252.6
Питання/Тема
Базові умови поставки
...

...

Базові умови поставки відповідно до пунктів 252.6, 252.7 статті 252 Податкового кодексу України, слід розуміти як поставку на склад готової продукції гірничого підприємства. Для тлумачення базових умов поставки необхідно враховувати правила «Інкотермс» (International commerce terms) в яких визначено обов'язки контрагентів щодо поставки товару, момент переходу ризиків іншій стороні та строк поставки товару.

В свою чергу, в розумінні ПК України, прирівнюються до складу готової продукції вузла обліку, вхід до магістрального трубопроводу, пункти відвантаження споживачу або на переробку.

Відповідно до чинного законодавства, готовою продукцією вважається продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.[1] Так, наприклад, готовою товарною вугільною продукцією є готова вугільна продукція, видобута на вугледобувному підприємстві та/або перероблена на його замовлення та призначена для продажу.[2]

Отримана готова продукція поставляється на склад готової продукції гірничого і підприємства, де утримується для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності та обліковується в якості запасів – активів, якщо існує імовірність того, що підприємство/ установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. При цьому, відображення запасів в бухгалтерському обліку здійснюється або за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації. Так, первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.


[1] Абзац четвертий пункту 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 20.10.99 р. № 246

[2] Методичні рекомендації щодо прогнозування техніко-економічних показників діяльності вугледобувних підприємств, затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17.11.2011 року № 719

close icon
Пов'язані питання/Теми
Ділянка надр
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію