Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Правило 365 днів для прибутку від відчуження акцій/корпоративних прав
Що собою являє правило 365 днів у розрізі українських угод про уникнення подвійного оподаткування? Стаття 9 MLI визначає особливості, що стосуються  доходів від відчуження акцій або частки участі особи, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна. Більшість Угод про уникнення подвійного оподаткування, які підписала Україна, містять положення, які передбачають, що прибуток нерезидента від відчуження акцій/корпоративних прав української компанії оподатковується у країні нерезидента, за винятком випадків, коли більша частина вартості української компанії – нерухоме майно
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування упущеної вигоди?
ДФС України в індивідуальній податковій консультації від 12.03.2019 № 1018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з виплати платником ПДВ у зв’язку з достроковим розірвання договору з розробки програмного продукту упущеної вигоди на користь нерезидента, постачальника цього продукту. Згідно з цим роз’ясненням контролюючий орган рекомендує платнику оцінювати сплачену суму упущеної вигоди як частину договірної вартості операції за статтею 188 Податкового кодексу України (далі – ПК України), та відповідно нараховувати на цю суму податкові
...
Як обчислюється загальний обсяг операцій туроператора для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
Пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, п
...
Чи може неприбуткова організація, платник ПДВ формувати податковий кредит?
Неприбуткова організація за загальним правилом, передбаченим статтями 181 та 182 Податкового кодексу України (далі – ПК України), може реєструватися платником ПДВ в обов’язковому або добровільному порядку (детальніше читайте в аналітиці «Чи може неприбуткова організація підлягати обов’язковій реєстрації платником ПДВ?»). Водночас згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 с
...
Хто є відповідачем у спорах щодо стягнення узгодженої суми бюджетного відшкодування?
Законом України № 1797-VIII від 21.12.2016 було внесені зміни, зокрема до порядку отримання платниками ПДВ бюджетного відшкодування, які набрали чинності 01.01.2017. Згідно з прийнятими змінами повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр). Так, за абзацом 9 пункту 200.12 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України) узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
...
До якого контролюючого органу подається платником ПДВ заява з позначкою «Перереєстрація» та податкова звітність у випадку зміни його місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?
Згідно з пунктом 4.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі – Положення 1130), у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ проводиться його перереєстрація. Так, така перереєстрація відповідно до пункту 4.2 Положення 1130 здійснюється шляхом подання до контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку, додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». Отже, реєстраційна заява про перереєстрацію платника ПДВ подається до ко
...
Чи є законними критерії зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування, встановлених ДФС України?
З 01.01.2018 набула чинності нова редакція пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до якої реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Отже, саме Кабінет Міністрів України згідно із зазначеним вище положенням пункту 201.16 статті 201 ПК України є компетентним органом для встановлення підстав блокування податкових накладних/розрахунків коригування. Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригу
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу об’єктів невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» ( підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Детально про те, які об’єкти можуть належати до них, розглянуто у матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Операція з продажу невиробничих основних засобів по різному вплине на базу оподаткування податком на прибуток у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ ПК України, і який
...
Чи включаються до складу доходу платника ПДФО повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про виконавче провадження» після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого докуме
...
Чи включаються до складу доходу платника на доходи фізичних осіб компенсація судових витрат та судового збору?
Державна фіскальна служба України у своїх листах від 31.01.18 № 362/К/99-99-13-02-03-14/ІПК та від 14.09.2018 № 4031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК доходить висновку, що сума судового збору, яка за рішенням суду відшкодовується фізичній особі: • включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника (одержувача) як додаткове благо; • обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.
...
Чи включаються до складу доходу платника податків повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження.
...
Чи є юридичні нюанси, якщо судові витрати повертаються за КАС України чи за ГПК України?
Згідно із пунктом 292.15 статті 292 ПК України при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди. Розглянемо питання впливу повернення судових витрат на доходи, які повертаються відповідно до норм КАС України та ГПК України. Відповідно до частини 1 статті 143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні,
...
Чи включаються до складу доходу платника єдиного податку компенсація судових витрат та судового збору?
Відповідно до пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) доходом платника єдиного податку є: 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухом
...
Які наслідки складення ППР?
Термін сплати Пунктом 57.3 статті 57 розділу II ПК України визначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 – 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.
...
У якій формі може бути надіслано (вручено) платнику податків ППР?
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» передбачаються наступні форми податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), а саме: - для платників податків – фізичних осіб (форма «Ф»), якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового або іншого законодавства; - у разі виявлення за
...
Які строки встановлюються для прийняття ППР?
Податковим законодавством встановлюються різні строки для прийняття контролюючими органами податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) залежно від того, чи підставою для їх складання є: 1) виявлення контролюючим органом порушень за результатами проведення податкової перевірки; 2) обов’язок контролюючого органу нарахувати податкові зобов’язання (штрафні санкції та пеню) замість платника податку; 3) часткове скасування попереднього ППР в адміністративному/судовому порядку. Нижче розглянемо строки складання таких категорій ППР.
...
Які підстави передбачаються для складання ППР?
1. За пунктом 58.1. статті 58 ПК України, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), якщо сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 ПК України (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт: - невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
...
Що таке податкове повідомлення-рішення (ППР)?
Відповідно до підпункту 14.1.157 пункту 14.1. статті ПК України, податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності. Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими ц
...
Чи складається розрахунок коригування при поверненні покупцем неякісного товару?
Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 ПК України у разі передачі права власності на товар (передачі права розпоряджатися товаром як власник) у його постачальника, платника ПДВ, виникає об’єкт оподаткування ПДВ, оскільки така операція кваліфікується як постачання товару. Водночас, якщо ж товар був переданий продавцем товар неналежної якості, то за статтею 678 ЦК України покупець має право за своїм вибором вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в
...
За якими реквізитами платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно сплачувати ЄСВ?
 Місто Київ  реквізити для міста Київ  Вінницька область  реквізити для Вінницької області  Волинська область  реквізити для Волинської області  Дніпропетровська область  реквізити для Дніпропетровської області  Донецька область  реквізити для Донецької області  Житомирська область  реквізити для Житомирської області  Закарпатська&n
...
Як оскаржити рішення комісії ДФС про включення платника ПДВ до переліку ризикових?
Пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається, що за умов, встановлених Кабінетом Міністрів України, подані на реєстрацію в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування можуть бути заблоковані (їх реєстрація може бути зупинена). Зі свого боку згідно з пунктом 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), передбачено, що однією із підстав для блокування податкових накладних/розрахунків коригування є відповідність платника
...
Чи застосовується до платника відповідальність, якщо ПДВ не було своєчасно сплачено до бюджету у зв’язку з тим, що банк не перерахував кошти на електронний рахунок?
Пунктом 126.1 статті 126 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім дне
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів основних засобів?
Наслідки з податку на прибуток при продажу основних засобів у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України), і який від них відмовився, будуть різними. Адже об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України ( підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України). Зокрема, різниці для результатів операцій з продажу основних засобів встановлені пунктами 138.1 та 138.2 статті 138 ПК України. Від різниць із розділу ІІІ ПК У
...
Чи оподатковуються ПДВ операції з постачання товарів/послуг, поставлені виконавцю проекту міжнародної технічної допомоги?
Пунктом 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ, зокрема, звільняються операції з постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку. Отже, звільняються від ПДВ операції з постачання товарів або послуг, які надаються в межах контрактів, фінансованих за міжнародними договорами з метою
...
Чи включається до бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг гарантійний платіж за попереднім договором?
Відповідно до підпунктів а) та б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання на митній території України товарів або послуг, які здійснюються платником цього податку. За пунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
...
ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1?
ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1? Доброго дня! Дякуємо за питання, нижче наводимо відповідь на нього. Одразу вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що відповідь надається з тієї  позиції, що під «СПД» (як це зазначено у Вашому питанні) розум
...
Чи може сканкопія вважатися первинним документом, згідно з яким формуються бухгалтерські проводки? Маються на увазі сканкопії від постачальників мобільного звʼязку, інтернет-послуг тощо.
Чи може сканкопія вважатися первинним документом, згідно з яким формуються бухгалтерські проводки? Маються на увазі сканкопії від постачальників мобільного звʼязку, інтернет-послуг тощо. Добрий день! Дякуємо за поставлене запитання, з якого надсилаємо таку відповідь. Ні, електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія, скан-копія) не має юридичної сили, а тому формування бухгалтерського запису на її підставі є неправомірним.  Для цілей бухгалтерського обліку необхідно отримати оригінали документів або ж електронну копію, засвідчену електронним цифровим підписом або печаткою.
...
Наше підприємство (загальна система оподаткування, ПСБО) розглядає варіант можливості відшкодування працівникам, які приймаються на роботу, вартості первинного медичного огляду. Однак у зв’язку з тим, що фізичні особи (майбутні працівники підприємства) проходять первинний медичний огляд до фактичного прийняття на роботу, то відповідно дата чека (квитанції) про оплату послуг медичного закладу буде ранішою ніж дата їх прийому на роботу.
Наше підприємство (загальна система оподаткування, ПСБО) розглядає варіант можливості відшкодування працівникам, які приймаються на роботу, вартості первинного медичного огляду. Однак у зв’язку з тим, що фізичні особи (майбутні працівники підприємства) проходять первинний медичний огляд до фактичного прийняття на роботу, то відповідно дата чека (квитанції) про оплату послуг медичного закладу буде ранішою ніж дата їх прийому на роботу. А тому просимо надати роз’яснення, чи має право підприємство приймати від таких осіб документи, що підтверджують оплату послуг медичного закладу, та відшкодовува
...
Доброго дня. Прошу допомогти у вирішенні такого питання. Наше підприємство у 2019 р. виплачує дивіденди нерезиденту. У рішенні про виплату дивідендів указана сума в гривнях. Виплата дивідендів відбувається у євро. Для виплати дивідендів було придбано валюту на міжбанку по курсу, вищому, аніж офіційний курс НБУ. Питання у нас таке. По якому курсу необхідно списати наше зобов'язання по дивідендам перед акціонером-нерезидентом?
Доброго дня. Прошу допомогти у вирішенні такого питання. Наше підприємство у 2019 р. виплачує дивіденди нерезиденту. У рішенні про виплату дивідендів указана сума в гривнях. Виплата дивідендів відбувається у євро. Для виплати дивідендів було придбано валюту на міжбанку по курсу, вищому, аніж офіційний курс НБУ. Питання у нас таке. По якому курсу необхідно списати наше зобов'язання по дивідендам перед акціонером-нерезидентом? По курсу НБУ на дату виплати, чи по курсу міжбанку на дату покупки валюти? Хотілося б отримати також приклад бухгалтерського обліку таких операцій по МСФО. Заздалегідь дяк
...
Добрый день! Прошу предоставить консультацию об отражении расходов на командировку при следующих условиях: сотрудник направляется в загранкомандировку с 27.04.2019 по 05.05.2019. Сотрудник получил разрешение руководителя остаться зарубежом с 06 мая до 10 мая 2019 за свой счет. 1. Каким образом необходимо оформить документы для данных обстоятельств? 2. Имеется ли возможность возместить стоимость обратного авиабилета на 10 мая без удержания налогов (НДФЛ, ВЗ)?
Добрый день! Прошу предоставить консультацию об отражении расходов на командировку при следующих условиях: сотрудник направляется в загранкомандировку с 27.04.2019 по 05.05.2019. Сотрудник получил разрешение руководителя остаться зарубежом с 06 мая до 10 мая 2019 за свой счет. 1. Каким образом необходимо оформить документы для данных обстоятельств? 2. Имеется ли возможность возместить стоимость обратного авиабилета на 10 мая без удержания налогов (НДФЛ, ВЗ)? Доброго дня! Дякуємо за питання та нижче наводимо відповідь на них. Єдиним нормативно-правовим актом, яким врегульовано питання направ
...
Шановні колеги, просимо Вас надати, в межах нашого ліміту, консультацію з такого питання. Чи можна не оподатковувати ПДФО та військових збором на підставі абз.1 та 2 п.б ст.170.9.1 суми представницьких витрат, які були понесені підзвітною особою, якщо відповідно до стандартів бухгалтерського обліку такі представницькі витрати повинні визнаватися не у складі витрат на рекламу, а у складі адміністративних витрат платника податку? Дякуємо за відповідь!
Шановні колеги, просимо Вас надати, в межах нашого ліміту, консультацію з такого питання. Чи можна не оподатковувати ПДФО та військових збором на підставі абз.1 та 2 п.б ст.170.9.1 суми представницьких витрат, які були понесені підзвітною особою, якщо відповідно до стандартів бухгалтерського обліку такі представницькі витрати повинні визнаватися не у складі витрат на рекламу, а у складі адміністративних витрат платника податку? Дякуємо за відповідь! Доброго дня! Нижче наводимо відповідь на Ваше запитання. Поставлене Вами питання стосується оподаткування сум, що були отримані фізичною особою
...
Добрый день! Наше предприятие, плательщик налога на прибыль на общих основаниях и плательщик НДС, покупает услуги у нерезидентов – телекоммуникационные услуги. Услуги нерезидентом предоставляются ежемесячно (на условиях постоплаты). Предприятие отражает расходы и соответственно начисляет НДС обязательства согласно п. 180.2 ст. 180 НКУ на основании внутреннего первичного документа бух. справки.
Добрый день! Наше предприятие, плательщик налога на прибыль на общих основаниях и плательщик НДС, покупает услуги у нерезидентов – телекоммуникационные услуги. Услуги нерезидентом предоставляются ежемесячно (на условиях постоплаты). Предприятие отражает расходы и соответственно начисляет НДС обязательства согласно п. 180.2 ст. 180 НКУ на основании внутреннего первичного документа бух. справки. Сам инвойс от нерезидента приходит с опозданием на несколько месяцев, но датирован фактической датой предоставления услуг. Очень часто после получения инвойса сумма услуг отличается от суммы, отраженной
...
ПДВ: за січень підприємство подало звітну декларацію з ПДВ без Додатка Д7, що не вплинуло на податкові зобов'язання, хоча мало б подавати, тому що маємо вже багато років одночасно оподатковані та звільнені тимчасово від оподаткування операції. Яким чином виправити таку помилку: Подати уточнений звіт з Додатком Д7 з позначкою "уточнений"? Та що ми уточнюємо, якщо його не було взагалі. Квитанції отримані про прийняття такого звіту.
ПДВ: за січень підприємство подало звітну декларацію з ПДВ без Додатка Д7, що не вплинуло на податкові зобов'язання, хоча мало б подавати, тому що маємо вже багато років одночасно оподатковані та звільнені тимчасово від оподаткування операції. Яким чином виправити таку помилку: Подати уточнений звіт з Додатком Д7 з позначкою "уточнений"? Та що ми уточнюємо, якщо його не було взагалі. Квитанції отримані про прийняття такого звіту. За грудень 2018 такий додаток був поданий з показниками коефіцієнта оподаткованих/неоподаткованих операцій. Добрий день! Дякуємо за Ваше запитання, з якого надс
...
Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?
Іноді до основних засобів та нематеріальних активів додають прикметник «невиробничі» і в комплексі до цих понять використовують синоніми «об’єкти соціально-культурного призначення», «об’єкти негосподарської діяльності», «негосподарські об’єкти» і т. п. Причому таке застосування не завжди є доречним. Адже податкове і бухгалтерське наповнення цього поняття різні за суттю. У бухгалтерському обліку немає будь-якої класифікації  визначення невиробничих основних засобів та невиробничих нематеріальних активів. У визначенні «основних засобів» пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «
...
Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ 2019 рік
У 2019 році максимальний розмір бази нарахування ЄСВ - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлює розмір мінімальної заробітної плати на місяць у розмірі – 4173 гривень.
...
Мінімальний страховий внесок
Поняття мінімального страхового внеску визначено статтею 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ). Так, пункт 5 частини 1 статті 1 Закону про ЄСВ визначає, що мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
...
Які країни підписали MLI та які наслідки такого підписання?
Які країни підписали MLI? Станом на 25 лютого 2019 року ОЕСР надає таку інформацію щодо підписантів та сторін конвенції MLI № Юрисдикція Дата підписання Ратифікація, прийняття чи затвердження Набрання сили Вносять зміни до угоди з Україною 1 Андорра 07.06.2017     Угода не укладена 2 Аргентина 07.06.2017     Угода не укладена 3 Вірменія 07.06.20
...
Чи можна анулювати реєстрацію платника ПДВ, якщо продовжено граничні строки подання декларації?
Відповідно до підпункту г) пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України) однією з підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ є неподання ним протягом 12 послідовних податкових місяців декларації з ПДВ та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Водночас податковим законодавством встановлюються випадки, коли граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені. Так, відповідно пункту 102.6 статті 102 ПК України
...
Порядок заповнення звіту з ЄСВ фізичними особами - підприємцями (за себе), самозайнятими особами та членами фермерських господарств
Який строк подачі звітності з ЄСВ підприємцями та самозайнятими особами? Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, формують та подають звіт з ЄСВ до 10 лютого року, наступного за звітним. Тобто за 2019 рік звіт по ЄСВ необхідно буде подати до 10 лютого 2020 року. Таким чином, крайнім строком подачі звітності за 2019 рік є 09 лютого 2020 року.  Звіт подається за формою Д5. Самозайняті особи подають звіт за результатами року. Крайній строк подачі звітності з ЄСВ для такої категорії платників – 1 травня року, наступного за звітним. Тобто
...
Скорочення штату працівників: які виплати слід здійснити?
Скорочення штату працівників – одна з підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, профе
...
Додаткова відпустка особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено низку пільг і компенсацій, серед яких і отримання додаткової (чорнобильської) відпустки, яка триває 14 робочих днів (16 календарних). Така відпустка є гарантованою державою пільгою. Особливості надання додаткової відпустки та її характеристика Згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796 (далі – Закон № 796) додаткова відпустка надається: особам, котрі віднесені до першої або другої категорій осіб, які постраждали
...
Компенсація витрат роботодавця на оплату додаткової («чорнобильської») відпустки
Додаткова відпустка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантованою державою пільгою та належить до інших видів відпусток, передбачених ст. 4 Закону України «Про відпустки». Джерело фінансування «чорнобильської» відпустки за своєю суттю є також особливим. Адже розрахунок, нарахування і оплату відпускних роботодавець проводить за власний рахунок. Втім пізніше оплачена сума відшкодовується роботодавцеві із державного бюджету. Отже, які дії роботодавець повинен вчинити для компенсації таких витрат? Як вказують положення Порядку використання коштів державного бюджету
...
Відображення у звітності з ЄСВ доходу за ЦПД
Як відомо, за нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особа є роботодавцем, у  тому числі відносно осіб, яким вони виплачують винагороду за цивільно-правовими договорами. Виняток становлять фізичні особи – підприємці, які подають звітність самі за себе. Так, роботодавці зобов’язані подавати звітність щомісяця, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується ЄСВ. Деякі складнощі виникають у роботодавців, яким фізичні особи надають послуги протягом декількох місяців. Так, для осіб, які надають послуги за
...
За якими методами нараховують амортизацію нематеріальних активів за П(С)БО 8? Який порядок її бухгалтерського обліку?
Першоджерелом для відповіді на це питання є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі — П(С)БО 8). Згідно з його пунктом 27 встановлено, що метод амортизації нематеріального активу (далі – НМА) підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують прямолінійним методом. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів проводять згідно з нормами По
...
Як у бухгалтерському обліку відобразити витрати на ремонт, модернізацію та інші поліпшення власних основних засобів підприємства відповідно до вимог П(С)БО?
Для коректних записів у бухгалтерському обліку інформації про ремонт власних основних засобів потрібно розуміти: чи збільшують витрати на ремонт основного засобу майбутні економічні вигоди від його використання; та яким способом проведений ремонт – підрядним чи власними силами підприємства. Якщо внаслідок ремонтних робіт економічні вигоди від використання об’єкта основних засобів збільшуються, то витрати на ремонт підлягають капіталізації, у протилежному випадку – збільшують витрати періоду (не капіталізуються). Питання відмінності між видами ремонтів розглянуто в аналітичному  матеріалі
...
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 20 мільйонів гривень.
За загальним правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) платник податку на прибуток розраховує об'єкт оподаткування цим податком шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. При цьому платники податку, у
...
Порядок заповнення Таблиці 6 Звіту з ЄСВ
Таблиця 6 є чи не основною в звітності з ЄСВ для страхувальників, на підставі відомостей Таблиці 6 формується Таблиця 1 та страховий стаж застрахованих осіб. Перш за все, розглянемо вступну частину Таблиці 6 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам 1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*            
...
Порядок подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальниками (ТАБЛИЦЯ 1)
1. Коли подавати звіт? Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання звіту за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати звітність з ЄСВ до 20 числа місяця наступного за звітним періодом. Звітн
...
Порядок заповнення Таблиці 7 Звіту з ЄСВ
Таблиця 7 містить відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Відповідно, таблиця 7 заповнюється страхувальником у тому випадку, коли у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників, було відображено відомості про облік спецстажу. Таблиця 7 виглядає наступним чином: Розглянемо особливості заповнення Таблиці 7 по окремим реквізитам. Реквізити 1-4 є типовими для таблиць звіту з ЄСВ. Аналогічно до інших таблиць, реквізит 1 чи 2 заповнюється залежно від випадку. Реквізит 1 – коли страхувальник самостійно подає звітність, реквізит
...
Порядок заповнення Таблиці 5 звіту з ЄСВ страхувальниками
У Таблиці 5 Звіту з ЄСВ відображаються дані про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. У вступній частині таблиці 5 традиційно відображаються такі реквізити: Код ЄДРПОУ (реквізит 1, якщо звіт та таблиця подається самим страхувальником та реквізит 2, якщо звіт та таблиця подається правонаступником страхувальника). Найменування страхувальника. Звітний місяць та рік. Тип звітності (початкова, скасовуюча, додаткова).
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 94 95 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити