Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи потрібно застосовувати РРО у випадку здійснення продажу юридичною особою програмного забезпечення, передача якого покупцям (фізичним особам) також здійснюється через мережу Інтернет, а оплата надходить з карткових рахунків таких покупців?
Основним нормативним актом, що регулює відносини у сфері  застосування реєстраторів розрахункових операцій, є Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО). Відповідно до статті 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з
...
Чи можна за допомогою корпоративної платіжної картки сплачувати онлайн інформаційні послуги, що надаються через інтернет такими інтернет-ресурсами, як Google, Facebook тощо?
Сьогодні можливістю здійснювати оплату товарів та послуг, не виходячи з дому /офісу, за допомогою інтернет-ресурсів та електронних платіжних засобів користуються все більше і більше осіб, у тому числі і юридичних. Однак, здійснюючи розрахунки за допомогою корпоративної платіжної картки, юридичним особам слід враховувати законодавчо встановлені особливості (обмеження) використання вказаного електронного платіжного засобу. Порядок функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні, а також загальний порядок проведення переказу коштів визначено Законом України «Про платіжні сис
...
Скільки податкових накладних складається за щоденним підсумком по кількох розрахунково-касових апаратах?
Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі: - здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); - виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються плат
...
Особливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посад
Відповідно до пункту 1 частини першої  статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персональ
...
Чи сплачується ПДВ при здачі макулатури на утилізацію?
Відповідно до пункту 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 січня 2019 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Зі свого боку до товарної позиції 4707 («Папір та картон для утилізації») згідно з УКТ ЗЕД належать такі товари: - невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону (код
...
Чи можна сформувати податковий кредит за операціями з отримання безповоротної фінансової допомоги?
Відповідно до абзацу другого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) безповоротна фінансова допомога – це: - сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; - сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; - сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; - основна сума кредиту або депозит
...
Пенсійне забезпечення військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їхніх сімей
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV (далі – Закон) у частині пенсійного забезпечення військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їхніх сімей. Так, до внесення зазначених змін абзацом шостим пункту 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону визначалися умови дострокового виходу на пенсію військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, в АТО,  а також ті, які стали інвалідами при
...
Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва: для кого призначена та які її особливості?
За визначенням статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996  (далі – Закон про бухоблік) фінансова звітність – це звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємств. Будь – яке підприємство, не залежно від його виду діяльності, обраної ним системи обліку, кількості працівників тощо, зобов’язане складати  фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до частини 1 статті 11  Закону про бухоблік. Зрозуміло, що це стосується і підприємств, які звично називають малими. Я
...
Як проводити індексацію особам, які працюють за сумісництвом?
Для працівників, які працюють за сумісництвом, у першу чергу індексується зарплата за основним місцем роботи. Відповідно до п. 7 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої за
...
Хто має право на «чорнобильську» відпустку?
Для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено низку пільг та компенсацій, серед яких й додаткова відпустка із збереженням заробітної плати, яка надається особам, віднесеним до категорії 1 та 2 строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік (далі — «чорнобильська» відпустка) на підставі п. 22 ч. 1 ст. 20 та п. 1ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХII (далі — Закон № 796).
...
Як відобразити в бухгалтерському обліку та оподаткувати «чорнобильську» відпустку?
У бухгалтерському обліку нарахування оплати додаткової «чорнобильської» відпустки відображається у витратах підприємства: Дт 91 «Загальновиробничі витрати» (92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94» Інші витрати операційної діяльності», 23 «Виробництво» залежно від того до якої категорії працівників відноситься працівник-чорнобилець) - Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою». Для обліку витрат на оплату додаткової відпустки, що підлягають відшкодуванню, доцільно вести окремий витратний субрахунок другого порядку. Кошти, які роботодавець отримує з бюджету, є коштами цільового фі
...
Коли проводять індексацію?
Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 % ( п.1-1 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078). Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.
...
Акцизний склад
Поняття акцизного складу в Україні було введено Законом від 18.11.2004 № 2189‑IV «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», де під акцизним складом розуміли приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий.  До прийняття зазначеного Закону на підприємствах — виробниках спирту та лікеро-горілчаних виробів працювали контрольні пости державних податкових інспекцій, діяльність яких регулювалась постановою КМУ від 1
...
Як розрахувати відпускні та отримати відшкодування для «чорнобильської» відпустки?
Середню заробітну плату для оплати працівникам «чорнобильських» відпусток обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (див. лист Мінпраці від 19.06.2007 р. № 195/13/116-07 ). Розрахунку таких відпусткових проводиться аналогічно до обчислення оплати для щорічних відпусток. Суму відпусткових розраховують, нараховують та виплачують роботодавці за рахунок власних коштів. Але фінансування «чорнобильської» відпустки проводиться з державного бюджету. Відшкодування коштів роботодавцям здійснюють відповідно до Порядку викорис
...
Чи вважається використання гною в якості добрива його утилізацією, що вказувало б на факт розміщення відходів як вторинної сировини?
Підпунктом 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 ПК України встановлюється, що екологічний податок не сплачується у разі розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання. Податковий кодекс не містить визначення вторинної сировини, проте, враховуючи норму пункту 5.3 статті 5, дає можливість використовувати визначення, вміщене в Законі України «Про відходи». Закон в статті 1 містить два визначення, де вказується, що відходи як вторинна сировина – це відходи, для утилізації та переробки
...
Чи вважається гній відходами у розумінні Податкового кодексу України? Чи є розміщення гною об'єктом оподаткування екологічним податком?
Податковий кодекс України не дає визначення поняття відходів. Водночас ПК України в пункті 5.3 статті 5 вказує, що інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР (далі – Закон) дає визначення поняттю «відходи», вказуючи, що відходи – будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція),  що повністю або частково втратили сво
...
Яка різниця між «розміщенням відходів» та «зберіганням відходів»? Чи буде розміщенням відходів їх тимчасове зберігання до передачі на утилізацію чи видалення?
Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, вказує, що під розміщенням відходів слід розуміти розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах. В той же час відповідно до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 ПК України розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів. В той
...
Чи здійснюють розміщення відходів особи, що надають послуги з вивезення побутових відходів, при їх збиранні та/або перевезенні?
Податковий кодекс України не містить визначення або переліку послуг з вивезення побутових відходів, їх збирання та/або перевезення. Проте у відповідності з пунктом 5.3 статті 5 ПК України, інші терміни, що застосовуються Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Питання поводження з відходами регулюються Законом України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, де в статті 1 розкрито значення відповідних термінів. Так, зокрема, під послугами з вивезення побутових відходів в значенні, встановленому Законом № 187/98-ВР слід
...
У чому полягає суть розміщення відходів? Чи є перебування відходів на території платника податків їх розміщенням?
Відповідно до підпункту  14.1.223  пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів. На практиці часто виникає питання, чи є перебування відходів на прибудинковій території, на території суб'єкта господарювання, промислового об'єкта тощо&
...
Чи є випадки, за яких не потрібно отримувати дозвіл на користування надрами, при видобуванні підземної води?
Кодексу про надра передбачає випадки, за яких господарюючі суб’єкти мають право видобувати підземні води без спеціального дозволу. Відповідно до статті 23 Кодексу про надра закріплено право землевласників і землекористувачів у межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних дозволів видобувати, зокрема, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 м3 на добу. Таким чином, видобувати підземні в
...
Чи необхідно отримувати дозвіл на спеціальне використання надр, якщо вже є дозвіл на спеціальне використання підземних вод?
Відповідно до Водного кодексу України підземні води належать до державного водного фонду України, а згідно з Кодексом про надра вони є частиною надр (є корисними копалинами загальнодержавного значення відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827). Таким чином, при використанні підземних вод, слід керуватися водним законодавством і законодавством про надра. Відповідно до Кодексу про надра передбачено отримання спеціального дозволу на користування надрами. Отже, необхідно отримувати дозвіл на спе
...
Який порядок отримання дозволу на спеціальне використання води?
Для суб'єктів господарювання, які здійснюють самостійний забір води з підземних або поверхневих вод (первинні водокористувачі)? необхідним є отримання дозволу на спеціальне використання води. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. Тобто дозвіл уповноважені видавати територіальні органи Державного водного агентства.
...
Чи виникає податкове зобов’язання з акцизного податку при переміщенні алкогольної продукції зі складу виробника на склад відповідального зберігання сторонньої ЮО?
Відповідно до підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) акцизний склад – спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, а також приміщення, розташовані на митній території Україн
...
Доброго дня. Питання в такому. На підприємстві (ТОВ) немає автомобілів, але компанія уклала договір із заправкою і оплачує бензин. Працівники отримують картки і можуть заправлятись на цих заправках. Як оформити операцію так, щоб не було сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ та були витрати і податковий кредит в бухгалтерському і податковому обліку підприємства. Завчасно дякую.
Виходячи з наведеної у Вашому питанні інформації, вбачається, що підприємство здійснює попередню оплату палива та отримує паливні картки на відповідну кількість/вартість палива, які передаються окремим працівникам підприємства для заправки пальним власних транспортних засобів таких працівників. Оскільки в питанні не конкретизовано, яким саме працівникам видаються паливні картки (тобто які посади вони обіймають), тому презюмуємо, що власні транспортні засоби працівників використовуються в процесі виконання ними своїх трудових обов’язків (тобто сам працівник безпосередньо їздить на автомобілі дл
...
Доброго дня! У підприємства наявна дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення передплати постачальнику за товари (послуги): 28.02.2015 – акт наданих послуг на суму 100 000 грн 04.03.2015 – оплата за надані послуги в розмірі 150 000 грн. Строк позовної давності в договорі не встановлювався, 3-річний термін спливає у березні 2018 року. Строк дії договору встановлювався до 31.12.2015, а в частині розрахунків – до повного виконання. Грошові кошти ми не отримаємо назад.
Доброго дня! У підприємства наявна дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення передплати постачальнику за товари (послуги): 28.02.2015 – акт наданих послуг на суму 100 000 грн 04.03.2015 – оплата за надані послуги в розмірі 150 000 грн. Строк позовної давності в договорі не встановлювався, 3-річний термін спливає у березні 2018 року. Строк дії договору встановлювався до 31.12.2015, а в частині розрахунків – до повного виконання. Грошові кошти ми не отримаємо назад. Створення резерву сумнівних боргів для такої заборгованості не відбувалося. Питання: 1. Як правильно списати таку
...
Просим предоставить консультацию относительно формирования стоимости основных средств для договоров с привязкой к иностранной валюте.
Просим предоставить консультацию относительно формирования стоимости основных средств для договоров с привязкой к иностранной валюте. Договор на приобретение основного средства заключен в гривне с привязкой к иностранной валюте, где цена продукции изменяется пропорционально изменению официального курса доллара США к гривне по требованию каждой из сторон по следующей формуле: So=(Sn/K1)*K2, где So-стоимость ПП; Sn-стоимость неоплаченной продукции; K1 – официальный курс гривны к доллару США закрепленный в договоре; K2 – официальный курс гривны к доллару США на дату оплаты. Формула пр
...
Доброго дня, командо Taxlink. Маю до Вас таке запитання. На підприємстві є працівники, які користуються службовим автомобілем у службових потребах. Серед них є працівники, яким присвоєний трудовим договором роз'їзний характер робіт. Це, в основному, працівники відділу збуту. Існує політика, в якій прописані всі основні моменти використання авто та списання палива по ньому (норми, закріплення і т. д.).
Доброго дня, командо Taxlink. Маю до Вас таке запитання. На підприємстві є працівники, які користуються службовим автомобілем у службових потребах. Серед них є працівники, яким присвоєний трудовим договором роз'їзний характер робіт. Це, в основному, працівники відділу збуту. Існує політика, в якій прописані всі основні моменти використання авто та списання палива по ньому (норми, закріплення і т. д.). Для списання палива за базу беремо подорожній лист, який заповнює працівник з указанням всіх обов'язкових реквізитів. Подорожній лист формується один раз на місяць і до нього вимагаємо ро
...
Розрахунок коригування при поверненні товару: якою датою потрібно складати?
Згідно з правилами статті 192 Податкового кодексу України та пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, дата складання розрахунку коригування до податкової накладної за операцію з постачання товару, який повертається продавцю - платнику ПДВ, залежить від здійснення (нездійснення) покупцем оплати за такий товар. Ситуація І. Покупець повертає оплачений товар. Попередня оплата була: 1) повернута покупцю до повернення ним товару продавцю; 2) повернута покупцю після отримання товару продавцем; 3) зарахована в оплат
...
Чи має особливості порядок обчислення процесуальних строків у провадженні у справах за поданнями органів доходів і зборів?
Стаття 183-3 КАС України встановлює спеціальний порядок обчислення процесуальних строків, на які правила статті 103 цього Кодексу не поширюються. Строки, встановлені статтею 183-3 КАС України, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення. До них не включаються  добові години, що припадають на вихідні та святкові дні. 
...
Які реквізити встановлені законом до постанови суду?
За змістом частини першої статті 14 КАС України судові рішення, якими закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюються іменем України. Постанова суду, винесена за результатами розгляду подання по суті, повинна містити: 1) дату прийняття постанови; 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді; 3) найменування сторін, їх місцезнаходження; 4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон; 5) порядок вчинення дій, передбачених постановою; 6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
...
Який строк та порядок розгляду подання органу доходів і зборів?
У випадку постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає постанову по суті заявлених вимог у триденний строк. Проте в будь-якому разі такий строк не повинен перевищувати 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду. З огляду на скорочені строки розгляду таких справ доцільно викликати сторони шляхом надсилання тексту повістки факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою або телефонограмою. Так, згідно з частиною 3 статті 33 КАС України судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі
...
У яких випадках суд відмовляє органу доходів і зборів у прийнятті подання та які правові наслідки такої відмови?
Суд відмовляє органу доходів і зборів у прийнятті подання у разі, якщо: 1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України. 2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право, тобто наявність незгоди платника податків з рішенням органу доходів і зборів, що було підставою для виникнення обставин для внесення відповідного подання.
...
Які правові наслідки недотримання органом доходів і зборів вимог щодо форми і змісту подання?
У випадку недотримання вимог частини третьої статті 183-3 КАС України суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків. При цьому суд першої інстанції виносить увалу про залишення подання без руху із зазначенням строку для усунення допущених недоліків. Встановлений 24-годинний строк обчислюється годинами і закінчується із закінченням години, на яку припадає таке закінчення. До вказаного строку не входять добові години, що припадають на вихідні та святкові дні. Невиконання вимог суду щодо усунення недоліків подання в установлений строк тя
...
Які вимоги до форми і змісту подання органів доходів і зборів?
Відповідно до частини 3 статті 1833 КАС України подання подається до суду першої інстанції у письмовій формі. Обов’язковими реквізитами вказаного подання є: 1) найменування адміністративного суду; 2) найменування, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку заявника; 3) найменування, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті; 4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника; 5) перелік документів та інших матеріалів, щ
...
Які правові наслідки пропущення встановленого процесуальним законом строку для звернення до суду з поданням у порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України?
Недотримання заявником строків звернення до суду, визначених статтею 1833 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), має наслідком залишення подання без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його внесла, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
...
Який строк внесення подання органу доходів і зборів до суду та який порядок його обчислення?
Строки звернення органу доходів і зборів з поданням є різновидами строку спеціального звернення до суду, передбаченого частиною третьою статті 99 КАС України, згідно з якою можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, ніж шестимісячний загальний строк. Згідно з частиною 3 статті 1833 КАС України подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом. При цьому вимоги щодо дотримання встановленого частиною 3
...
Які справи розглядаються адміністративними судами за зверненням контролюючих органів
Шляхом внесення подання контролюючим органом відповідно до статті 283 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) може бути ініційовано розгляд в адміністративному суді питання про: 1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків; 2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків; 3) стягнення коштів за податковим боргом; 4) зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися
...
У яких випадках недоїмка зі сплати ЄСВ підлягає списанню?
За загальним правилом, встановленим частиною сьомою статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон), сума недоїмки з ЄСВ не підлягає списанню, крім випадків: а) ліквідації юридичної особи; б) смерті фізичної особи; в) визнання фізичної особи безвісно відсутньою; г) визнання фізичної особи недієздатною; ґ) оголошення фізичної особи померлою; д) відсутності осіб, які відповідно до цього Закону несуть зобов'язання зі сплати ЄВС.
...
Як нараховується пеня на недоїмку зі сплати ЄСВ?
Пеня може нараховуватися: 1) платнику ЄСВ у разі прострочення ним сплати єдиного внеску; 2) банку у разі несвоєчасного перерахування/зарахування ним сум ЄСВ. Порядок нарахування такої пені встановлюється пунктом 5 розділу VII Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція). Нарахування пені платникам ЄСВ Пеня нараховується за кожний день прострочення платежу на суму недоїмки у розмірі 0,1 відсотка, починаючи з першого кален
...
Як контролюючий орган стягує суму недоїмки зі сплати ЄСВ?
Контролюючий орган стягує суму недоїмки зі сплати ЄСВ у порядку, передбаченому: - статтею 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон); - Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015  № 449 (далі – Інструкція). Причому строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Так, у
...
Хто такий методолог та адміністратор електронного кабінету платника податків?
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету » (далі – Наказ Мінфіну № 637) методологом електронного кабінету платника податків є Державна фіскальна служба України. Методолог Електронного кабінету платників податків перевіряє наявність методологічної помилки, яка виникла під час роботи користувача в інформаційно-телекомунікаційній системі « Електронний кабінет », таку перевірку методолог зобов’язаний провести протягом 72 годин з моменту надходження від користув
...
Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працю
Відповідно до пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт і у разі виявлення порушення законодавства про працю – припис про їх усунення. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування (суб’єктом господарювання) порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспек
...
Що таке дискреційні повноваження?
За Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2 від 11.03.1980 дискреційними є повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за цих обставин. Тобто дискрецією є законодавчо закріплена можливість певного державного органу вибирати одне з альтернативних діянь. Причому, кожна з таких альтернатив є правомірною (з постанови Верховного Суду від 27.02.2018 у справі № 816/591/15-а). Водночас відповідно до статті 19 Конституції Укр
...
Чи оподатковується ОНБ податком на нерухомість?
Специфіка правового статусу об’єкта незавершеного будівництва (далі – ОНБ) як об’єкта цивільних прав зумовлює і особливості застосування норм Податкового кодексу України (далі – ПК України) щодо такого об’єкта. Так, на практиці виникло питання про можливість оподаткування ОНБ податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість). Динаміка правового статусу об’єкта незавершеного будівництва розкрита в аналітиці «Чи є об’єкт незавершеного будівництва нерухомим майном?». Проте якщо коротко узагальнити, то ОНБ не є об’єктом нерухомого майна, оскільки: до м
...
Чи можна набути право власності на об’єкт незавершеного будівництва?
Законодавство за загальним правилом передбачає «каскадну модель» моменту виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна. 1. Новостворене нерухоме майно – з моменту завершення будівництва, проте якщо 2. Передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації – то з моменту прийняття до експлуатації, проте якщо 3. Право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації – то з моменту державної реєстрації. Таким чином, з огляду на вищевказане можна зробити висновок, що право власності на об’єкт нерухомого майна не може бути набуте раніше моменту завершенн
...
Чи є об’єкт незавершеного будівництва нерухомим майном?
Важливість розрізнення об’єктів рухомого та нерухомого майна полягає в тому, що статус майна як нерухомого є визначальною умовою проведення державної реєстрації речових прав щодо такого майна і відповідно зумовлює особливості набуття речових прав та режиму його оподаткування. Базова класифікація речей на рухомі та нерухомі закріплена в Цивільному кодексі України. Так, стаття 181 передбачає такий поділ: до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зм
...
Що таке об’єкт незавершеного будівництва?
Поняття об'єкта незавершеного будівництва (далі – ОНБ) міститься в низці законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України. Відповідно до Закону України «Про іпотеку» об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства. Об'єкти незавершеного будівництва – це будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані (постанова
...
Договір оренди землі
Юридична кваліфікація договору оренди землі здійснюється на основі Цивільного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Таким чином, договір оренди землі є підставою набуття права оренди землі – заснова
...
Що таке збір за місця для паркування транспортних засобів?
Загальна характеристика збору за місця для паркування ТЗ Збір за місця для паркування транспортних засобів – місцевий збір,  що встановлюється на розсуд органів місцевого самоврядування, входить до податкової системи України. Нормативне регулювання здійснюється на рівні статті 268-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України; Кодекс). Зразу ж варто зазначити, що розміщення цієї статті, присвяченої особливостям оподаткування збором за місця для паркування ТЗ, у розділі ХІІ «Податок на майно» ПК України є порушенням правил законодавчої техніки і абсолютно не відповідає положенням ані статті
...
Яким чином підтвердити загрозу виникнення неплатоспроможності (банкрутства) платника в разі своєчасної та повної сплати ним податків/зборів?
Відповідно до пункту 100.4 статті 100 Податкового кодексу України підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, пр
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 89 90 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити