140.5.9
Питання/Тема
Коли потрібно коригувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму відрахувань профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачених умовами колективного договору?
...

...

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до правил ПК України.

Цим же пунктом ПК України передбачено, що платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, мають право прийняти рішення визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені нормами розділу ІІІ ПК України. Такі платники, розраховуючи об'єкт оподаткування податком на прибуток, не коригують бухгалтерський фінрезультат. Відповідно відрахування профспілковим організаціям вплинуть на податок на прибуток виключно через правила бухгалтерського обліку.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію