Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Який умовний ІПН вказувати у розрахунку коригування, якщо він змінився після того, як податкова накладна була складена та зареєстрована в ЄРПН?
Відповідно до підпункту й) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) є обов’язковим реквізитом податкової накладної. Правила, за якими будь-яка податкова накладна повинна бути складена, встановлені «Порядком заповнення податкової накладної», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Так, вищезазначеним Порядком 1307 встановлюються окремі випадки, коли платнику ПДВ у податковій накладній необхідно вказувати умовний ІПН, наприклад,
...
Чи можна при безперервному або ритмічному постачанні нерезидентом на митній території України послуг складати зведені податкові накладні відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПК України?
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Отже, за загальним правилом податкова накладна складається постачальником товарів/послуг на дату виникнення у нього податкових зобов’язань з ПДВ. Водн
...
Як відновити реєстраційний ліміт, що був зменшений на показник ΣПеревищ, який виник у зв’язку з включенням розрахунків коригування до податкової декларації за неправильний період?
ΣПеревищ є показником, який відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зменшує значення реєстраційного ліміту, та який виникає, якщо загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН. Водночас відповідно до пункту 9 Порядку електронного адміністрування ПД
...
Як відновити значення реєстраційної суми, протиправно зменшеної на показник «override»: аналіз судової практики 2018 року
У вересні 2017 року для багатьох платників ПДВ стало несподіванкою зменшення їхнього реєстраційного ліміту на показник «override», який, як ми писали у попередній аналітиці, фактично є показником ΣПеревищ, що виник внаслідок спроби контролюючих органів технічно реалізувати в системі електронного адміністрування ПДВ вимогу пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Детальніше про це читайте в матеріалі «Що таке показник «override» в СЕА і як він може впливати на значення реєстраційного ліміту?» Незважаючи на протиправний характер вищезазначених дій, на що, як
...
Як розрахувати суму процентної різниці, яка зменшує бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток?
За правилами статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК України) платники податку на прибуток, які зобов’язані коригувати бухфінрезультат до оподаткування, повинні: збільшити його на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в яком
...
Який порядок розрахунку, обліку та оподаткування сум, нарахованих за час затримки розрахунку при звільненні?
Статтею 116 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) передбачено граничні терміни розрахунку з працівником за належними йому сумами при звільненні. Відповідні кошти виплачують у день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення ним вимоги про розрахунок. За наявності спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений вище строк виплатити неоспорювану ним суму. Якщо ж належн
...
Який порядок обліку та оподаткування орендної плати за користування приміщенням, нарахованої працівнику, який не є приватним підприємцем?
Оскільки йдеться про доходи фізичної особи, питання оподаткування знаходиться у площині єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору. Договір оренди — це цивільно-правовий договір, який регулюється главами 58 та 59 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України). Згідно зі статтею 759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.  Тобто, будучи за своєю суттю цивіль
...
ЄСВ з разової допомоги на оздоровлення дитини: бути чи не бути?
Досить часто серед роботодавців виникають питання щодо віднесення того чи іншого виду виплат до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Такі питання стосуються і сум разової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей. Перш за все для надання повної відповіді на вищезазначене питання необхідно визначитись, що є базою нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців. Так, пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі –
...
Чи є підстави для ненарахування та невиплати зарплати директору новоствореного підприємства?
Як правило, відповідно до установчих документів у товариств з обмеженою відповідальністю виконавчий орган може бути колегіальним (дирекція) і одноосібним (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які не є учасниками товариства. У такому випадку з ними укладається трудовий договір. Генеральний директор (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції виключно зборів учасників товариства. Таким чином, директор товариства вступає у свої повноваження з дня укладання з ним трудового договор
...
Як проводити доплату при підсумованому обліку робочого часу?
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані так, щоб робочий час, який зобов'язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік). У кінці кожного місяця працівникам, які працюють з підсумованим обліком робочого часу, провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці: нарахування окладу, доплат і надбавок, у тому числі за роб
...
Як оплачувати роботу при підсумованому обліку робочого часу?
У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, у т. ч. за роботу у нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а після закінчення облікового періоду у випадку наявності надурочних годин провадиться оплата надурочної роботи. У випадку, коли працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з'явився на роботі з нез'ясованих причин тощо, то заробітна плата йому нараховується пропорційно до відпрацьова
...
Як оплачується робота в святкові (неробочі) та вихідні дні?
Робота у святкові (неробочі) та вихідні дні передбачає підвищену оплату та має свої особливості. Але в роботодавця є не тільки обов`язок оплатити таку роботу, а й можливість компенсувати її працівнику іншим днем відпочинку. Компенсація за роботу у святковий  (неробочий) день Робота у святковий (неробочий) день оплачується в подвійному розмірі відповідно до статті 107  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).
...
Як оподатковується та відображається у формі № 1 ДФ і Звіті по ЄСВ доплата до мінзарплати?
Відповідно до підпункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5, доплата до мінзарплати включається до складу додаткової зарплати фонду оплати праці. Тому у складі зарплати з такої доплати в утримується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % та нараховується ЄСВ у розмірі 22 % в загальному порядку.
...
Що таке неповний робочий час?
Відповідно до частини першої статті 56 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) за угодою між працівником і власником (уповноваженим ним органом) може встановлюватися як при прийомі на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Неповний робочий час також може встановлюватися за ініціативою роботодавця згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП. Роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень на прохання: вагітної жінки ( частина перша статті 56 КЗпП); жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитини-ін
...
Оплата праці неповнолітніх осіб
Згідно з частиною першою статті 32 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV неповнолітньою є особа у віці від 14 до 18 років. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудових правовідносинах прирівнює неповнолітніх у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці надає їм певні пільги. Ці пільги стосуються й оплати праці. У статті 194 КЗпП передбачено три варіанти оплати праці неповнолітнім, які ми пропонуємо розглянути детальніше. Згідно з частиною першою статті 194 КЗпП заробітна плата праці
...
Як нараховується середня заробітна плата за період мобілізації працівника?
Відповідно до положень частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи, посада й середній заробіток. Вищезазначені гарантії передбачені також і в частині 2 статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Для визначення розміру середньої заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, необхідно застосовувати положення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок). За з
...
Як нарахувати єдиний соціальний внесок, якщо зарплата менша мінімальної?
За пунктом 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464–VI (далі – Закон про ЄСВ) базою  нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), зокрема,  є сума нарахованої заробітної плати (доходу) за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про о
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку доплати за роботу у вечірній та нічний час?
У вітчизняному законодавстві такий вид виплат, як доплата за роботу у вечірній час, не передбачений. Не визначено і час, який слід вважати вечірнім. На підприємствах, які знаходяться у сфері дії генеральної, відповідної галузевої (регіональної) угоди час та доплата встановлюється саме такими угодами. Так, наприклад, за Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016 р. (далі – Генеральна угода) роботою у вечірній час вважається робота з 18 до 22 години при багатозмінному режимі. Багатозмінний
...
Який порядок розрахунку, оподаткування та обліку оплати за роботу в позаурочний час?
Відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) надурочна робота – робота, виконана понад встановлену тривалість робочого дня. За загальним правилом статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Разом з тим, при укладенні колективного договору підприємства можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу.
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку премій?
Чинне законодавство України не містить визначення поняття «премія», хоча воно згадується серед додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат у структурі заробітної плати, визначеної статтею 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР (далі – Закон про оплату праці). Проте його знаходимо у Методичних рекомендаціях щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендованих наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2003 р. № 23 (далі – Методрекомендації № 23) та Методичних рекомен
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку 13-ї заробітної плати?
Тринадцятою заробітною платою прийнято називати премію, яку за певних умов виплачують працівникам підприємства або разом із заробітною платою наприкінці кожного року (у грудні), або на початку нового року (у січні). Фактично це премія за результатами роботи за рік.
...
Який порядок оподаткування та обліку грошової матеріальної допомоги працівникам?
Матеріальна допомога працівникам не є обов'язковою виплатою. Зазвичай її надають працівникам відповідно до колективного договору, трудового договору, положень про оплату праці, положень про надання матеріальної допомоги, а також просто за рішенням керівництва підприємства. Хоча така виплата працівникам підприємства є досить популярною, безпосередньо визначення «матеріальна допомога» відсутнє у чинному законодавстві. Разом з тим, не дивлячись на те, що матеріальна допомога має єдине джерело виплати у Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 13.01.200
...
Як оподатковується заробітна плата, нарахована у натуральній формі?
Можливі форми оплати праці визначено статтею 23 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР (далі – Закон про оплату праці). Зокрема, названою нормою встановлено, що «колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюєтьс
...
Який порядок нарахування, обліку та оподаткування заробітної плати сезонним працівникам?
У законодавстві поняття «сезонний працівник» зустрічається лише у статті 7 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП): «Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (поруш
...
Який порядок нарахування та обліку заробітної плати за час службового відрядження?
Відповідно до пункту 1 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, службовим відрядженням вважають поїздку працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Статтею 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. встановлено гарантії і компенсації при службо
...
Який порядок розрахунку, оподаткування та обліку заробітної плати за час вимушеного прогулу?
На підставі статті 233 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) у справах про звільнення працівник може звернутись із заявою про вирішення трудового спору до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Відповідно до статті 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з рішенням про поновлення працівника суд приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за ча
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку заробітної плати зовнішньому суміснику?
Відповідно до статті 102-1 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) та статті 19 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95–ВР (далі – Закон про оплату праці) та пункту 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконан
...
Як документально оформити нарахування та виплату заробітної плати працівнику?
Для правильного документального оформлення нарахування та виплати заробітної плати слід орієнтуватися на типові форми відповідних первинних документів, а також дотримуватися вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 (далі – Положення № 88). Одним з первинних документів, що застосовується для цілей нарахування заробітної плати працівникам, є табель обліку використання робочого часу, типова форма (П-5) якого затверджена наказом Державного комітету статистики України «Пр
...
Яка відповідальність за несвоєчасну сплату податків, нарахованих на зарплату та утриманих з неї?
Обов’язок обчислення, утримання та перерахунку сум податків, нарахованих на заробітну плату, відповідно до статті 168 Податкового кодексу України (далі – ПК України), покладається на податкового агента. Отже, саме податковий агент є суб’єктом фінансової відповідальності за несвоєчасну сплату податків, нарахованих на заробітну плату. Також відповідальність нестимуть і посадові особи податкового агента, що допустили вчинення правопорушення, проте така відповідальність є адміністративною. Власне платник податків, у випадку неутримання з його заробітної плати належних сум податку, не буде нести ві
...
Який порядок нарахування та оподаткування лікарняних внутрішньому суміснику?
Детальніше поняття  «сумісництво» та «внутрішнє сумісництво»  було  розглянуто у аналітичному матеріалі «Що таке сумісництво та суміщення? У чому різниця?» Згідно зі статтею 18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон України «Про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування») страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на п
...
Коли застосовується податкова соціальна пільга та як визначається розмір податкової соціальної пільги?
Відповідно до підпункту 169.1. Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Детальніше про оформлення податкової соціальної пільги див. аналітичний матеріал «Як платнику податків скористатися податковою пільгою?», «Яких вимог повинен дотримуватися платник податків при використанні податкових пільг?», «Який порядок одержання пода
...
Порядок розрахунку, обліку та оподаткування допомоги по вагітності та пологах (декретних)?
Умови надання та період, за який проводяться розрахунок і виплати допомоги по вагітності та пологах (декретних) встановлено Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 р. (далі – Законом України  «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»). Цим законом допомогу по вагітності та пологам (декретні) віднесено до одного з видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Виплата допомоги по вагітності та пологах проводиться за основним місцем роботи та за сумісн
...
Який порядок сплати податків при виплаті зарплатного авансу?
Відповідно до статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року працівникові має виплачуватись заробітна плата не рідше двох разів на місяць, при чому через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Саме за першу половину місяця особі нараховується аванс. По-перше, при виплаті авансу необхідно сплачувати ПДФО у розрахунку за першу половину місяця, адже згідно зі підпунктом 168.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податок на доходи фізичних осіб
...
Коли сплачують до бюджету суми податків, утриманих та нарахованих на зарплату за поточний період?
Відповідно до положень статті 168 Податкового кодексу України (далі – ПК України), на податкового агента покладається обов’язок щодо утримання податку із сум доходу, що нараховується (виплачується, надається) ним платникові. Зазвичай виплата заробітної плати здійснюється на платіжні картки працівників або ж через касу підприємства. При цьому необхідно враховувати встановлені законодавством строки та періодичність виплати заробітної плати. Так, згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та статтею 115 Кодексу законів про працю Укра
...
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ (далі – Довідник) є додатком до Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» Він необхідний для заповнення податкового розрахунку № 1- ДФ, який подають податкові агенти до контролюючих органі
...
Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Частиною другою статті 21 Кодексу законів про працю України закріплено право осіб на укладення трудового договору на одному або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. При цьому у разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, визначена Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від
...
Особливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посад
Відповідно до пункту 1 частини першої  статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персональ
...
Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працю
Відповідно до пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт і у разі виявлення порушення законодавства про працю – припис про їх усунення. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування (суб’єктом господарювання) порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспек
...
Особливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?
Згідно з чинним законодавством України виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням працівника від своїх основних обов’язків. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов’язків – це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою (без звільнення від основних трудових обов’язків), коли працівник разом зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Відповідно до положень статті 105 Кодексу з
...
Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працю
З унесенням змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, що набрали чинності 01.01.2015, які стосуються посилення контролю у сфері дотримання трудового законодавства та притягнення роботодавців у разі порушення до фінансової відповідальності у вигляді штрафів у значних розмірах, постає питання: чи є строк давності за порушення трудового законодавства? Так, відповідно до статті 265 Кодексу законів про  працю України у випадку порушення роботодавцями норм чинного законодавства про працю на них покладається відповідальність. Тобто юридичні особи (включаючи їхні структурні та відокремлен
...
В якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?
Аліменти можуть утримуватися за бажанням працівника або примусово. Підстави для стягнення аліментів За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій та(або) натуральній формі (стаття 181 Сімейного кодексу України (далі — СКУ)). У такому випадку утримання проводять за бажанням працівника. Тому платник аліментів для утримання з його доходу аліментів на дитину подає за місцем роботи (місцем виплати пенсії, стипендії) заяву про відрахування з його зарплати  аліментів у вказаному розмірі та протягом визначеного
...
Перенесення робочих днів у 2018 році
Роботодавець має право перенести робочі дні на підприємстві, скориставшись рекомендаціями Кабінету Міністрів України або за своїм власним рішенням. Але при цьому слід додержуватися встановлених правил. З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу уряд вправі не пізніше ніж за три місяці до таких днів рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні в порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. Роб
...
Як обліковують та оподатковують аліменти?
Сума аліментів розраховується роботодавцем щомісячно. Розмір відрахувань із зарплати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ ( п. 13 Переліку видів доходів, які враховуються для визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26.02.93 р. № 146, далі — Порядок № 146). Приклад 1 В березні 2018 року за основним місцем роботи працівнику нараховано зарплату у розмірі 5000 грн, премію 800 грн та відпускні 2000 грн. Згідно із рішенням суду на підставі виконавчого лис
...
Як оподатковується надбавка за роз’їзний характер роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР також передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, у
...
Як оформити роз'їзний характер робіт на підприємстві та встановлення надбавок за такий режим роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
...
Що таке роз’їзний характер робіт? Чи тотожне це поняття терміну «пересувний характер робіт»?
Доволі часто у суб'єктів господарювання, зокрема тих, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, виробництва, є певна категорія працівників, робота яких пов’язана з постійними поїздками в іншу місцевість (наприклад, водії, експедитори, менеджери зі збуту, представники будівельних професій тощо). Існує декілька варіантів оформлення подібного режиму роботи. У цій аналітиці пропонуємо розібратися з поняттям такого виду оформлення трудових правовідносин, як роз’їзний характер робіт. Слід зазначити, що таке поняття, як "роз’їзний характер робіт", законодавчо не визначене.&
...
Коли можна залучити працівника до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні?
Відповідно до ст. 67 - 69, 73 КЗпП: святкові (неробочі) дні встановлюються виключно законодавством, зокрема ст. 73 КЗпП; вихідні дні підприємство встановлює самостійно залежно від графіка роботи. Відповідно до ст. 73  КЗпП встановлені такі святкові дні: 1 січня - Новий рік 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 8 березня - Міжнародний жіночий день 1 травня - День праці 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 28 червня - День Конституції України 24 серпня - День незалежності України 14 жовтня - День захисника України. Неробочими є  дні релігій
...
Як правильно звільнити працівника у зв'язку з втратою довіри?
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.  Верховний Суд України у постанові від 20.04.2016 у справі № 6-100цс16  зазначив, що розірвання трудового договору за підстав втрати довір’я можливе за таких у
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 92 93 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити