Передача гарантійного внеску на біржових торгах: коли оподатковується ПДВ, а коли - ні?

Аа Аа

 

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 05.09.2017 № 1823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснила щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання та перерахування товарною біржею гарантійних внесків учасників біржових торгів.

Платник податку у зверненні до контролюючого органу зазначив, що товарна біржа планує отримувати від учасників біржових торгів гарантійні внески, що забезпечують їх участь у таких торгах. У разі перемоги учасника у біржових торгах гарантійні внески будуть перераховуватися біржею продавцю в рахунок оплати таким учасником придбаного на біржі товару. У разі поразки учасника гарантійний внесок після проведення торгів буде йому повернутий.

Крім того, після проведення біржових торгів учасником - переможцем торгів (покупцем біржового товару) буде сплачуватися на рахунок біржі гарантійний внесок, який забезпечуватиме належне виконання зобов’язань за біржовою угодою та який у разі належного виконання таких зобов’язань буде перераховуватися біржею на рахунок продавця в рахунок оплати покупцем придбаного на біржі товару. При цьому постачання біржового товару здійснюватиметься безпосередньо продавцем покупцю такого товару без участі товарної біржі.

Взявши до уваги положення пункту 185.1 статті 185 (об’єкт оподаткування ПДВ), підпункту 14.1.19 пункту 14.1 статті 14 (постачання товарів), пункту 187.1 статті 187 (дата виникнення податкового зобов’язання з ПДВ) Податкового кодексу України (далі – ПК України), фіскали дійшли таких висновків.

Операції з отримання товарною біржею від учасників біржових торгів та подальшої передачі гарантійних внесків, що забезпечують участь таких учасників у торгах та належне виконання зобов’язань за біржовою угодою, не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні пункту 185.1 статті 185 ПК України та не змінюють базу оподаткування у товарної біржі.

Водночас на дату передачі товарною біржою таких гарантійних внесків продавцю біржового товару у рахунок оплати покупцем придбаного на біржі товару (якщо така дата є першою подією, визначеною пунктом 187.1 статті 187 ПК України) продавець біржового товару повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання такого біржового товару та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПК України терміни відповідну податкову накладну.

При цьому операції з наданняі товарною біржею послуг учасникам біржових торгів є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку.

 

Попередня стаття Наступна стаття