Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Садово-городні кооперативи
Правові,  організаційні,  економічні  та соціальні основи функціонування садово-городніх кооперативів регулюються Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003р. №1087-IV (далі - Закон про кооперацію).   Згідно зі статтею 6 Закону про кооперацію  садово-городні кооперативи є одним із видів кооперативів, відповідно до їх напрямку діяльності. Враховуючи загальне визначення кооперативу, приведене в Законі про кооперацію, із врахуванням напрямку діяльності, садово - городній  кооператив  можна визначити як юридичну особу, утворену фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися
...
Як змінити номенклатуру, кількість та вартість наданої послуги розрахунком коригування до податкової накладної, складеної при попередній оплаті, якщо податкова накладна складена із одиницею виміру «послуга», кількістю 1, при цьому в результаті наявні два акти виконаних робіт, в кожному з яких кількість послуги теж зазначено 1?
За обставин, коли покупець (отримувач) на дату перерахування передоплати отримав від продавця (постачальника) податкову накладну з одиницею виміру «послуга» кількістю 1 на суму 10 000 гривень, а під час надання послуг продавець надав (в межах податкового періоду) два акти виконаних робіт на суми 7 000 та 3 000 гривень, при цьому кількість послуг в кожному акті була 1, такий продавець повинен на податкову накладну, складену на одержану передоплату, скласти розрахунок коригування із причиною «Зміна кількості, вартості та номенклатури». Так, відповідно до підпункту е) пункту 201.1 статті 201 Под
...
Обслуговуючий кооператив
Відповідно до статті 2 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV (далі - Закон № 1087) обслуговуючий кооператив – кооператив,   який   утворюється  шляхом  об'єднання  фізичних  та/або  юридичних  осіб  для надання послуг переважно членам кооперативу,  а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.  Обслуговуючі кооперативи надають послуги  іншим  особам  в  обсягах,  що   не   перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
...
Сільськогосподарський кооператив
Правові, організаційні, економічні та фінансові особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів визначаються Законом України "Про сільськогосподарську кооперацію"  від 17.07.1997р. № 469/97-ВР (далі - Закон №469). Відповідно до статті 1 Закону №469 сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем проду
...
Кооператив
Відповідно до абзацу 3 статті 2 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV (далі - Закон про кооперацію) кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Частиною 1 статті 94 Господарського кодексу України від 16.01.2003р.  №436 - IV визначено  кооператив як добровільне об’єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інши
...
Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?
Досить часто роботодавці виправдовують затримку розрахунку при звільненні відсутністю коштів на рахунках, відсутністю фінансово-господарської діяльності чи форс-мажорними обставинами. Проте чи є це достатньою підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП)? Розглянемо ситуацію детальніше. Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Відповід
...
Погашення податкових зобов’язань у процедурі банкрутства
В силу положень пункту 1.3 статті 1 Податкового кодексу України цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, зокрема, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». При цьому, до судових процедур, які застосовуються щодо боржника у порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», належать: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності боржника); ліквідація
...
Двоє працівників нанесли підприємству під час виконання своїх обов’язків збитки. Працівники написали заяву на звільнення. Підприємство ініціює звільнення працівника за статтею з відшкодуванням всіх понесених витрат. Чи правомірні дії підприємства? Яка процедура звільнення таких працівників?
У відповідь на Ваше запитання повідомляємо таке. У Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП України)  від 10.12.1971 № 322-VIII межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від форми вини працівника, характеру допущеного ним порушення обов’язків, виду майна, якому заподіяна шкода, і трудової функції, що виконується працівником. КЗпП України передбачає два види матеріальної відповідальності: обмежену  (статті 132, 133 КЗпП) і повну(стаття 134 КЗпП України). Основним видом є обмежена матеріальна відп
...
Для забезпечення безперервного хімічного виробництва ми закуповуємо сировину у великих кількостях. Внаслідок довготривалого зберігання сировина втрачає свої хімічні властивості, тому нам потрібно збільшувати норми витрати сировини для виготовлення продукції на певний відсоток. Як правильно відобразити цю операцію в бухобліку: потрібно нам уцінити цю сировину у кількісних і вартісних показниках? Списання сировини у нас відбувається за методом ФІФО: чи вважати таку операцію втратами виробництва?
Для забезпечення безперервного хімічного виробництва ми закуповуємо сировину у великих кількостях. Внаслідок довготривалого зберігання сировина втрачає свої хімічні властивості, тому нам потрібно збільшувати норми витрати сировини для виготовлення продукції на певний відсоток. Як правильно відобразити цю операцію в бухобліку: потрібно нам уцінити цю сировину у кількісних і вартісних показниках? Списання сировини у нас відбувається за методом ФІФО: чи вважати таку операцію втратами виробництва? Як такі операції вплинуть на податковий облік? Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання. Із Вашого за
...
Доброго ранку! Прошу надати юридичний висновок з посиланнями на відповідні норми законодавства з такого питання.
Чи є правомірними дії контролюючих органів щодо застосування до ТОВ штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК в період, коли у підприємства були скасовані/заблоковані ключі ЕЦП внаслідок їх компрометації (що підтверджено висновками судової експертизи) до моменту отримання нових ключів ЕЦП? Пояснення компанії: «Відповідно до абзацу першого пункту 201.10 статті 201 Податкового Кодексу № 2755-IV від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накла
...
Доброго дня, командо! Маю до Вас таке запитання. Компанія-резидент купує товари в компанії-нерезидента для перепродажу на території України. Для того щоб їх реалізовувати в Україні, потрібний дозвіл від державної інстанції (центр експертиз ветеринарних препаратів). Компанія-резидент несе додаткові на це витрати. Поставки не регулярні. Чи будуть витрати на експертизу витратами майбутніх періодів чи витратами звітного періоду (одноразові перед першою поставкою)? Буду вдячна за консультацію.
Доброго дня, у відповідь на Ваше запитання зазначаємо таке. Як Ви уточнили усно, Ваше підприємство проводить реєстрацію імпортованих кормових добавок відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-XII (далі – Закон про ветеринарну медицину) та Положення про державну реєстрацію кормових добавок, преміксів та готових кормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1349 (далі – Положення № 1349). Оскільки витрати на проведення реєстрації товару (кормових добавок) не можуть бути ідентифіковані з певними пар
...
Доброго дня. Прочитав роз’яснення за темою «Чи є обов’язковим застосування МСФЗ». Так, юристом-аналітиком зазначається, що «суб’єктами, які обов’язково мають застосовувати МСФЗ при складанні фінансової звітності, є: з 2012 р. – публічні акціонерні товариства, банківські установи та страхові компанії; з 2013 р. – підприємства, які надають фінансові послуги крім страхування та пенсійного забезпечення, а також, підприємства, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення;
Доброго дня. Прочитав роз’яснення за темою «Чи є обов’язковим застосування МСФЗ». Так, юристом-аналітиком зазначається, що «суб’єктами, які обов’язково мають застосовувати МСФЗ при складанні фінансової звітності, є: з 2012 р. – публічні акціонерні товариства, банківські установи та страхові компанії; з 2013 р. – підприємства, які надають фінансові послуги крім страхування та пенсійного забезпечення, а також, підприємства, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення; з 2014 р. – підприємства, які проводять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг та страхування». При цьому у ЗУ «Про б
...
Які особливості визнання операцій контрольованими існували до 1 січня 2015 року?
Контрольованими операціями, у розумінні статті 39 ПК України, вважались операції, які підпадали під одну з нижчезазначених категорій: господарські зобов’язання з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами; господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які: задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік; застосовують спеціальні режими оподаткування
...
Таблиця до п. 120.3 ст. 120 ПК України
Правопорушення Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності Спосіб вчинення бездіяльність у формі неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу Суб’єкт платник податків Кваліфікаці
...
Яким чином платник може самостійно внести зміни до податкової звітності?
Стаття 50 ПК України врегульовує процедуру внесення змін до податкової звітності і передбачає дві форми внесення змін до поданої податкової звітності: подання в межах податкового періоду, в якому допущені помилки в звітності, уточнюючого розрахунку до податкової декларації за формою, чинною на час подання такого розрахунку; подання уточнюючої податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
...
Таблиця до п. 120.2 ст. 120 ПК України
Правопорушення Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності Спосіб вчинення бездіяльність у вигляді невиконання вимог абзаців 3 –5 пункту 50.1 статті 50 ПК України Суб’єкт платник податків Кваліфікація п. 120.2 ст. 120 ПК України Форма відповідальності штраф + незастосування інших штрафів, передбачених главою 11 ПК України Розмір від
...
Яким чином здійснюється врахування повторності правопорушення, передбаченого пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України?
Абзацом 2 пункту 120.1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачено: якщо неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) вчиняється платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, це тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання.
...
Які несприятливі наслідки, окрім застосування штрафних санкцій, передбачених пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України, може нести за собою неподання або несвоєчасне подання податкової декларації?
 Правопорушення, передбачене статтею 120 ПК України, зазвичай є підставою для нарахування контролюючим органом податкових зобов’язань в силу підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 ПК України. Це означає, що зазвичай несвоєчасне подання податкової звітності кваліфікуватиметься за сукупністю з правопорушенням, що передбачене пунктом 123.1 статті 123 ПК України.
...
Яку ще відповідальність, окрім фінансової, може нести особа за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності?
Окрім відповідальності, передбаченої статтею 120 Податкового кодексу України, особа може нести відповідальність також за нормами інших нормативно-правових актів, зокрема, згідно із положеннями Закону України  «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
...
Пункт 120.1 статті 120 ПК України оперує поняттям «неподання податкової звітності». Коли податкова звітність вважається поданою?
Важливе значення для кваліфікації дій суб'єктів за пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України має встановлення того, коли податкову звітність можна вважати поданою. 1. Визначимо, коли податкова звітність вважається поданою. Податковий кодекс не дає однозначної відповіді щодо визначення моменту, коли звітність вважається поданою. У зв’язку з тим, що ПК України визначає три способи подання податкової звітності, а саме – особисто платником податків або уповноваженою на це особою; поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв'язк
...
В чому різниця між «неподанням» та «несвоєчасним поданням» податкової звітності у контексті пункту 120.1 статті 120 ПК України? Чи впливає кваліфікація тієї чи іншої ознаки на міру відповідальності суб'єкта?
При неподанні податкової звітності особа з певних причин не виконує однієї зі складових свого податкового обов'язку, тобто взагалі не подає звітність у будь-якій з передбачених законодавством форм. При несвоєчасному поданні сам документ все ж надсилається, проте контролюючий орган отримує звітність лише після закінчення визначеного податковим законом граничного строку їх подачі. Разом з тим, контролюючі органи виходять з тих позицій, що у разі кваліфікації норм статті 120 ПК України несвоєчасне подання звітності прирівнюється до її неподання. Несвоєчасне подання та неподання податков
...
Які існують особливості застосування пункту 120.1 статті 120 Податкового Кодексу України при поданні електронної звітності з податку на додану вартість?
Існують певні проблеми кваліфікації пункту 120.1 статті 120 ПК України у зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ. Так, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31 липня 2014 року № 1617-VII пункт 49.4 статті 49 ПК України доповнено абзацом, згідно з яким податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу усіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
...
Чи несуть відповідальність за порушення, передбачене пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України нотаріуси та рієлтери у разі, коли вони не подають інформацію про договори оренди об'єктів нерухомості контролюючому органу?
Відповідно до підпункту 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 ПК України нотаріус у разі порушення порядку та/або строків подання інформації про договори оренди об'єктів нерухомості, які були ним посвідчені, несе відповідальність за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності. Нотаріуси зобов'язані надавати такі дані у день посвідчення таких договорів. Схожий обов'язок передбачений підпунктом 170.1.6 пункту 170.1 статті 170 Кодексу і для рієлторів, які  зобов'язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оре
...
Які існують особливості притягнення до відповідальності відокремлених підрозділів за несвоєчасне подання звітності?
До виключення відокремлених підрозділів з числа платників податку на прибуток підприємств існувала проблема притягнення останніх до відповідальності за несвоєчасне подання податкової звітності. У зв’язку з тим, що дане питання ще не втратило своєї актуальності, зважаючи на відкриті судові провадження, представляємо Вашій увазі аналіз цієї проблеми.
...
Які існують загальні вимоги до подання податкових декларацій платниками податків?
Обов’язок платника податків щодо подання податкової звітності встановлюється статтею 16 ПК України. В силу норм статей 18 та 19 ПК України такий обов’язок може покладатися на податкових агентів або представника платника податку і повинен виконуватись відповідно до встановлених законом процедур.
...
Таблиця до п. 120.1 ст. 120 ПК України
Правопорушення Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності Спосіб вчинення бездіяльність: неподання платниками податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкової звітності дії: несвоєчасне подання платниками податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкової звітності Суб’єкт платник податків, податк
...
Які особливості відповідальності за незазначення або зазначення недостовірного реєстраційного номеру облікової картки платника податків при сплаті податків чи при оформленні документів, що містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб (пункт 119.3 статті 119 ПК України)?
Пункт 119.3 статті 119 ПК України регламентує відповідальність за подання документів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме за оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб чи про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків.
...
Таблиця до п. 119.3 ст. 119 ПК України
Правопорушення Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків Спосіб вчинення дії: оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків; оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків
...
Яким чином наявність або відсутність умислу впливає на кваліфікацію дій особи за пунктом 119.2 статті 119 Податкового кодексу України?
Питання повторності правопорушень в межах пункту 119.2 статті 119 ПК України потребує додаткового аналізу. Закон не дає чіткої відповіді на те, чи вважатиметься повторністю допущення декількох помилок або ж випадків подання недостовірної інформації в межах одного документа. Так, роботодавець, складаючи звітність по сплаті податку на доходи фізичних осіб, може в межах одного документа допустити помилки відносно різних працівників або ж кілька помилок відносно одного працівника. Визначення повторності діяння в даному випадку безпосередньо впливатиме на кваліфікацію правопорушення.
...
Що означають поняття «недостовірні відомості податкової звітності» та «помилки податкової звітності», які використані у пункті 119.2 статті 119 Податкового кодексу України?
При розкритті об'єктивної сторони правопорушення, передбаченого пунктом 119.2 статті 119 Податкового кодексу України, необхідно зупинитися на аналізі понять «недостовірні відомості податкової звітності» та «помилки податкової звітності». На наш погляд, критерієм відмежування даних понять є суб’єктивне ставлення правопорушника (або посадової особи правопорушника, у разі, якщо останнім визнається юридична особа) до вчинюваного діяння. Недостовірні відомості до податкової звітності вносяться умисно, на відміну від помилок, які, в свою чергу, вносяться з необережн
...
Пункт 119.2 статті 119 ПК України передбачає відповідальність за неподання або подання з порушенням встановлених строків, не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку. Яким чином здійснюється подання такої інформації?
Подання зазначеної в підпункті 119.2 статті 119 ПК України інформації здійснюється за спеціальною формою розрахунку 1ДФ, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку».
...
Чи передбачені податковим законом умови, які виключають відповідальність та застосування штрафних санкцій за подання з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)?
Важливою умовою об’єктивної сторони правопорушення, передбаченого пунктом 119.2 статті 119 ПК України, є факт неправомірного зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку у зв’язку з недостовірними відомостями або помилками у податковій звітності.
...
Чи обмежується коло суб'єктів відповідальності за порушення, передбачене пунктом 119.2 статті 119 Податкового кодексу України винятково податковими агентами – роботодавцями?
Виходячи з системного аналізу норм Податкового кодексу України, суб'єктами відповідальності за порушення, передбачене пунктом 119.2 статті 119 Податкового кодексу України, можуть бути як податкові агенти, так і фізичні особи — платники податків.
...
Таблиця до п. 119.2 ст. 119 ПК України
Правопорушення Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків Спосіб вчинення бездіяльність: неподання податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) дії: подання з порушенням встановлених строків, не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів,
...
Чи може бути до особи, яка порушила порядок взяття на облік (наприклад, пропустила строки) застосовано одразу дві статті Податкового кодексу України – стаття 117 («Порушення встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах») та стаття 119 («Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»)?
Ні, така особа підлягає відповідальності лише за статтею 117 Податкового кодексу України (далі – ПК України), оскільки в такому разі платник вчиняє тільки одне правопорушення і застосуванню підлягає та норма закону, яка найбільш повно відображає юридичний склад вчиненого податкового правопорушення. Такою нормою є пункт 1 статті 117 ПК України.
...
Чи є суб'єктом податкового правопорушення за статтею 119 Податкового кодексу особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків?
Особа, яка відмовляється від реєстрації облікової картки платника податків у зв'язку з релігійними переконаннями, зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по-батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт у силу прямої вказівки закону, а тому несе відповідальність за статтею 119 Податкового кодексу України на рівні з іншими платниками податків.
...
Чи підлягає відповідальності за пунктом 119.1 статті 119 Податкового кодексу України платник податку, щодо якого вже сформована облікова картка платника?
Пункт 119.1 статті 119 Податкового кодексу України має в якості об'єктивної сторони правопорушення бездіяльність особи щодо неподання інформації як для формування Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, так і для ведення вказаного реєстру. Таким чином, суб'єктом правопорушення може бути особа, стосовно якої тільки передбачається формування облікової картки, так і особа, щодо якої така картка вже сформована.
...
Таблиця до п. 119.1 ст. 119 ПК України
Правопорушення Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків Спосіб вчинення бездіяльність: неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків дії: порушення порядку подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; порушення порядку подання інформації для вед
...
Чи зобов'язані фінансові установи перевіряти інформацію про наявність статусу фізичної особи – підприємця чи особи, що проводить незалежну професійну діяльність під час відкриття рахунків?
Банки та інші фінансові установи не зобов'язані перевіряти наявність/відсутність статусу фізичної особи – підприємця чи особи, що проводить незалежну професійну діяльність під час відкриття рахунків. Водночас, це не звільняє осіб, які дійсно мають такий статус, від обов'язку повідомити фінансову установу про його наявність, і так само не звільняє самозайнятих осіб від відповідальності у разі неповідомлення.
...
Хто такі фізичні особи – підприємці та особи, що проводять незалежну професійну діяльність для цілей пункту 118.3 статті 118 Податкового кодексу України?
Суб’єктами відповідальності за правопорушення, передбачене пунктом 118.3 статті 118 Податкового кодексу України, є: фізичні особи – підприємці; особи, що проводять незалежну професійну діяльність. У Податковому кодексі України фізичні особи – підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність описані через використання поняття «самозайняті особи». Самозайнятою  особою у розумінні підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПК України є платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльн
...
Таблиця до п. 118.3 ст. 118 ПК України
Правопорушення порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків Спосіб вчинення дія, яка полягає у неповідомленні банку чи іншій фінансовій установі при відкритті рахунку про свій статус фізичної особи – підприємця чи особи, що проводить незалежну професійну діяльність Суб’єкт фізичні особи – підприємці; особи, що проводять незалежну професійну діяльність Кваліфікація п. 118.3 ст. 118 ПК України
...
Чи може фінансова установа здійснювати видаткові операції до/без отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік?
Цікаво зауважити, що інколи видаткові операції з рахунку платника податків можуть здійснюватись і у разі отримання повідомлення про відмову у взятті на облік такого рахунку. Це, зокрема, ситуація, передбачена підпунктом 5 пункту 1 розділу ІІІ Порядку № 721. Надходження до фінансової установи повідомлення-відповіді із такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок вже взято на облік контролюючим органом. У такому разі повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі. В інших же випадках до отримання такого повідомлення фінансова установа обмежена
...
З якого моменту банк може почати здійснювати видаткові операції з рахунками платника?
Банк вправі здійснювати видаткові операції з рахунків платника податків з моменту отримання повідомлення про реєстрацію такого рахунку в контролюючому органі. Особливості інформаційної взаємодії фінансової установи та контролюючого органу стосовно можливості здійснення видаткових операцій встановлені Порядком подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721.
...
Таблиця до п. 118.2 ст. 118 ПК України
Правопорушення порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків Спосіб вчинення дії, які полягають в здійсненні видаткових операцій з рахунку платника податків до отримання повідомлення про реєстрацію такого рахунку в контролюючому органі Суб’єкт банки; інші фінансові установи Кваліфікація пункт 118.2 статті 118 ПК України Форма відповідальності штраф Розмір відповідальності 10 відсотків
...
Яку відповідальність буде нести банк за неподання у встановлений строк повідомлення про відкриття/закриття рахунків, якщо таке неподання відбулося до набуття чинності Податковим кодексом України, але було виявлено після 1 січня 2011 року?
В українському праві, як і в більшості правових систем світу, діє принцип заборони зворотної дії правових норм в часі, тобто те чи інше нормативне правило поведінки не може поширювати свою юридичну дію на суспільні відносини, які виникли до вступу такої норми в дію. Таке правило застосування норм в часі закріплено в Конституції України, згідно зі статтею 58 якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Конституційний суд не оминув своєю увагою це питання та у рішенні  № 1-рп/99 від
...
Чи може нести відповідальність за це правопорушення фінансова установа, яка не є банком, що відкрила своєму клієнту – платнику податків поточний рахунок?
Суб'єктами відповідальності за податкове правопорушення, передбачене пунктом 118.1 статті 118 Податкового кодексу України, є як банки, які відкривають платникам податків банківські рахунки, так і інші фінансові установи, що відкривають поточні чи депозитні рахунки платникам.
...
Яким чином здійснюється подання банками та іншими фінансовими установами інформації контролюючому органу про відкриття рахунків платників податків, відповідальність за порушення порядку якого передбачена пунктом 118.1 статті 118 Податкового кодексу України?
Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України. Якщо фінансові установи не подають такі відомості, вони несуть відповідальність за пунктом 118.1 статті 118 Податкового кодексу України.
...
Таблиця до п. 118.1 ст. 118 ПК України
Правопорушення порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків Спосіб вчинення бездіяльність, яка полягає в неподанні банками або іншими фінансовими установами інформації про відкриття рахунків платників податків Суб’єкт банки; інші фінансові установи Кваліфікація пункт 118.1 статті 118 ПК України Форма відповідальності штраф Розмір відповідальності 340 гривень за к
...
Які наслідки матиме для платника самостійний перерахунок коштів до бюджету для сплати податкових зобов’язань з ПДВ, тобто в обхід СЕА?
Відповідно до абзацу другого пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкові зобов’язання з ПДВ, які виникли у платника починаючи з 1 липня 2015 року, сплачуються до бюджету виключно шляхом перерахування коштів з електронного рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА). Водночас порушення платником ПДВ вимог абзацу другого пункту 87.1 статті 87 ПК України у вигляді самостійної сплати вищезазначених податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету (в обхід СЕА) можуть мати для такого платника такі наслідки. Пунктом 200-1.5 ста
...
Чи можна погасити податкові зобов’язання з ПДВ за рахунок фінансового казначейського векселя?
Згідно з абзацом першим пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) в редакції від 01.01.2017 джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 84 85 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити