Факсиміле у первинному документі: відповідь ДФС, висновки Мінфіну та ВАСУ

12 Вересня 2017 (0) #первинний документ
Аа Аа

В індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 06.09.2017 № 1829/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (далі – ІПК) контролери спробували роз’яснити можливість застосування факсимільного підпису при оформленні первинних документів.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI  для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Посилаючись на пункт 2 статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV та статтю 12 Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII (далі – Закон № 675-VIII), податківці зазначають, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов’язкові реквізити, зокрема особистий підпис, аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Водночас контролери не беруть на себе відповідальності за висновки у відповіді на звернення, а перекидають м’яч на сторону Міністерства фінансів України, зазначивши у своїй ІПК, що вирішення подібних питань є його виключною компетенцією.

Спеціалісти Мінфіну на питання можливості застосування факсимільного підпису при оформленні первинних документів відповідали вже неодноразово (у тому числі й за довго до прийняття Закону № 675-VIII. Так, Мінфін, наприклад, у листах від 27.02.2012 № 31-08410-07-29/4796, від 24.11.2015 № 25024/6/99-95-42-03-15 роз’яснював таке.

Відповідно до пункту 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Згідно з частиною третьою статті 207 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 – IV  встановлено, що використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Враховуючи викладене, представники міністерства доходять висновку, що використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів за письмовою згодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України. Тобто допускається.

Коректність такого підходу підтверджується і судовою практикою. Зокрема, рішенням від 20.01.2015 у справі  № 2а-911/11/1470[1] Вищий адміністративний суд України підтримав висновки судів попередніх інстанцій щодо можливості використання факсимільного підпису у первинних документах.

Як бачимо, використання факсимільного підпису при складанні первинних документів є допустимим. Разом з тим звертаємо увагу, аби його використання не мало для підприємства негативних наслідків (у тому числі й податкових), потрібно зважати на вимоги законодавства щодо таких підписів.

 


[1] http://reyestr.court.gov.ua/Review/42609172. Одним із епізодів справи є невизнання податківцями первинних документів (актів виконаних робіт, що підтверджують фактичне виконання робіт за договором будівельного підряду) і, як наслідок, податківці мали претензії до величини податкового кредиту з ПДВ підприємства.

Попередня стаття Наступна стаття