У Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства з метою запровадження «Єдиного вікна»

02 Серпня 2017 (0) #Єдине_вікно
Аа Аа

28 липня 2017 року Верховною Радою  зареєстровано законопроект №7010 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України». Його авторами є О. Кришин, Н. Южаніна та Т. Острікова.

Основною метою законопроекту є розширення використання принципу «єдиного вікна» при міжнародній торгівлі. У серпні 2016 року Урядом зроблено перший крок для запровадження «єдиного вікна», проте функціонування та розвиток цього механізму практично унеможливлюється відсутністю необхідних законодавчих змін.

Так, за даними Аналітичного звіту «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу - 2017» (надалі – Аналітичний звіт), підготовленого Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, використання принципу «єдиного вікна» ще не набуло широкого поширення – лише 20% опитаних підприємств повідомили, що мають досвід проходження митних формальностей з використанням цього принципу.

Невирішеним залишається ряд формальних приписів. Залишається поширеною практика надання документів одночасно в паперовій та електронній формі. Необхідність дублювання подачі документів ще й у паперовій формі пояснюється існуючими законодавчими та нормативним вимогами.

Метою розробки та прийняття проекту Закону є:

- створення належної законодавчої бази для запровадження та функціонування механізму «єдиного вікна» на кордоні, що є важливим чинником для покращення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зменшення часу, необхідного для здійснення експортно-імпортних операцій, поліпшення інвестиційної привабливості України а також підвищення інституційних спроможностей державних органів щодо здійснення контролю за міжнародною торгівлею;

- скасування положень, які прямо або опосередковано вказують на необхідність подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним брокером паперового документу, виданого одним державним органом, іншому державному органу;

- скасування необґрунтованих перешкод для експорту українських товарів шляхом узгодження положень частини восьмої статті 319 Митного кодексу України та вимог Законів «Про ветеринарну медицину», «Про карантин рослин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо здійснення контрольних процедур у відношенні товарів, що експортуються згідно з вимогами країни призначення, а не в обов’язковому порядку;

- приведення існуючих на сьогодні процедур контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, та законодавчих підстав для їх здійснення у відповідність з Угодою СОТ «Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів», яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі і обов’язкова для всіх членів СОТ, у тому числі і для України.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів, зокрема:

1) Митного кодексу України щодо:

- визначення терміну «механізм «єдиного вікна» та врегулювання порядку його реалізації;

- застосування органами доходів і зборів під час здійснення митних процедур інформації із державних реєстрів про товари, які контролюються;

- віднесення до обов`язків Державної фіскальної служби визначати коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони або обмеження, та вести і оприлюднювати на своєму сайті переліки таких заборон або обмежень;

- застосування понять «санітарні, фітосанітарні заходи» при проведенні державних видів контролю;

- встановлення норми щодо здійснення випуску товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) тільки після проведення передбачених для кожного товару санітарних, фітосанітарних заходів;

2) Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про видавничу справу», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», «Про охорону прав на сорти рослин», Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» щодо:

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноважених державних органів, що видають такі документи, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

3) Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо:

- отримання митницями в електронній формі відповідних дозвільних документів або інформації про реєстрацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв від уповноважених державних органів, які видають документи або здійснюють реєстрацію, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

- виключення норми про подання документа про підтвердження відповідності при пропуску через митний кордон України або митному оформленні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

4) Закону України «Про насіння та садивний матеріал» щодо передачі повноважень при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу по контролю за наявністю сертифіката країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або у відповідних випадках дозвільних документів, які видаються Держпродспоживслужбою, від митниць до територіальних органів Держпродспоживслужби, під час проведення фітосанітарного контролю;

5) Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо виключення із переліку повноважень Державної екологічної інспекції функції здійснення екологічного й радіологічного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України);

6) Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо:

- здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів або інформації про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, що ввозяться в Україну, замість діючої процедури перевірки таких документів або інформації про реєстрацію підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів або інформації про реєстрацію пестицидів і агрохімікатів від уповноваженого державного органу, який видає такі дозволи або здійснює реєстрацію, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

7) Закону України «Про відходи» щодо:

- здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів при транскордонному перевезенні небезпечних відходів, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

8) Закону України «Про рослинний світ» щодо:

- здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів під час переміщення через митний кордон України об’єктів рослинного світу, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі дозволи, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

9) Закону України «Про тваринний світ» щодо:

- здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів під час переміщення через митний кордон України об’єктів тваринного світу, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

10) Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» щодо:

- здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів або інформації про державну реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, що ввозяться в Україну, замість діючої процедури перевірки таких документів або інформації про реєстрацію підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів або інформації про реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, від уповноважених державних органів, які видають такі дозволи або здійснюють реєстрацію, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

11) Закону України «Про прикордонний контроль», «Про Державну прикордонну службу України» (щодо передачі повноважень органам Державної прикордонної служби по здійсненню радіологічного контролю товарів та транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту);

12) Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (щодо надання повноважень морському рибному порту по забезпеченню дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом здійснення контролю за скиданням водними транспортними засобами забруднюючих речовин в районі водокористування, замість діючої процедури здійснення таких заходів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю транспортних засобів);

13) Закону України «Про морські порти України» (щодо надання повноважень адміністрації морських портів по забезпеченню дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом здійснення контролю за скиданням водними транспортними засобами забруднюючих речовин в районі водокористування, замість діючої процедури здійснення таких заходів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю транспортних засобів);

14) Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» щодо:

- спрощення процедури ввезення в Україну культурних цінностей; виключення положень про контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) у формі попереднього документального контролю);

- отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму «єдиного вікна»;

- здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

15) Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (щодо виключення екологічного, радіологічного контролю із переліку видів державного контролю, за проведення яких у пунктах пропуску через державний кордон України справляється єдиний збір; застосування понять «санітарні, фітосанітарні заходи»);

16) Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (щодо встановлення норми про виконання центральними органами виконавчої влади у галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров'я інших функцій, визначених законодавчими актами з питань перевезення небезпечних вантажів (замість діючої норми про виконання функцій, встановлених законодавством);

17) Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо:

- уточнення терміну «ветеринарно-санітарні заходи»;

- оптимізації процедур при проведенні ветеринарно-санітарного контролю у разі експорту товарів;

- взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» контролюючого органу, який здійснює ветеринарно-санітарний контроль, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

18) Закону України «Про карантин рослин» щодо:

- оптимізації процедур при проведенні фітосанітарного контролю у разі експорту товарів;

- взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» контролюючого органу, який здійснює фітосанітарний контроль, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

19) Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо оптимізації процедур при проведенні державного контролю харчових продуктів у разі їх експорту;

20) Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» щодо взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» контролюючого органу, який здійснює державний контроль харчових продуктів, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

21) Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (щодо оптимізації процедур при проведенні санітарно-епідеміологічного нагляду у разі ввезення товарів на митну територію України, зокрема здійснення такого нагляду після випуску у вільний обіг товарів під час їх реалізації, використання);

22) Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо оптимізації процедур при проведенні санітарно-епідеміологічного нагляду у разі ввезення товарів на митну територію України);

23) Закону України «Про державний кордон України», «Про гуманітарну допомогу», «Про прикордонний контроль», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (щодо застосування понять «санітарні, фітосанітарні заходи»).

Попередня стаття Наступна стаття