Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Регламент General Data Protection Regulation (GDPR)
Європейським парламентом було прийнято Регламент General Data Protection Regulation (GDPR) – Загальний регламент щодо захисту даних. Цей документ надає резидентам Євросоюзу можливість управляти персональними даними: запитувати про цілі обробки, місце їх зберігання, а в разі необхідності видаляти. Згідно зі статтею 99 Регламенту GDPR він набрав чинності у травні 2016 р., а його застосування почалося з 25 травня 2018 р. Регламент стосується захисту персональних даних фізичних осіб. Безперечно, персональні дані фізичних осіб містяться і в документації/звітності, що подається податковим органам.
...
Складання податкових накладних при частковій оплаті та частковому постачанні товару
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Таким чином, на дату отримання передоплати вартості товарів/послуг або відвантаження товарів (надання послуг) (залежно від події, що станеться раніше), платник ПДВ (постачальник) складає податкову накладну з
...
Чи впливають на СЕА ПДВ документи, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України?
Отримані платником ПДВ (покупцем) документи, які є підставою нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – документи), передбачені в підпунктах а) - в) пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України (далі – пункт 201.11 ПК України), з одного боку, дозволяють йому включити зазначену в них суму ПДВ до складу податкового кредиту, але з іншого – не збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл). До таких документів належать: а)
...
Коли коригується фінансовий результат до оподаткування на суму відрахувань профспілковій організації, здійснених відповідно до вимог колективного договору?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до правил ПК України.
...
Чи може у сумісника виникнути право на індексацію?
Відповідно до статті 10 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 № 1282 - XII індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Доходи від роботи за сумісництвом на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. Отже, доходи, отримані  від виконання робіт  за сумісництвом, повинні індексуватись з урахуванням доходів за основним місцем роботи  і їх сума не повинна перевищувати розмір прожитк
...
Як заповнити обов’язкові реквізити Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій?
Відповідно до  пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755 - VI (далі - ПК України)  Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) прирівнюється до податкової декларації, тому повинен складатись та подаватись за правилами, встановленими статтями 48, 49 ПК України. Форма Звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 та викладена в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства фінансів  України  від  28.04.2017 № 469 (далі – Наказ № 553). Умовно форму Звіту можна розділити на 4 частини: - всту
...
Які методи амортизації основних засобів застосовують у бухгалтерському обліку?
У світі існують десятки методів амортизації. Проте, не дивлячись на їхнє розмаїття, ціллю кожного окремого методу є систематичний і раціональний розподіл купівельної вартості об’єкта основних засобів протягом усіх майбутніх періодів його корисного використання. У системі національного бухгалтерського обліку документом, яким визначено механіку та методи амортизації основних засобів, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7). Відповідно до його пункту 4 амортизація – це систематич
...
Який порядок нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку?
Поняття «амортизація» розглянуто в аналітичному матеріалі «Що таке амортизація?». Порядок її нарахування у бухгалтерському обліку визначений пунктами 22 – 30 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7). Відповідно до його пункту 22 та пункту 23 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561) об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальни
...
Ведення реєстру документів, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України
Згідно з пунктом 201.11-1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платники ПДВ повинні вести Реєстр документів, зазначених у підпунктах а) - в) пункту 201.11 ПК України. Тобто це реєстр документів, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – Реєстр документів). До таких документів належать: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що міс
...
Чи правомірним є штраф за розбіжність даних декларації ПДВ та даних ЄРПН, нарахований за результатами камеральної перевірки?
Відповідно до абзацу двадцять третього пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) виявлення розбіжностей даних податкової декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. Виявлення відповідних розбіжностей можливе під час здійснення камеральної перевірки платника податку, що видно з її предмета, визначеного в підпункті 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України. Результати
...
Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Частиною другою статті 21 Кодексу законів про працю України закріплено право осіб на укладення трудового договору на одному або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. При цьому у разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, визначена Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від
...
Як здійснюється бюджетне відшкодування, якщо на дату формування Тимчасового реєстру сума бюджетного відшкодування не була узгоджена?
Відповідно до пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 лютого 2017 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, формує у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість Тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету. Згідно з абзацом другим пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України формуванн
...
Чи можуть контролюючі органи здійснити заходи щодо погашення податкового боргу платника за рахунок його майна, якщо опис такого майна в податкову заставу був здійснений з порушеннями?
Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України (далі – ПК України) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. За абзацом другим пункту 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника
...
Чи може податковий агент отримати розстрочку/відстрочку на сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору?
Відповідно до пункту 100.1 статті 100 Податкового кодексу України (далі – ПК України) розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, чинної на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Тобто відстрочення/розстрочення грошових зобов’язань/податкового боргу може бути надане відповідним контро
...
Чи можна оскаржити в адміністративному порядку рішення комісії про відмову у врахуванні Таблиці даних платника податків?
Процедура подання Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця), а також порядок врахування вказаної у ній інформації регулюються Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок зупинення реєстрації). Проте податкове законодавство, яке регулює порядок зупинення та відновлення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України)
...
Податковий борг та податкова вимога до платника податків в межах процедури банкрутства
Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом. Згідно із пунктом 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Також подат
...
Штрафні санкції та нарахування пені під час дії мораторій на задоволення вимог кредиторів
Нормативно-правовим актом, яким встановлено умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів, є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом » від 14 травня 1992 року № 2343-XII (надалі - Закон № України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »). Відповідно до положень частини 1 статті 19 Закону України «Про відновлення пла
...
Стягнення податкового боргу з платника, який перебуває в процедурі банкрутства здійснюється в господарському чи адміністративному процесі?
Пункт 8 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України  від 06 листопада 1991 року № 1798-XII (далі – ГПК України) передбачає, що справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відп
...
Як слід класифікувати дохід від списання прощеної кредиторської заборгованості перед нерезидентом для оператора лотерей з метою оподаткування податком на прибуток та відповідно за якою ставкою його оподатковувати?
Відповідно до підпункту 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України. За правилами останньої норми дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 24 % ( пункт 136.6 статті 136, пункт 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПК Ук
...
Чи потрібно оператору лотерей при розрахунку показника рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховувати суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей?
За нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) результати діяльності оператора лотерей оподатковують за загальними та спеціальними правилами. Згідно з підпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 ПК України спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України[1]. З метою оподаткування під проведенням лотерей за підпунктом 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 ПК України розуміють господарську діяльність, яка включа
...
Юридична особа не веде діяльності та не має найманих працівників, чи потрібно сплачувати ЄСВ?
У процесі своєї діяльності у юридичних осіб можуть виникнути випадки, коли вони не мають у штаті працівників та не наймають нових. Наприклад, у разі припинення здійснення господарської діяльності всі обов’язки з управління діяльністю підприємства можуть бути перекладені на плечі засновника підприємства. У зв’язку з цим у юридичних осіб можуть виникнути питання щодо необхідності сплати ЄСВ у таких випадках. Для відповіді на це питання перш за все необхідно звернутися до норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’зкове державне соціальне страху
...
Щодо призначення тимчасової соціальної допомоги замість пенсії
Пенсійна реформа, що запроваджена в нашій країні з 03 жовтня 2017 року суттєво підвищила вимоги до показника щодо страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії. У зв'язку з цим багато українців позбавлені можливості вийти на заслужений відпочинок після досягнення пенсійного віку, а саме 60-річного віку. Проте законодавець передбачив, що цій категорії осіб призначається тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Зокрема, відповідно до пункту 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні пол
...
Підкажіть, будь ласка, у травні 2018 р. отримали акт виконаних робіт від постачальника за 23.02.2017. Як правильно провести цей акт в бухгалтерському обліку – за 2017р рік чи проводити в 2018 р.?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, у травні 2018 р. отримали акт виконаних робіт від постачальника за 23.02.2017. Послуги були оплачені в лютому 2017 р., акт нам надали в 2018 р. Як правильно провести цей акт в бухгалтерському обліку – за 2017р рік чи проводити в 2018 р.? Відповідь Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Для контролю та впорядкування обро
...
За результатами роботи у 2017 році працівнику було нараховано та виплачено одноразову премію у розмірі 1000 грн. Чи включається ця одноразова премія до розрахунку середньої заробітної плати?
Працівник прийнятий на роботу у 2010 році. Його заробітна плата складає 5000 грн на місяць. За результатами роботи у 2017 році працівнику було нараховано та виплачено одноразову премію за 2017 рік 5 травня 2018 року у розмірі 1000 грн. 8 травня працівник відправляється у відрядження на 3 дні. 15 травня цей працівник відправляється у щорічну відпустку на 24 дні. Чи включається ця одноразова премія до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку такого відрядження та для розрахунку відпустки? Якщо включається, прошу навести приклад розрахунку, виходячи з наведених даних.   Відпові
...
Доброго дня! Наше підприємство уклало договір комісії з комітентом, який є постачальником послуг передплаченого мобільного телефонного зв’язку, на розповсюдження та продаж стартових пакетів.
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Наше підприємство уклало договір комісії з комітентом, який є постачальником послуг передплаченого мобільного телефонного зв’язку, на розповсюдження та продаж стартових пакетів. Відповідно до п. 9 ст. 2 Закону № 400/97 у разі продажу права на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карток сплачується пенсійний збір з вартості їх продажу. Цей збір сплачується в розмірі 7,5 % вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає. Оскільки
...
Як бути з акцизом після повернення алкогольної продукції?
Як бути з акцизом після повернення алкогольної продукції?   Розглянемо різні випадки повернення  підакцизних товарів і наслідки для оподаткування акцизним податком у кожному з них. І. Повернення  підакцизних товарів, вироблених на території України, у зв'язку з недоліками такого  товару (для усунення таких недоліків або знищення продукції) (у т. ч. алкогольної продукції.) Згідно з пунктом 217.5 статті 217 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) у разі повного або часткового повернення покупцем
...
Протягом якого строку платник ПДВ можу сформувати податковий кредит?
До 03.12.2017 строк для формування податкового кредиту становив 365 календарних днів. Водночас Законом України від 09.11.2017 № 2198-VIII, який набрав чинності 03.12.2017, було внесено зміни до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до яких у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігаєтьс
...
Доброго дня, прошу вашої допомоги у вирішенні такого питання. Наше підприємство має кредиторську заборгованість перед контрагентами, що знаходяться в зоні АТО. Первинні документи, договори тощо, які підтверджують виникнення заборгованості, знаходиться в зоні АТО.
Доброго дня, прошу вашої допомоги у вирішенні такого питання. Наше підприємство має кредиторську заборгованість перед контрагентами, що знаходяться в зоні АТО. Первинні документи, договори тощо, які підтверджують виникнення заборгованості, знаходиться в зоні АТО. Акти звіряння отримати неможливо. На сьогодні за такою кредиторською заборгованістю минув строк позовної давності згідно із законодавством (3 роки). Зважаючи на чисельні роз'яснення Міністерства фінансів та органів ДФС про неможливість списання зобов'язань та активів, що знаходяться в зоні проведення АТО, до моменту проведення
...
Наш працівник водій автотранспортного засобу під час відрядження оплатив 09.04.2018 за послуги 486,00 грн, у т. ч. ПДВ – 81,00 грн, авансовий звіт здав 18.04.218 (аванс на відряження не видавався, повернули витрати на відрядження 18.04.2018)
Наш працівник водій автотранспортного засобу під час відрядження оплатив 09.04.2018 за послуги 486,00 грн, у т. ч. ПДВ – 81,00 грн, авансовий звіт здав 18.04.218 (аванс на відряження не видавався, повернули витрати на відрядження 18.04.2018). У контрагента, за його словами, відбувся збій касового апарата, внаслідок чого видали квитанцію за ці послуги не за 09.04.2018, а за 30.04.2018. Податкову накладну також виписали 30.04.2018, зареєстрували 07.05.2018. Що робити з витратами за цією квитанцією (позаяк за датою квитанція не входить у період відрядження воді
...
Як здійснюється перекваліфікація некомерційного представництва нерезидента у постійне?
Значна категорія судових справ як раніше, так і сьогодні пов’язана з перекваліфікацією податковим органом некомерційного представництва нерезидента у постійне. Зазвичай на практиці зустрічається ситуація, коли нерезидент засновує своє представництво в Україні, при цьому таке представництво не сплачує податок на прибуток, оскільки позиціонує себе як таке, що не має статусу постійного (є некомерційним). Однак за результатами перевірки такого представництва податковий орган здійснює перекваліфікацію представництва з некомерційного у комерційне (наділене статусом постійного). Мотивується це харак
...
Чи включатиметься у розрахунок середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки сума винагороди за підсумками роботи за минулий рік, якщо така винагорода нарахована та виплачена в місяці, в якому працівник іде у відпустку в поточному (наступному за минулим) році?
Чи включатиметься у розрахунок середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки сума винагороди за підсумками роботи за минулий рік, якщо така винагорода нарахована та виплачена в місяці, в якому працівник іде у відпустку в поточному (наступному за минулим) році? Винагорода за підсумками роботи за рік – це одноразова премія, яка відповідно до підп. 2.3.2. п. 2.3 статті 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5), належить до Фонду оплати праці, зокрема до інших заохочувальних та компенсаційних ви
...
Оприбуткування коштів
У Податковому кодексі України (далі – ПК України) термін «оприбуткування коштів» вживається лише в нормі, що стосується визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Так, відповідно до підп. а) п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України  (далі – ПК України) у тих випадках, коли постачання товарів/послуг здійснюється за готівку, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку. З вказаного вбачається, що оскільки в наведеній
...
Чи можливо скласти та зареєструвати розрахунок коригування після 1095 днів з дати складання податкової накладної?
Звернемо увагу на такий випадок: підприємством (покупцем) у 2010 році за договором про виконання послуг була здійснена попередня (авансова) оплата, на дату якої постачальником була складена податкова накладна, яка тоді (за правилами чинного законодавства) не підлягала реєстрації в ЄРПН. У 2017 році за додатковими угодами частина такої оплати була повернута на поточний рахунок покупця. Постачальник має намір зменшити нараховані при отриманні передоплати податкові зобов’язання з ПДВ за допомогою розрахунку коригування. Таким чином, у платника податку виникає питання щодо можливості реєстр
...
Атестація робочого місця як умова призначення пільгової пенсії
Держава гарантує право на пільгове пенсійне забезпечення працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів. Умовою підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах є атестація робочих місць. Специфіка пільгового пенсійного забезпечення цієї категорії громадян пов’язана з особливими умовами, характером та тривалістю роботи, наявністю і тривалістю спеціального трудового стажу, що дає їм право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Однією з умов призначення пенсії за віком на пільгових умовах є проведення атест
...
Яка ставка ПДВ застосовується при постачанні нерезиденту консультаційних послуг з реєстрації лікарських засобів?
Відповідно до підпункту б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу. Зі свого боку підпунктом в) пункту 186.3 статті 186 ПК України місцем постачання консультаційних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання. Причому за
...
Допомога на поховання пенсіонера та недоотримана пенсія, нюанси для внутрішньо переміщених осіб
Усі громадяни України, у тому числі і внутрішньо переміщені особи, у разі смерті родича можуть отримати виплату його недоотриманої пенсії та допомогу на поховання. В якому розмірі і кому виплачується допомога на поховання? У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті ( стаття 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Якщо померлий отримував пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій
...
ЄСВ з разової допомоги на оздоровлення дитини: бути чи не бути?
Досить часто серед роботодавців виникають питання щодо віднесення того чи іншого виду виплат до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Такі питання стосуються і сум разової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей. Перш за все для надання повної відповіді на вищезазначене питання необхідно визначитись, що є базою нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців. Так, пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі –
...
Як оподатковується ПДВ та складається податкова накладна при постачанні подарункових сертифікатів?
Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Зі свого боку подарунковий сертифікат сам собою не є річчю матеріального світу, що має споживчу цінність для покупця, окрім того, що він посвідчує право вимоги особи, яка його пред’являє, на отримання товару/послуги на вказану у ньому суму. Тобто на перший погляд у нього присутні деякі ознаки ці
...
Чи має платник ПДВ право на бюджетне відшкодування у разі сплати постачальнику авансу за товари/послуги?
Відповідно до пункту 200.1 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.  Зі свого боку за загальним правилом, передбаченим пунктом 198.2 статті 198 ПК України, датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: - дата списання коштів з банківського рах
...
Як сформувати позовні вимоги при оскарженні діяння/рішення державного органу, які належать до його дискреційних повноважень?
За Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2, прийнятими Комітетом Міністрів 11.03.1980 на 316-й нараді, дискреційними є повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за цих обставин. Отже, дискреційними повноваженнями є передбачена законодавством можливість державного органу вибрати один з декількох запропонованих варіантів поведінки, кожен з яких є законним (більш детально про це читайте в аналітиці “Що таке дискреційні
...
Яку причину необхідно вказати в розрахунку коригування при виправленні помилки у графі «Код ставки»?
Графа 8 «Код ставки»[1] табличної частини (розділ Б) податкової накладної виправляється за допомогою методу сторно, як інші графи розділу Б податкової накладної, а саме: графа 3.2 «Ознака імпортованого товару»; графи 4, 5 «Одиниця виміру; графа 9 «Код пільги»; графа 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника».
...
Які існують причини для складання розрахунку коригування?
Основні підстави для складання розрахунків коригування до податкових накладних передбачені в пункті 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України). До них належать: перегляд цін на товари/послуги після їх постачання покупцю; повернення (повне/часткове) покупцем поставлених йому товарів; повернення (повне/часткове) постачальником попередньої плати, отриманої від покупця за товари/послуги; виправлення помилок, допущених у податковій накладній і не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
...
Розрахунок коригування при поверненні товару: якою датою потрібно складати?
Згідно з правилами статті 192 Податкового кодексу України та пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, дата складання розрахунку коригування до податкової накладної за операцію з постачання товару, який повертається продавцю - платнику ПДВ, залежить від здійснення (нездійснення) покупцем оплати за такий товар. Ситуація І. Покупець повертає оплачений товар. Попередня оплата була: 1) повернута покупцю до повернення ним товару продавцю; 2) повернута покупцю після отримання товару продавцем; 3) зарахована в оплат
...
Чи має право підприємство – правонаступник складати розрахунки коригування до податкових накладних, які складалися до реорганізації?
Визначаючись із правовими наслідками реорганізації платника податку на додану вартість, зокрема, щодо наявності права на коригування податкового зобов’язання з податку у правонаступника за операціями реорганізованого платника, якщо була здійснена наступна (після реорганізації) за постачанням товарів/послуг зміна компенсації їх вартості, включаючи перегляд цін, повернення товарів/послуг, повернення сум попередньої оплати товарів/послуг, необхідно вирішити питання про анулювання реєстрації платником ПДВ юридичної особи, що реорганізується, відповідно до різновидів реорганізації. Отже, Податкови
...
Чи можна складати розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій?
Платник податку на додану вартість на кожну дату здійсненої операції (тобто на дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ) складає податкову накладну та протягом встановленого строку реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, відповідно до положень пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платник податку може складати податкову накладну за щоденними підсумками операцій (якщо вона не була складена на ці операції) у разі: здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за як
...
Чи потрібно складати розрахунок коригування до податкової накладної, у якій вказана неправильна дата її складання?
У випадку, якщо податкова накладна була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) з помилкою в даті її складання, тобто не на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, то таку помилку можна виправити. Але спершу пригадаємо, які ж наслідки настають для платників податку (продавця та покупця) у такій ситуації. Продавець може зазнати наслідків у вигляді проведення щодо нього документальної позапланової перевірки для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з ПДВ за відповідною операцією, за результатами якої контролюючий орган може застосувати
...
Які особливості складання розрахунку коригування до податкової накладної при частковій передоплаті за товари/послуги, у випадку якщо здійснився перегляд (збільшення) їх ціни?
Пункт 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) вказує, що податкове зобов’язання з податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг виникає за правилом «першої події», тобто на дату, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дат
...
У яких випадках розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН?
Розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН в будь-якому випадку, якщо він був складений внаслідок виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. Також Податковий кодекс України у статті 192 передбачає й інші випадки, з настанням яких у платників податків виникає обов'язок зі складення та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до відповідної податкової накладної. Цей обов'язок виникає, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаю
...
Що таке розрахунок коригування?
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 341), визначає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) як електронний документ, який складається платником податку до податкової накладної відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПК України) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації в Єдиному реєстр
...
Чи застосовується відповідальність до платника за статтею 120-1 ПК України, якщо правопорушення було здійснено в липні-грудні 2015 році?
Пункти 120-1.1 та 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюють відповідальність платників ПДВ за порушення граничних строків для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, передбачених статтею 201 ПК України.  Водночас з 29 липня по 31 грудня 2015 року пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України встановлювалося, що «порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику». Центральним органом виконавчо
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 90 91 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити