Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Книги з оподаткування від юристів ЮК Jurimex та експертів Taxlink
04.04.2016
Аа Аа
Книги з оподаткування від юристів ЮК Jurimex та експертів Taxlink

Окрім надання практичних рекомендації нашим клієнтам, Taxlink займається науково-просвітницькою діяльністю. Зокрема, у книгах, написаних за участі експертів Taxlink, проаналізовані найбільш значущі проблемні питання вітчизняної правозастосовної практики у сфері оподаткування, історична ґенеза системи оподаткування, положення основних економічних теорій, судова практика, а також чинне законодавство України. Наші книги допоможуть Вам детальніше ознайомитись з особливостями податкового законодавства.

Нашим постійним клієнтам та власникам TL-ClubCard  надаємо знижку 10 % на книги експертів TAXLINK з оподаткування.

З питань придбання звертайтесь до менеджерів Taxlink за телефоном (044) 500-77-72.

 

Гетманцев Д.О.

Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права / Гетманцев Д.О. – К.: Юрінком Iнтер, 2011 – 368 с.
ISBN: 978-966-667-499-2

Монографія є спробою обґрунтувати на науково-теоретичному рівні та ввести в науковий обіг правову категорію фінансово-правового зобов’язання. Досліджуються правова природа, ознаки, елементи фінансово-правового зобов’язання. Окрема увага приділена підставам виникнення фінансово-правового зобов’язання, відмінностям фінансово-правового та цивільно-правового зобов’язання, а також аналізу існуючих у чинному законодавстві визначень фінансово-правових зобов’язань.

Книга є закликом до наукової дискусії щодо порушеного питання. Монографія призначена для науковців, юристів-практиків, працівників Міністерства фінансів, комітетів Верховної Ради, Національного банку, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів вищих юридичних навчальних закладів.

Гетманцев Д.О., Мусійчук І.М., Шишканов О.А., Шамрай О.В.

Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук. практ. посіб. / Гетманцев Д.О., Мусійчук І.М., Шишканов О.А., Шамрай О.В. — К. : Юрінком Iнтер, 2014. — 336 с. — Бібліогр. : с. 260 — 267.

ISBN 978-966-667-622-4

Посібник є другим виданням з податкового права, підготовленим податковими студіями відомої юридичної компанії «Jurimex», однією з ключових характеристик якої є практика податкового права. У виданні проаналізовані найбільш значущі проблемні питання вітчизняної правозастосовної практики у сфері оподаткування прямими реальними податками (платою за землю та податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок). Авторами проаналізовані історична ґенеза системи оподаткування, положення основних економічних теорій, судова практика, а також чинне законодавство України з теми дослідження та подане власне бачення шляхів розв’язання основних проблемних питань оподаткування майна.

Видання підготовлене за підтримки Національної школи суддів України та розраховане на суддів, податківців, юристів, бухгалтерів, аудиторів, а також студентів юридичних та економічних факультетів.

Гетманцев  Д.О., Макарчук Р.В., Толкачов  Я.С.

Юридична відповідальність за податкові правопорушення : наук. практ. посіб. / Д.О. Гетманцев, Р.В. Макарчук, Я.С. Толкачов. — К. : Юрінком Iнтер, 2015. — 752 с. — Бібліогр.: с. 702—723.

ISBN 978-966-667-631-6

Посібник є третім виданням з податкового права, підготовленим податковими студіями відомої юридичної компанії «Jurimex», однією з ключових практик якої є практика податкового права. У виданні проаналізовані найбільш значущі проблемні питання вітчизняної правозастосовної практики у сфері юридичної відповідальності за податкові правопорушення.

Авторами проаналізовані теоретичні засади юридичної відповідальності та її різновиду — фінансової відповідальності, судова практика, а також чинне законодавство України по темі дослідження. Наведено власне бачення авторами шляхів розв’язання всіх основних проблемних питань у зазначеній сфері.

Видання підготовлено за підтримки Національної школи суддів України та розраховане на суддів, податківців, юристів, адвокатів, бухгалтерів, аудиторів, а також студентів юридичних та економічних факультетів.

Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Бєліцький І.С.

Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук. практ. посіб. / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький. — К. : Юрінком Iнтер, 2015. — 496 с.

ISBN 978-966-667-651-4

Посібник є четвертим з підготовлених податковими студіями юридичної компанії «Jurimex» видань, що присвячені проблемам податкового права. У виданні проаналізовано історію розвитку оподаткування, розкрито сутність податку як складного соціального явища. Надана детальна характеристика видів, елементів, ознак, функцій податку. Окрема увага приділена принципам оподаткування як механізму забезпечення справедливого оподаткування в демократичних країнах.

Видання підготовлено за підтримки Національної школи суддів України та розраховане на суддів, юристів, студентів юридичних та економічних факультетів, а також на читачів, що цікавляться проблемами податкового права.

Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Федчишин Ю. А., Лавреха Ю. М.

Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування : наук. практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, Ю. А. Федчишин, Ю. М. Лавреха. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Iнтер, 2016. — 592 с.

ISBN 978-966-667-669-9

Посібник є спробою проаналізувати найбільш значущі проблемні питання непрямого оподаткування у вітчизняній та європейській правозастосовчій практиці. На базі аналізу історичної генези непрямого оподаткування, основних економічних теорій, вітчизняного законодавства та судової практики, практики Європейського суду з прав людини, права Європейського Союзу та законодавства країн світу автори роблять цікаві висновки щодо основних проблем правового регулювання непрямого оподаткування та дають власне бачення шляхів розв’язання суперечностей та неузгодженостей відповідної частини податкового законодавства.

Видання розраховане на працівників фіскальної служби, юристів, бухгалтерів, аудиторів, студентів-правників.

Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В.

Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики: наук. практ. посіб. / Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М. — К.: Юрінком Iнтер, 2017 – 778 с.

ISBN 978-966-667-686-6

Посібник є п’ятим виданням податкової студії юридичної компанії «Jurimex», що присвячене питанням особливих податково-процедурних режимів, порядку реалізації та особливостям процедур податкового контролю та  вирішення податкових спорів, методам регулювання податкових платежів.

Видання підготовлено за підтримки Національної школи суддів України та розраховане на суддів, юристів, студентів юридичних та економічних факультетів, а також на читачів, що цікавляться проблемами податкового права.

Відправити
Розділи та сервіси TaxLink ( 0 )
Залишiть свiй коментар
Опублікувати
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити