Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи оподатковується постачання програмної продукції «податком на репатріацію»?
Порядок нарахування та сплати так званого «податку на репатріацію», що являє собою оподаткування доходів нерезидента із джерелом їх походження з України, регулюється пунктом 141.4 статті 141 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, згідно з підпунктами в) та й) підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПК України до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цим пунктом, зокрема, належать: - роялті; - інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента
...
Що таке послуги з демонстрування, розповсюдження та публічного сповіщення фільмів?
Пунктом 13-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України передбачено, що тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами). Водночас згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) демонстрування та публічне сповіщення фі
...
Що таке національна кінематографічна спадщина в цілях оподаткування ПДВ?
Відповідно до пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини. Водночас згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) відновлення, реставрування і збереження товарів національної та світової кінематографічної спадщини здійснюється державним фондом фільмів. Причому за частиною третьою статті 17 Закону усі фільми та фільмові ма
...
Як сплачується розстрочена/відстрочена сума грошових зобов’язань (податкового боргу) з ПДВ та нарахованих на них процентів?
Згідно з роз’ясненням контролюючого органу, розміщеним у Базі податкових знань (категорія 101.06), сплата розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) з ПДВ здійснюється шляхом перерахування Державною казначейською службою коштів з електронного рахунку платника податків до бюджету. Поповнення електронного рахунку на суму сплати розстрочення (відстрочення) здійснюється платником податку з його поточного рахунка. Сплата нарахованих процентів здійснюється з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету. Водночас вищезазначене роз’яснення, на на
...
Чи може обнулення показників податкової звітності з ПДВ за рішенням контролюючих органів бути підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ за підпунктом «г» пункту 184.1 статті 184 ПК України?
Відповідно до підпункту г) пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України) анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Отже, реєстрація особи платником ПДВ може бути анульована згідно з пі
...
Що таке архівний комплект вихідних матеріалів фільмів?
Відповідно до пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України до 01.01.2023 звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України. Під архівним комплектом вихідних матеріалів фільмів згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) розуміється сукупність плівкових носіїв оригіналу фільму, що складається з негатива (дубль-негатива), еталонного та прокатного позитива зображення, оптичної фонограми, анотаці
...
Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Частиною другою статті 21 Кодексу законів про працю України закріплено право осіб на укладення трудового договору на одному або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. При цьому у разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, визначена Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від
...
Особливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посад
Відповідно до пункту 1 частини першої  статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персональ
...
Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працю
Відповідно до пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт і у разі виявлення порушення законодавства про працю – припис про їх усунення. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування (суб’єктом господарювання) порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспек
...
Особливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?
Згідно з чинним законодавством України виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням працівника від своїх основних обов’язків. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов’язків – це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою (без звільнення від основних трудових обов’язків), коли працівник разом зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Відповідно до положень статті 105 Кодексу з
...
Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працю
З унесенням змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, що набрали чинності 01.01.2015, які стосуються посилення контролю у сфері дотримання трудового законодавства та притягнення роботодавців у разі порушення до фінансової відповідальності у вигляді штрафів у значних розмірах, постає питання: чи є строк давності за порушення трудового законодавства? Так, відповідно до статті 265 Кодексу законів про  працю України у випадку порушення роботодавцями норм чинного законодавства про працю на них покладається відповідальність. Тобто юридичні особи (включаючи їхні структурні та відокремлен
...
В якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?
Аліменти можуть утримуватися за бажанням працівника або примусово. Підстави для стягнення аліментів За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій та(або) натуральній формі (стаття 181 Сімейного кодексу України (далі — СКУ)). У такому випадку утримання проводять за бажанням працівника. Тому платник аліментів для утримання з його доходу аліментів на дитину подає за місцем роботи (місцем виплати пенсії, стипендії) заяву про відрахування з його зарплати  аліментів у вказаному розмірі та протягом визначеного
...
Перенесення робочих днів у 2018 році
Роботодавець має право перенести робочі дні на підприємстві, скориставшись рекомендаціями Кабінету Міністрів України або за своїм власним рішенням. Але при цьому слід додержуватися встановлених правил. З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу уряд вправі не пізніше ніж за три місяці до таких днів рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні в порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. Роб
...
Як обліковують та оподатковують аліменти?
Сума аліментів розраховується роботодавцем щомісячно. Розмір відрахувань із зарплати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ ( п. 13 Переліку видів доходів, які враховуються для визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26.02.93 р. № 146, далі — Порядок № 146). Приклад 1 В березні 2018 року за основним місцем роботи працівнику нараховано зарплату у розмірі 5000 грн, премію 800 грн та відпускні 2000 грн. Згідно із рішенням суду на підставі виконавчого лис
...
Як оподатковується надбавка за роз’їзний характер роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР також передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, у
...
Як оформити роз'їзний характер робіт на підприємстві та встановлення надбавок за такий режим роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
...
Що таке роз’їзний характер робіт? Чи тотожне це поняття терміну «пересувний характер робіт»?
Доволі часто у суб'єктів господарювання, зокрема тих, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, виробництва, є певна категорія працівників, робота яких пов’язана з постійними поїздками в іншу місцевість (наприклад, водії, експедитори, менеджери зі збуту, представники будівельних професій тощо). Існує декілька варіантів оформлення подібного режиму роботи. У цій аналітиці пропонуємо розібратися з поняттям такого виду оформлення трудових правовідносин, як роз’їзний характер робіт. Слід зазначити, що таке поняття, як "роз’їзний характер робіт", законодавчо не визначене.&
...
Коли можна залучити працівника до роботи у вихідні та святкові неробочі) дні?
Відповідно до ст. 67 - 69, 73 КЗпП: святкові (неробочі) дні встановлюються виключно законодавством, зокрема ст. 73 КЗпП; вихідні дні підприємство встановлює самостійно залежно від графіка роботи. Відповідно до ст. 73  КЗпП встановлені такі святкові дні: 1 січня - Новий рік 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 8 березня - Міжнародний жіночий день 1 травня - День праці 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 28 червня - День Конституції України 24 серпня - День незалежності України 14 жовтня - День захисника України. Неробочими є  д
...
Як правильно звільнити працівника у зв'язку з втратою довіри?
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.  Верховний Суд України у постанові від 20.04.2016 у справі № 6-100цс16  зазначив, що розірвання трудового договору за підстав втрати довір’я можливе за таких у
...
Переведення і переміщення – у чому різниця?
Питання розмежування «переведення» та «переміщення» має величезне практичне значення, адже у разі недотримання вимог трудового законодавства це буде дорого коштувати роботодавцеві у разі виникнення трудового спору. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадк
...
Яка передбачена відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю?
Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України» (далі – Закон) регламентовано що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну
...
Чи поширюється мораторій в 2018 році на перевірки всіма контролюючими органами?
Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» законодавці ухвалили пролонгацію на 2018 рік обмеження заходів держнагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема продовжили до 31 грудня 2018 року мораторій на здійснення планових заходів контролюючими органами згідно із Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Втім слід вказати, що мораторій не поширюється на здійснення позапланових заходів державного нагляду, що здійснюються: 1) за погодженням Державної регуляторної служби; 2) за п
...
Роботодавець вимагає відомості про реєстрацію місця проживання - чи законно це?
Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України регламентовано, що при укладенні трудового договору громадянин (майбутній працівник) зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Отже, як випливає із зазначеної правової норми, для працевлаштування на роботу майбутній працівник подає документ, що засвідчує його особу.
...
Щодо норми робочого часу на 2018 рік
До 2018 року Мінсоцполітики щороку надавало рекомендації з розрахунком норм тривалості робочого часу на наступний рік. Проте, за повідомленням Мінсоцполітики, на 2018 рік офіційного листа із зазначеними рекомендаціями не буде. Разом з тим деякі роз’яснення стосовно розрахунку норми тривалості робочого часу Мінсоцполітики наводить у листі від 19.10.2017 № 224/0/103-17/214. Зокрема, повідомляється, що законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу. Норма робочого часу працівників може бути різною залежно від багатьох чинників: тривалості робочого тижня, тривалості робочог
...
Чи правомірний штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу?
Органи Держпраці при проведенні контролю за дотриманням суб’єктами господарювання   законодавства про працю доходять висновку прозастосування фінансової відповідальності у розмірі 30 мінімальних заробітних плат у разі, якщо роботодавцем не повідомлено органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу. Проте, чи відповідає такий висновок та позиція органів Дерпраці вимогам чинного законодавства, з’ясуємо в цьому аналітичному матеріалі. Так, відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що трудовий договір є угодою між працівни
...
Штраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці
Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» установлено основні соціальні показники на 2018 рік та розмір мінімальної заробітної плати, що з 1 січня 2018 року  у місячному розмірі становить 3 723 гривні, а в погодинному розмірі – 22 гривні 41 коп. Вказане законодавче підвищення мінімальної заробітної плати зобов’язує роботодавців щомісяця нараховувати найманому працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше 3 723 грн. Якщо ж заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо
...
Щодо наявності ознак трудового договору при виконанні роботи прибиральниці за цивільно-правовим договором
Органи Держпраці при здійсненні контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про працю, що здійснюється у формі інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, при виявленні укладених суб’єктом господарювання цивільно-правових договорів вбачають у них ознаки трудового договору та накладають штраф за порушення вимог законодавства про працю, зокрема за фактичний допуск працівника до роботи без укладання трудового договору. Отже, підпадатиме укладений цивільно-правовий договір на виконання роботи прибиральниці під ознаки трудового договору та чи стане підставою для за
...
Відмінності трудового договору та цивільно-правового договору
Для уникнення перекваліфікації цивільно-правових відносин на трудові Державною фіскальною службою України на підставі пункту 177.8 статті 177 Податкового кодексу України та Державною службою з питань праці пропонуємо Вашій увазі перелік відмінностей трудового договору та цивільно-правового договору (далі – ЦПД) для уникнення зайвих запитань з боку контролюючих органів.
...
Штраф за запис у трудову працівника російською мовою
При здійсненні органами Держпраці контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про працю, що здійснюється у формі інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, інспектори праці перевірять повною мірою дотримання вимог законодавства про працю та в разі порушень застосовують фінансову відповідальність у вигляді штрафу відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України та адміністративну відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Так, при проведенні контрольного заходу за дотриманням законодавства про працю органами Дер
...
Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного віку
Останнім часом в Україні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. З метою вирішення цієї проблеми Уряд вніс зміни до чинного законодавства, реалізація яких має зупинити зростання такої категорії безробітних. Зазначені зміни чинного законодавства полягають у встановленні для роботодавців квоти на працевлаштування громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. При цьому вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності
...
Внутрішні локальні акти роботодавця: обов’язково розробляти чи ні?
Локальні акти роботодавця – це акти, які самостійно розробляються та приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулюють трудові відносини між підприємством та працівником, та здебільшого за погодженням з трудовим колективом чи профспілкою та/бо уповноваженим представником трудового колективу. Отже, внутрішні локальні акти приймаються безпосередньо учасниками трудових відносин, які мають можливість впливати на їхній зміст, максимально пристосовуючи їх до особливостей правового режиму праці відповідного підприємств
...
Відмінність внутрішнього сумісництва та суміщенням (професій) посад
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. З цієї норми права вбачається, що працівник має право, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути кілька, тобто працювати за
...
Щодо правомірності накладення органами Держпраці штрафу на підприємство за порушення законодавства про працю у разі усунення порушень на виконання вимог припису
Відповідно до трудового законодавства, зокрема  частини першої статті 259 Кодексу законів про працю України, визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань прац
...
Щодо тривалості робочого часу
Питання тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України). Робочим часом вважається встановлений законом або на його підставі угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої трудові обов’язки. Так, відповідно до норм статті 50 КЗпП України передбачено, що  нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Разом з тим підприємства й організації при укладенні колективного договору та/
...
Належне оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівником
Відповідно до Конституції України та чинних вимог трудового законодавства регламентовано право громадян на працю, тобто на одержання роботи з оплатою не нижче мінімального розміру. Працівник реалізує свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Крім того, згідно зі статтею 22 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, оскільки відповідно до Конституції Ук
...
Щодо порядку та оформлення посадових інструкцій працівників
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Положеннями частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
...
Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації «Особова картка працівника» та «Особова справа»
Облікові документи, зокрема особова картка форми П-2 або П-2ДС та особова справа, обов’язкові документи на кожному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та господарювання. Особова справа працівника — це комплект документів, які містять в собі біографічні дані працівника, відомості щодо його освіти, роботи до прийняття на підприємство, в установу, організацію, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також інші документи, зокрема накази, характеристики т
...
Щодо обов’язковості укладання на підприємстві колективного договору
Відповідно до частини сьомої статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори. Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) колективний договір
...
Як встановити неповний робочий час?
Неповний робочий час може бути встановлено: за згодою між працівником і власником (частина перша статті 56 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)); за ініціативою роботодавця (частина третя статті 32 КЗпП). Порядок введення неповного робочого часу у цих випадках буде істотно відрізнятися. Неповний робочий час за згодою між працівником і власником У цьому випадку працівник і роботодавець повинні узгодити таку домовленість. Зазвичай неповний робочий час у такому випадку встановлюється за ініціативою працівника, а тому працівник подає відповідну заяву, а роботодавець видає наказ
...
Як працевлаштувати іноземця в Україні?
Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно ст. 8 Кодексу законів про працю України трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України "Про міжнародне
...
У який строк роботодавець може звернутись до суду про стягнення з працівника матеріальної шкоди?
Доволі часто трапляються випадки, коли працівник, виконуючи свої посадові обов’язки, вчинив злочин, яким завдав значної шкоди підприємству. Як не залишитись «при своїх інтересах», пропонуємо розібратись разом. Відповідно до частини третьої статті 233 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Т
...
Чи є правові підстави для звільнення Держпраці в областях від сплати судового збору?
 В системі адміністративного судочинства склалась парадоксальна ситуація, за якою одні судді чітко виконують норми Кодексу адміністративного судочинства України та залишають без руху заяви, скарги суб’єкта владних повноважень – територіальних органів Держпраці в областях з підстав, що останнім до заяви, скарги не додано документа про сплату судового збору, а інші судді окремої думки, які всупереч вимогам чинного законодавства наділяють територіальні органи Держпраці пільгою щодо сплати судового збору під час подання до суду заяв, скарг та створюють протилежну судову практику, чим порушується п
...
Працівника звільнено, а трудову книжку не видали і розрахунок не здійснили – які наслідки для роботодавця?
Деталізує цю статтю КЗпП Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція). Так, згідно з пунктом 4.1 Інструкції власник або уповноважений ним орган  зобов'язаний  видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі  трудової  книжки  з  вини  власника  або уповноваженого ним   органу   працівникові   сплачується  середній заробіток за весь ч
...
Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?
Досить часто роботодавці виправдовують затримку розрахунку при звільненні відсутністю коштів на рахунках, відсутністю фінансово-господарської діяльності чи форс-мажорними обставинами. Проте чи є це достатньою підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП)? Розглянемо ситуацію детальніше. Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Відповід
...
Чи можна отримати грошову компенсацію за соціальну відпустку при звільненні?
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодекс
...
Правові колізії законодавства про перевірки
З початку 2017 року трудове законодавство зазнало значних змін, які стосуються в першу чергу повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та порядку проведення перевірок. Серед них особливої уваги заслуговує постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі – Постанова № 295), якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок)
...
Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» та частини 1 статті 83 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Отже, з процитованої норми законодавства вбачається, що вона поширюється на всі випадки та підстави звільнення, в тому числі за прогул. При цьому компенсація за невикористану відпустку розраховується відповідно до Поряд
...
Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?
Наразі трудовим законодавством не передбачено, за який період Державна служба з питань праці України (далі – Держпраці України) може перевіряти дотриманням роботодавцем вимог законодавства про працю. Не встановлені строки давності і Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017  № 295 (далі – Порядок). Проте Держпраці при проведенні інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування відповідно до пункту 6 Порядку може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційног
...
Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?
Статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Виходячи із вищезазначеного формулювання статті 24 КЗпП Україн
...
Які найпоширеніші помилки роботодавців?
За підсумками 2016 року Держпраці провела 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. За результатами таких перевірок було виявлено 45 433 порушення, найбільша кількість з яких у сфері оплати праці (25 818 порушень). Найпоширенішими помилками в сфері оплати праці є: 1) виплата заробітної плати один раз на місяць або з іншим порушенням строків; 2) невиплата працівникам при звільненні всіх належних коштів у день звільнення; 3) порушення строку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки;   4) ненарахування індексації заробітної плати та компенсації втрати частини зар
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 92 93 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити