Огляд податкового законодавства за 12 - 18 червня 2017 року

19 Червня 2017 (0) #Огляд законодавства
Аа Аа

Законопроекти

Щодо підвищення граничної межі безмитного переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі

13 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо підвищення граничної межі безмитного переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі) № 6584.

Законопроектом пропонується встановити, що усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів підлягають товари(крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро і які:

- переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях;

- переміщуються на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;

- переміщуються у несупроводжуваному багажі.

Пропонується встановити, що такі товари не є об’єктами оподаткування митними платежами.

 

Щодо сільськогосподарських кооперативів

14 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів № 6587

Законопроектом пропонується внести до Податкового кодексу України такі зміни:

- визначити особливості вживання у Податковому кодексі України поняття «кооперативні виплати» відносно сільськогосподарських кооперативів;

- встановити, що на сільськогосподарські кооперативи не поширюються положення статті 133 Податкового кодексу України щодо передачі активів неприбуткової організації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;

- замінити терміни «сільськогосподарський виробничий кооператив» та «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив» на термін «сільськогосподарський кооператив»;

 

Щодо врегулювання питання включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій

15 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України щодо врегулювання питання включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій № 6534-1.

Законопроектом пропонується узгодити норм ПК України із положеннями Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” в частині вимог до установчих документів, визначених останнім, та забезпечення умов для включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Щодо удосконалення деяких положень бухгалтерського обліку

16 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень) № 4646-д.

Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» такі зміни:

- доповнити новими термінами, зокрема «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними  стандартами  фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством;

- визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах не є підставою для невизнання господарської операції;

- встановити критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств для цілей бухгалтерського обліку здійснюються відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

- встановити, що підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

- визначити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

- дозволити не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

- удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачити  невідображення у звіті про управління, так званої нефінансової інформації.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно

Зміст

Назва

Оподаткування ПДВ

Фіскальна служба роз’яснила, що у разі надання резидентом послуг нерезиденту (зокрема: послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем), операції з постачання таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце реєстрації нерезидента, тобто за межами митної території України.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 487/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 06 червня 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість та порядку реєстрації особи як платника ПДВ

Податкова роз’яснила, що на операції з постачання товарів/послуг, за які в лютому 2017 року була отримана передоплата і була складена податкова накладна, в березні 2017 року нова податкова накладна не складається, і податкова накладна, складена в лютому 2017 року, не коригується, якщо відсутні інші підстави для складання розрахунку коригування (наприклад, коригування ціни/обсягів поставлених товарів/послуг).

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 489/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 06 червня 2017 року «Про складання зведених податкових накладних»

ДФС роз’яснила, що суми земельного податку, які відшкодовуються орендарем орендодавцю, є складовою вартості послуги з надання майна в оренду, а отже, підлягають включенню до бази оподаткування ПДВ.

Пропонуємо Вам ознайомитися із відповідним матеріалом на нашому порталі.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 490/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 06 червня 2017 року «Про оподаткування ПДВ» щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з відшкодування (компенсації) орендарем орендодавцю сум сплаченого ним земельного податку

Контролюючий орган роз’яснив, що у разі, якщо продавцем - платником ПДВ на дату отримання попередніх (авансових) оплат за одним договором були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін такі попередні (авансові) оплати зараховуються в рахунок оплати товарів/послуг за іншими договорами, то постачальник - платник ПДВ має право скласти розрахунки коригування до податкових накладних, складених на дату отримання таких попередніх (авансових) оплат, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 493/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 06 червня 2017 року «Про оподаткування ПДВ» щодо порядку коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором

Податкова роз’яснила, що послуги «due diligence», класифіковані згідно з ДКПП як "Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.", не належать до категорії послуг, перерахованих у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПК України, тому для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг є місце реєстрації їх постачальника.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 500/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 07 червня 2017 року «Про порядок визначення місця постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ»

ДФС роз’яснила платникам податків, що операції з постачання майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об’єкта житлового фонду) є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, а операції з подальшого постачання майнових прав на таке нерухоме майно (квартири) звільняються від оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 525/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 07 червня 2017 року «Про порядок оподаткування ПДВ операцій з нерухомістю»

Трансфертного ціноутворення

Фіскальна служба роз’яснила платникам податків, що сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 07 червня 2017 року щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів

Спрощеної системи оподаткування

Контролюючий орган роз’яснив, що до складу доходу платника єдиного податку у разі отримання виручки в іноземній валюті, включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок в гривнях від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України на дату надходження коштів на поточний рахунок, та сума коштів яка надійшла на поточний рахунок в іноземній валюті перерахована у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату надходження коштів на рахунок.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 519/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК від 07 червня 2017 року щодо визначення доходу фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування

 

Попередня стаття Наступна стаття