалості робочого часу
Питання тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України). Робочим часом вважається встановлений законом або на його підставі угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої трудові обов’язки. Так, відповідно до норм статті 50 КЗпП України передбачено, що  нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Разом з тим підприємства й організації при укладенні колективного договору та/
...
Належне оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівником
Відповідно до Конституції України та чинних вимог трудового законодавства регламентовано право громадян на працю, тобто на одержання роботи з оплатою не нижче мінімального розміру. Працівник реалізує свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Крім того, згідно зі статтею 22 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, оскільки відповідно до Конституції Ук
...
Щодо порядку та оформлення посадових інструкцій працівників
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Положеннями частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
...
Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації «Особова картка працівника» та «Особова справа»
Облікові документи, зокрема особова картка форми П-2 або П-2ДС та особова справа, обов’язкові документи на кожному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та господарювання. Особова справа працівника — це комплект документів, які містять в собі біографічні дані працівника, відомості щодо його освіти, роботи до прийняття на підприємство, в установу, організацію, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також інші документи, зокрема накази, характеристики тощо. Загаль
...
Щодо обов’язковості укладання на підприємстві колективного договору
Відповідно до частини сьомої статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори. Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) колективний договір
...
Як встановити неповний робочий час?
Неповний робочий час може бути встановлено: за згодою між працівником і власником (частина перша статті 56 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)); за ініціативою роботодавця (частина третя статті 32 КЗпП). Порядок введення неповного робочого часу у цих випадках буде істотно відрізнятися. Неповний робочий час за згодою між працівником і власником У цьому випадку працівник і роботодавець повинні узгодити таку домовленість. Зазвичай неповний робочий час у такому випадку встановлюється за ініціативою працівника, а тому працівник подає відповідну заяву, а роботодавець видає наказ
...
Як працевлаштувати іноземця в Україні?
Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно ст. 8 Кодексу законів про працю України трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України "Про міжнародне
...
Які наслідки допущення в податковій накладній помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД?
Помилкою у такому обов’язковому реквізиті податкової накладної як код товару згідно з УКТ ЗЕД (далі – код товару), допущеною продавцем - платником ПДВ, може бути невірне зазначення коду товару або відсутність коду товару в податковій накладній. Такі помилки обумовлюють настання різних юридичних наслідків як для продавця, так і для покупця. За положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) в редакції від 13.07.2017 продавець при допущенні помилки в коді товару може зазнати таких наслідків (див. Таблицю 1). Таблиця 1 № з/п Форма по
...
У якому періоді включається до податкового кредиту сума сплаченого ПДВ за податковими накладними, складеними у червні 2017 році?
Абзацом другим пункту 42 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачено, що податкові накладні / розрахунки коригування, складені у період з 01 до 30 червня 2017 року та зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 року, вважаються своєчасно зареєстрованими. Водночас відповідь на питання щодо періоду формування податкового кредиту за податковими накладними або розрахунками коригування, складеними у червні 2017 року, залежить від дати їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), а саме: 1
...
Чи має покупець товарів/послуг право на податковий кредит, якщо кошти за отримані товари/послуги були фактично сплачені третій особі, якій постачальник товарів/послуг переуступив своє право грошової вимоги до покупця?
Відповідно до частини першої статті 509 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. За частиною першою статті 110 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Частина третя цієї статті 110 ЦК України встановлює, якщо кожна зі сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'яз
...
В якому порядку перенеситься від’ємне значення з ПДВ реорганізованого платника до його правонаступника?
Відповідно до абзацу другого пункту 198.7 статті 197 ПК України сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення,  підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства. Таке перенесення за абзацом четвертим пункту 198.7 статті 197 ПК України здійснюється в разі, якщо сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного зв
...
Які податкові наслідки має забезпечення працівників підприємства мобільним (стільниковим зв’язком)?
Із аналізу норм Податкового кодексу України можна прийти до висновку, що при забезпеченні роботодавцем своїх працівників мобільним зв’язком оподаткування буде залежати від використання такого зв’язку в межах господарської діяльності підприємства. Відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПК України господарська діяльність – це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-як
...
Правила нарахування податкових зобов'язань з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 ПК України
Платник податку на додану вартість, який починає використовувати або призначає для використання придбані або виготовлені товари/послуги, необоротні активи в неоподатковуваних операціях або за межами господарської діяльності, якщо за операцією із такого придбання/виготовлення було нараховано податковий кредит, то такий платник повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, склавши не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду та зареєструвавши в ЄРПН зведену податкову накладну за цими товарами/послугами, необоротними активами.
...
Хто має право на податковий кредит і на кого СТО повинна виписати податкову накладну за здійснення операції з ремонту автомобіля, якщо вартість таких робіт була оплачена страховою компанією з вирахуванням франшизи?
Для відповіді на вищезазначене питання необхідно охарактеризувати правову природу операцій, які були здійснені між: - виконавцем робіт – СТО; - власником автомобіля – платником ПДВ (далі – Фірма Х); - та страховою компанією, яка оплатила вартість ремонтних робіт. Фактично між вищезазначеними особами виникли наступні правовідносини: 1) СТО виконувала роботи по ремонту автомобіля Фірми Х; 2) страхова компанія виплачує страхову виплату за договором страхування.
...
Як формується податковий кредит з ПДВ при придбанні питної води для офісу?
Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників своїм листом від 08.12.2015 р. № 26675/10/28-10-06-11 виклало свою позицію стосовно оподаткування ПДВ придбання товарів/послуг, необоротних активів, які призначаються для використання в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків, зокрема води (кулера) для офісу. Контролюючий орган роз’яснює, що в період до 1 липня 2015 року, у разі якщо платник податків відобразив за зазначеними товарами податковий кредит, то при використанні їх в операціях, що не є господарською діяльністю платника
...
Протягом якого терміну платник ПДВ має право включити суми сплаченого податку до податкового кредиту по податкових накладних, отриманих до вступу в дію Податкового кодексу України (дія закону в часі)?
Питання полягає в тому, чи може платник податків застосовувати строк, встановлений Законом України «Про порядок погашення зобов’язання платників перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі – ЗУ «Про порядок погашення зобов’язання платників податків») та Законом України «Про податок на додану вартість» (далі – ЗУ «Про ПДВ») по податкових накладних, виписаних на дату дії вищезазначених законів, але якщо на день формування податкового кредиту діяв Податковий кодекс України (далі – ПК України).   Вирішення означеної проблеми  неможливе  без  розрізнення теоретичних понять «дія закону»
...
Яка різниця між виконанням зобов'язання, переходом права власності на товар та отриманням товарів?
Момент переходу права власності на товар Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.
...
У якому звітному періоді покупець повинен відобразити податковий кредит, якщо товар передано перевізникові, на дату передачі оформлено податкову накладну, але покупець отримав товар у наступному місяці?
Залежно від обставин справи, проміжок часу між юридичними фактами першої події (дата списання коштів з банківського рахунку чи отримання товарів/ послуг) та реєстрації податкової накладної може як свідчити, так і не свідчити про порушення платником податків норм ПК України. У випадку, якщо покупцем порушено строк для реєстрації податкової накладної, він має право відобразити податковий кредит у тому звітному періоді, в якому буде зареєстровано податкову накладну.
...
Що дає право платнику податків на формування податкового кредиту?
Право на формування податкового кредиту дають: 1) реально здійснені операції з товаром (послугами); 2) документи, які підтверджують реальність здійснених операцій.
...
Як визначається податковий кредит при імпорті товару?
В пункті 190.1 статті 190 ПК України зазначено, що базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. Тобто при визначенні бази оподаткування при імпорті товарів враховується договірна або митна вартість (залежно від того, яка є більшою).
...
Що робити в тому випадку, якщо платник податків включив до податкового кредиту (наприклад, за березень) суму ПДВ, яка містилась в податковій накладній, яку постачальник зареєстрував із запізненням (наприклад, у квітні)?
Даючи відповідь на дане питання, слід врахувати деякі аспекти. 1. Якщо платник податків включив до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, скажімо, за 30 березня, а постачальник зареєстрував її 10 квітня, то в такому випадку дії платника податків з включення суми ПДВ до податкового кредиту є правомірними (див. абзаци 14, 16 пункту 201.10 статті 201 ПК України); 2. Якщо платник податків включив до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній від 30 березня, а постачальник зареєстрував її 17 квітня, то дії платника з включення суми ПДВ до податкового к
...
Чи виникає у платника податків право на податковий кредит у випадку реєстрації податкової накладної із запізненням?
Пункт 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначає обов’язок платника ПДВ (продавця) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.
...
Яким чином було змінено порядок формування податкового кредиту у 2014-2015 рр.?
<p style="text-align:justify">Необхідно зазначити, що у зв&#39;язку з внесенням змін до ПК України, з 1 січня 2015 року дещо змінились особливості формування податкового кредиту.</p> <p style="text-align:justify">Таким чином, <strong><u>до 1 січня 2015 року </u></strong>платник податків мав право на податковий кредит, якщо отримані товари/послуги підтверджувалися податковою накладною.</p> <p style="text-align:justify">Разом з тим, реєстрація податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних була
...
Чи потрібно проводити доплату до мінзарплати працівникам з відрядною формою оплати праці?
За відрядної системи оплати праці сума зарплати робітника залежить від кількості одиниць виготовленої ним продукції (або обсягу виконаної роботи) певної якості з урахуванням кваліфікації, умов праці, виконання норми виробітку (норми часу). Оплачують цю роботу за відрядними розцінками. Детальніше про відрядну форму оплати праці читайте в аналітичному матеріалі «Що таке відрядна форма оплати праці?». Відрядні розцінки визначаються, виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу) (стаття 90 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)) шляхом:
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 85 86 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити