Оподаткування путівок

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації надала роз’яснення, яке стосується оподаткування доходу, отриманого фізичною особою у вигляді вартості путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування.

Варто зазначити, що путівки, які  надаються працівникам , умовно можна поділити на:

- путівки за рахунок коштів підприємства, на якому трудиться працівник;

- путівки за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та профспілки.

 У статті 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) вказано перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

З набранням чинності Кодексом до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безкоштовно або зі знижкою професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку — члена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того,  підпунктом 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які відповідно до  розділу IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 ст. 165 Кодексу.

Окрім того, зазначається у консультації, у  підпункті "е" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу визначено, що до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 Кодексу.

Базою оподаткування під час нарахування доходів у будь-якій грошовій формі є вартість такого доходу, яка розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100: (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Згідно з пунктом 167.1 статті 167 Кодексу ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податків (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 - 167.5 статті 167 Кодексу).

Також доходи, визначені статтею 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (підпункт 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (підпункт 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок (підпункт 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 Кодексу).

ДФС робить висновок, що вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

В усіх інших випадках надання такою профспілкою платнику податку путівки її вартість оподатковується на загальних підставах.

 

Попередня стаття Наступна стаття