Як з нового року змінюється Закон про бухгалтерський облік?

Вчора, 05 жовтня 2017 року, Верховною Радою було схвалено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV[1] (проект Закону про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) від 16.06.2017 № 4646-д).

Прийняття змін викликано необхідністю зблизити правила національного бухгалтерського обліку і звітності з міжнародними стандартами та законодавством Євросоюзу, зокрема з Директивою про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС.

Зобов’язання України щодо поступового зближення бухгалтерського обліку і звітності до міжнародних стандартів та інтеграція із законодавством Євросоюзу передбачені главою 13 Угоди про асоціацію з ЄС.

Коротко охарактеризуємо основні зміни.

1. З переліку принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік, виключається принцип обачності, на підставі якого підприємства поки що мають застосовувати в бухгалтерському обліку методи оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

2. Для цілей бухгалтерського обліку встановлено класифікацію підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі. Ця класифікація відрізняється від встановленої статтею 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 – IV. Критеріями для визначення належності підприємства до тієї чи іншої групи будуть сукупна вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість працівників.

3. Обов’язок складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) матимуть підприємства:

  • які становлять суспільний інтерес (підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств);
  • які здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
  • які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.

 

4. Фінансова звітність за МСФЗ (як звичайна, так і консолідована) складатиметься на підставі таксономії (таксономія – склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю).

5. Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена виключно особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи або бухгалтером, або аудитором, або ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності. Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.

6. Обов’язок оприлюднювати перевірену аудитором фінансову звітність покладається на підприємства, що становлять суспільний інтерес, суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку, а також підприємств, що здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

7. Незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

8. Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог Закону про бухоблік, не залежатимуть від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

9. З моменту дії змін Закон про бухоблік прямо передбачатиме, що фінансова звітність не є конфіденційною інформацією і підприємство зобов’язане буде надати копію звітності на запит будь-якої юридичної чи фізичної особи. Вартість такої копії не може перевищувати собівартість друку і пересилки.

10. Мікро- та малі підприємства звільняються від подання звіту про управління, а середнім надається можливість не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

11. Дія Закону про бухоблік поширюватиметься на облік у бюджетній сфері.

Документ набирає чинності 01 січня 2018 року.

 


[1] Далі – Закон про бухоблік.

Попередня стаття Наступна стаття