Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Площа земельної ділянки
Визначення поняття Відповідно до нормативних визначень земельної ділянки, наданих статтею 79 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) та підпунктом 14.1.74 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України), однією з визначальних ознак земельної ділянки як самостійного об’єкта майнових відносин та об’єкта оподаткування виступає її межа. Межа земельної ділянки – це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки (пункт 1.3 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими
...
Нововідведені земельні ділянки
Визначення поняття «відведення земельної ділянки» законодавством не надається. Водночас на законодавчому рівні чітко врегульована відповідна процедура, на основі якої можна здійснити правовий аналіз даної правової конструкції. Відведення земельної ділянки відбувається із застосуванням технічної документації, передбаченої статтею 50 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV (далі – Закон № 858-IV), а саме – проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проекти   землеустрою   щодо   відведення  земельних  ділянок складаються 1) у разі зміни цільового призначення з
...
Чи застосовується пільга, передбачена підпунктом «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України до тимчасових споруд?
Згідно з підпунктом е) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового Кодексу України (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках. З метою визначення механізму реалізації зазначеної норми, варто встановити правовий статус об’єктів нерухомості, які вона охоплює. Йдеться про дві ка
...
Як обчислюється податок на нерухомість у випадку розташування об'єктів нерухомості у різних адміністративно-територіальних одиницях з відмінними ставками податку?
Для розуміння наявної проблеми необхідно проаналізувати норми Податкового кодексу України (далі – ПК України), які регламентують питання обчислення суми податку при множинності об’єктів оподаткування. Так, відповідно до підпунктів "б", в) підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 ПК України за наявності у власності платника податку – фізичної особи більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу або ж об’єктів нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів а) або (б) підпункту
...
Які особливості реалізації пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
З метою зменшення податкового тиску на платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, податкове законодавство передбачає пільговий режим його сплати. При цьому недоліки закріплення відповідних норм у Податковому кодексі України можуть спричинити складнощі реалізації права платників податків на зменшення податкового навантаження. Як відомо, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), є загальнообов’язковим платежем із місцевим статусом. Таким чином, широке коло повноважень в аспекті його правового закріплення на місцевому рі
...
Які особливості звільнення від оподаткування податком на нерухомість ринку в порядку підпункту 266.2.2 ПК України?
Відповідно до підпункту е) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПК України не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках. Аналіз норми підпункту е) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПК України передбачає застосування даної пільги за таких умов: Об’єктний склад: об’єкти нежитлової нерухомості. Суб’єктний склад: суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу. Місце проведення діяльності:
...
Які дії платника у випадку порушення контролюючим органом строку надсилання (вручення) ППР??
Обов’язок обчислення суми податкового зобов’язання з податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (далі – ПК України) покладається на контролюючі органи. Згідно із підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 ПК України податкове/податкові повідомлення-рішення (далі – ППР) про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитло
...
Що таке мала архітектурна форма?
Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. Об’єктом благоустрою зі свого боку виступають території населеного пункту: території загального користування (парки, вулиці, майдани, пляжі тощо), прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій. До малих архітектурних форм, зокрема, належать: альтанки, павільйони, навіси; вуличні меблі (лавки, лави, столи); огорожі, ворота, ґрати; де
...
Які об’єкти житлової нерухомості вважаються непридатними для проживання?
Непридатними для проживання є об'єкти житлової нерухомості, які за своїм станом не відповідають санітарним і технічним вимогам, а такий стан неможливо або недоцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту.
...
Що таке будівлі дитячих будинків сімейного типу?
Згідно із підпунктом в) підпункту 266.2.2. ПК України не є об’єктом оподаткування будівлі дитячих будинків сімейного типу. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Стосовно визначення будівель, що використовуються дитячими будинками сімейного типу, с
...
Чи є декларація про готовність об’єкта до експлуатації (сертифікат) підставою для сплати податку?
Ні, оскільки декларація про готовність об’єкта до експлуатації (сертифікат – для об’єктів IV-V категорій складності) не є правовстановлюючим документом, що посвідчує право власності на відповідний об’єкт нерухомості. Згідно з підпунктом 266.1.1. статті 266 ПК України, платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Частиною першою статті 182 ЦК України передбачено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєст
...
Кого слід вважати власником об’єкта нерухомості, відмінного від земельної ділянки?
Згідно з підпунктом 266.1.1. статті 266 ПК України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Відповідно до частини 1 статті 316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Для того, щоб дати визначення поняттю "власник об’єкта нерухомості" варто, в першу чергу, зрозуміти, з якого моменту виникає набуття права власності на нерухоме майно у особи. Особливість режиму нерухомого майна визначається тим,
...
Яким чином здійснюється визначення бази оподаткування податку з нерухомості, відмінної від земельної ділянки, для фізичних та юридичних осіб, враховуючи законодавчі пільги?
Пільги при сплаті податку на нерухомість наведено приписами п. 266.4 ст. 266 ПК України. Проаналізувавши норми даного пункту, можна відмітити дві особливості стосовно застосування пільг при сплаті податку. Так, перше, що варто відмітити, це то, що пільги при оплаті податку у вигляді неоподатковуваної площі за пп. 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПК України надаються виключно фізичним особам, при цьому указане не залежить від резидентності особи. Відповідно, на юридичних осіб указана пільга зі сплату податку не поширюється. По-друге, така пільга поширюється саме на фонд житлової нерухомості, що дає
...
Яким чином обчислюється база оподаткування для фізичних та юридичних осіб?
У відповідності до приписів ст. 23 ПК України, базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування. База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо. Варто зазначити, що база оподаткування для юридичних та фізичних осіб є однаковою, проте порядок її визначення рі
...
Що чинне законодавство розуміє під терміном «загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості»?
Підпункт 266.3.1. п. 266.3. ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначає, що базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. При цьому, ані Податковий, ані Житловий кодекси України не містять визначення загальної площі об’єкта житлової нерухомості. Однак, таке визначення передбачене державними будівельними нормами, затвердженими Наказом Держбуду України від 18 травня 2005 року за №80 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005». В цьому документі наведено наступні дефініції:
...
Чи потрібно сплачувати у 2015 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості?
Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. За пунктом 10.3. статті 10 ПК України, місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки). Отже, з одного боку, якщо рішенням міської, сільської або селищної ради встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік, то платник податків зобов’язаний його сплатити. З д
...
Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо нерухомість здається в оренду?
За статтею 266 ПК України втрата пільги у вигляді звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбаченого лише щодо здачі в оренду об’єктів житлової нерухомості, які належать фізичній особі. Так, абзацом 2 підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 ПК України, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діял
...
Якщо в будівлях промисловості також наявні побутові приміщення, чи сплачується в такому випадку податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
На інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» зазначено, що відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 № 507 (далі - ДК 018-2000). Відповідно до ДК 018-2000 одиницею класифікації в класифікаторі в основному є окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Крім того, ДК 018-2000 дає наступний приклад як повинні класифікуватися будівлі ще на стадії проектування: «Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівл
...
Які документи підтверджують належність нерухомості до будівель промисловості?
Стосовно даного питання на інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» зазначено, що відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 № 507 (далі - ДК 018-2000), будівлі промисловості (криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо) віднесено до підрозділу "Будівлі нежитлові" група 125 "Будівлі промислові та склади" клас 1251 "Будівлі промисловості". Цей клас включає підкласи: 1251.1 "Буді
...
За яким принципом здійснюється класифікація приміщень щодо застосування пільг у вигляді звільнення від сплати податку (цехи, складські приміщення, тощо): за належністю будівлі до певної категорії, чи фактичним використанням приміщення?
Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (абзац є) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПК України). У відповідях, розміщених на інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», пропонується користуватися Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 № 507 (далі - ДК 018-2000), а саме: будівлі промисловості (кр
...
Яким чином застосовується пільга, запроваджена місцевою радою посеред податкового звітного року?
Для того, щоб відповісти на це питання потрібно розуміти, що можливі 2 ситуації із встановленням пільги по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: Перша ситуація. Податок взагалі не був встановлений органами місцевого самоврядування. Так, за підпунктом 12.4.1 пункту 12.4 статті 12 ПК України, до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом. За пунктом 10.3 статті 10 ПК України, місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують
...
Чи необхідно юридичній особі подавати декларацію, якщо органи місцевого самоврядування не встановили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
У цьому випадку можливі два варіанти розвитку подій. : Перша ситуація. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не встановлений взагалі відповідно до рішення відповідного органу місцевого самоврядування.   Так, за підпунктом 12.4.1. пункту 12.4. статті 12 ПК України, до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом. Згідно з пунктом 10.3. статті 10 ПК України, місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог
...
Чи сплачується податок юридичними особами за об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають на балансі сільськогосподарського підприємства, але не використовуються через аварійний стан?
Відповідно до підпункту 266.1.1. пункту 266.1 статті 266 ПК України, платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. За підпунктом 266.2.1. пункту 266.2 статті 266 ПК України, об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За абзацом «ж» підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПК України, не є об’єктом оподаткування: будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для вико
...
Яким чином сплачується податок, якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності, і розмір кожної окремої частки не підлягає оподаткуванню за пп. 266.4.1 п. 266.4 ст.266 ПК України? Які документи необхідно подати власнику в підтвердження того, що будівля перебуває у власності кількох співвласників?
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за пунктом 266.1 ПК України є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. За підпунктом 266.1.2 пункту 266.1 статті 266 ПК, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;  За підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 ПК України, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх час
...
Чи може податок бути оплачений юридичною особою, яка орендує об’єкт нерухомості у фізичної особи замість такого орендодавця?
Ні. Підпунктом 4.1.1. пункту 4.1. статті 4 ПК України встановлюється принцип  загальності оподаткування, відповідно до якого кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу. За статтею 36 ПК  України, податковий обов’язок по сплаті податку виконується платником податків самостійно, або податковим агентом чи представником платника. За пунктом 87.1 статті 87 ПК України, джерелами податку є будь-які власні кошти платника. Це означає, що платник певного податку повинен сплачувати
...
Чи передбачені пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки для певних категорій громадян: інвалідів, учасників бойових дій, багатодітних сімей, тощо?
Відповідно податкового законодавства звільнення від оподаткування податком на нерухомість встановлюється не за суб’єктом, а за об’єктом податку, а тому за загальним правилом звільняються від оподаткування певні види нерухомості, які відповідають встановленим у ПК України характеристикам. Наразі закон в підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПК України не ідентифікує як об’єкти оподаткування наступні об’єкти нерухомості: а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в
...
Якими документами підтверджується статус історичних пам'яток (в аспекті встановлення ставок податку Київською міською радою)?
Київська міська рада на вимогу пункту 266.5 Податкового кодексу встановила ставки податку податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки в місті Києві. Пунктом 5.3. рішення Київської міської ради від 23.06.2011р. №242/5629 (в редакції рішення Київської міської ради від 23 лютого 2017 року N 1005/2009), вказані нижче положення якого є на сьогодні чинними, встановлені ставки податків для певних видів об’єктів нежитлової нерухомості для усіх місць розташування (зональності) у розмірі 0,01. До таких об’єктів, зокрема, належать пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою. Якими док
...
Які правові наслідки порушення порядку оприлюднення рішень з питань місцевих податків та зборів?
Юридичний факт офіційного оприлюднення рішення місцевої ради про встановлення місцевих податків та зборів має важливе значення для встановлення можливості його застосування у сфері податкових правовідносин. Податковий кодекс  (далі – ПК України) передбачає, що офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 цієї статті.
...
Яка процедура офіційного оприлюднення рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків та зборів?
Обов’язок місцевих рад офіційно оприлюднювати рішення про встановлення місцевих податків та зборів закріплений у підпункті 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плано
...
Що таке територіальна громада?
Територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр, як це встановлено у нормі статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування». Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, мі
...
Що таке місцевий орган виконавчої влади?
Відповідно до норм статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади (стаття 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»). Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
...
Які правила нарахування пені за недоплати минулих звітних періодів з урахуванням зміни відповідних правил у часі?
Проблеми обчислення пені за недоплати минулих звітних періодів зумовлені частими системними змінами інституту пені в Податковому кодексу України (далі – ПК України). Таке реформування законодавства в контексті пені має наслідком неоднозначні позиції щодо застосування тих чи інших норм у часі. Докорінних змін нормативні положення з пені зазнали з 1 січня 2017 року з набранням чинності  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016. Ключові зміни інституту пені Одна з ключових змін інституту пені б
...
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом
Відповідно до пункту 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, а також фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, і податкові агенти. Визначення поняття нерезидентів – фізичних осіб, наведене в підпункті 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 ПК України, дано через визначення поняття фізичних осіб – резидентів, тобто нерезидентами є фізичні особи, які не є резидентами України
...
Для чого потрібна довідка про сплачений фізичною особою - нерезидентом податок на прибуток (доходи) в Україні та як її отримати?
Відповідно до підпункту 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є фізичні особи - резиденти, а також фізичні особи – нерезиденти, якщо вони отримують доходи з джерела їх походження в Україні (крім нерезидентів, які мають дипломатичні привілеї та імунітет). Оподаткування доходів фізичних осіб - нерезидентів з джерелом їх походження в Україні здійснюється за тими ж правилами та ставками, що визначені для фізичних осіб - резидентів, з урахуванням деяких особливостей, визначених нормами пункту 170.10
...
Чи тягне за собою зміна розміру нормативної грошової оцінки зміни розміру плати за землю?
Зважаючи на те, що нормативна грошова оцінка є базою оподаткування земельним податком, зміна її розміру тягне автоматичну зміну розміру податкового зобов’язання. При цьому сума податку до сплати фізичними особами буде визначена контролюючим органом відповідно до приписів статті 286 Податкового кодексу України (далі – ПК України). У той же час юридичні особи відповідно до пункту 286.2 статті ПК України у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі зобов’язані подати разом із податковою декларацією відповідну довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки
...
Які коефіцієнти впливають на розмір нормативної грошової оцінки?
Базова нормативна грошова оцінка (далі – НГО) земельних ділянок може підвищуватися або занижуватися на певні визначені законодавством коефіцієнти, що залежать від економічних та інших характеристик земельної ділянки.  Відповідні коригуючі коефіцієнти передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють порядок здійснення НГО земель сільськогосподарського призначення, несільськогосподарського призначення та земель населених пунктів: Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення № 262, затвердженим спільним наказом Мінагрополі
...
Чи потрібно платнику самостійно застосовувати новий коефіцієнт функціонального використання та визначати розмір нормативної грошової оцінки при зміні цільового призначення земельної ділянки?
Відповідно до пункту 5 Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів № 1647/29777, затвердженого наказом Мінагрополітики № 489 від 25.11.2016 (далі – Порядок № 1647/29777), коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (додаток 1). Варто зауважити, що до моменту прийняття Порядок
...
Як індексується нормативна грошова оцінка?
Вимоги до щорічної індексації нормативної грошової визначаються статтею 289 ПК України. Суть індексації зводиться до щорічної зміни величини нормативної грошової оцінки шляхом її добутку до коефіцієнту індексації, який публікується Держгеокадастром на початку кожного року у формі листа. Платники плати за землю зобов’язані самостійно відслідковувати розмір коефіцієнту індексації і застосовувати його при складанні декларацій та визначенні податкових зобов’язань. Відповідні зміни нормативної грошової оцінки та розміру плати за землю відбуваються автоматично та для випадків оренди землі не потреб
...
Чи є зміна нормативної грошової оцінки підставою для внесення змін до договору оренди та зміни орендної плати?
На перший погляд дискусійним може видатися питання необхідності внесення змін до договору оренди землі державної або комунальної власності в разі запровадження нової нормативної грошової оцінки з метою її подальшого застосування при визначенні орендної плати. З даного питання склалася усталена судова практика, відповідно до якої зміна нормативної грошової оцінки не є підставою для внесення змін до договору оренди землі. Власники та користувачі землі зобов’язані застосовувати нову нормативну грошову оцінку автоматично для обрахування плати за землю.
...
Яким чином визначається нормативна грошова оцінка?
Відповідно до вимог земельного законодавства, зокрема статті 15 Закону України «Про оцінку земель», підставою для проведення нормативної грошової оцінки є рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо земель, на яких розповсюджується їхня компетенція, а також договір між заінтересованими особами. Податкове законодавство встановлює обмеження щодо можливості проведення нормативної грошової оцінки з метою забезпечення принципу стабільності податкової системи. Так, відповідне рішення щодо нормативної грошової оцінки має бути офіційно оприлюднено
...
Що таке нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
За загальним правилом базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка такої земельної ділянки, окрім випадків, коли така нормативна грошова оцінка не проведена (у такому разі базою оподаткування є площа земельної ділянки). Податковий кодекс України (далі – ПК України) у підпункті 14.1.125 пункту 14.1 статті 14  визначає нормативну грошову оцінку земельних ділянок як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
...
За яких умов доходи нерезидента можуть бути звільнені від оподаткування?
міжнародними угодами між Україною та державою резидентства особи, яка отримує доходи. Підстави та процесуальні аспекти такого звільнення передбачені ст. 103 та пп. 170.10 ПК України. Цими положеннями не передбачено як підставу звільнення довідку про сплату податку нерезидентом в державі його резидентства. На практиці ж і податкові органи, і суди часто вимагають таку довідку, посилаючись на ст. 13 ПК України.   Норми ПК України, які застосовуються для усунення подвійного оподаткування Усунення подвійного оподаткування для нерезидентів або податкових агентів, які
...
Які суб’єкти можуть бути податковими агентами при виплаті доходів нерезидентам – фізичним особам?
Виникнення обов’язку зі сплати ПДФО в разі виплати доходу з джерелом походження з України нерезиденту відображено в таблиці. Суб’єкти, які виплачують дохід нерезиденту Виникнення обов’язку зі сплати ПДФО такими суб’єктами Резидент – ЮО Обов’язок як податкового агента нарахувати та сплатити ПДФО – нерезидента (пп. 170.10.3 ПК України) Резидент – ФО – Резидент – самозайнята ФО Обов’язок як податкового агента нарахувати та с
...
Які особливості оподаткування доходів нерезидентів від участі в гастрольних заходах?
Специфіка оподаткування доходів нерезидентів від участі в гастрольних заходах полягає і тому, що податковим агентом в такому випадку є суб'єкти господарювання – концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного заходу. (пп. 170.10.5 ПК України). Не є очевидним, чи можуть такі концертні майданчики бути нерезидентами. При цьому, гастрольними заходами визначаються видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Лу
...
В якому порядку оподатковуються доходи нерезидента, виплачені іншим нерезидентом?
Згідно з пп. 170.10.2 ПК України, у разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка.  Дія цього підпункту поширюється тільки на виплату доходу у безготівковій формі, так як наступним абзацом цього підпункту передбачено, що в разі виплати готівкою або в негрошовій формі нерезиден
...
Які особливості оподаткування нерезидента податком на доходи фізичних осіб в порівнянні з резидентом?
Підпункт 170.10.1 ПК України встановлює загальне правило, згідно з яким доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентом, а також особливості надання деяких видів пільг представлені в таблиці:   Вид доходу, пільги Особливості оподаткування ПДФО – нерезидента Правова підстава
...
Чи оподатковуються в Україні заробітна плата, виплачена нерезиденту посольствами іноземних держав в Україні?
визнається доходом джерелом походження з України. За пп. 14.1.54 ПК України, визначальною характеристикою такого доходу є його походження «від будь-яких видів їх діяльності на території України». На практиці виникають запитання щодо того, чи включається територія посольств іноземних держав до території України. Так, ухвалою від 01 квітня 2014 року у справі № 826/10700/13-а Київський апеляційний адміністративний суд зазначив: «Отже, як вбачається, заробітна плата відповідно до умов трудового договору за роботу перекладачем у Посольстві Австрійської Республіки є доходом з джерелом його походжен
...
Чи оподатковується заробітна плата, нарахована (виплачена) нерезиденту юридичною особою, зареєстрованою за межами України?
За пп. 162.1.2 ПК України оподатковуються доходи нерезидента, якщо такі доходи джерелом з України. Підпункт 14.1.54 ПК України визначає, що доходом з джерелом походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. Таким чином, визначальною характеристикою віднесення заробітної плати до категорії доходів з джерелом їх походження з України є місце здійснення діяльно
...
Які доходи нерезидента оподатковуються ПДФО за Податковим кодексом України?
Відповідно до пп. 162.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПК України), платником податку на доходи фізичних осіб (надалі – ПДФО) є фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Це загальне правило, виняток з якого встановлений в п. 162.2 ПК України, – не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітети, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором ді
...
Добрий день! За минулий рік 2016 р. був збиток, в яку графу Декларації з прибутку за 2017 р. його перенести? І чи впливає збиток за 2016 р. за Декларацією з прибутку на періодичність звітування в 2018 р.?
Доброго дня, у відповідь на Ваше запитання зазначаємо таке. Питання 1. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), розрахованого у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітност
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 88 89 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити