Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Що таке господарсько-побутові споруди і будівлі?
В Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) міститься такий термін, як «господарсько-побутові споруди і будівлі». Частиною 3 статті 5 ПК України встановлено, що терміни, які застосовуються у Кодексі, але не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому у інших законах.
...
Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?
Наразі трудовим законодавством не передбачено, за який період Державна служба з питань праці України (далі – Держпраці України) може перевіряти дотриманням роботодавцем вимог законодавства про працю. Не встановлені строки давності і Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017  № 295 (далі – Порядок). Проте Держпраці при проведенні інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування відповідно до пункту 6 Порядку може одержати інформацію та/або документи, що стосуються пред
...
Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?
Статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Виходячи із вищезазначеного формулювання статті 24 КЗпП Україн
...
Які найпоширеніші помилки роботодавців?
За підсумками 2016 року Держпраці провела 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. За результатами таких перевірок було виявлено 45 433 порушення, найбільша кількість з яких у сфері оплати праці (25 818 порушень). Найпоширенішими помилками в сфері оплати праці є: 1) виплата заробітної плати один раз на місяць або з іншим порушенням строків; 2) невиплата працівникам при звільненні всіх належних коштів у день звільнення; 3) порушення строку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки;   4) ненарахування індексації заробітної плати та компенсації втрати частини зар
...
Оплата праці неповнолітніх осіб
Згідно з частиною першою статті 32 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV неповнолітньою є особа у віці від 14 до 18 років. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудових правовідносинах прирівнює неповнолітніх у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці надає їм певні пільги. Ці пільги стосуються й оплати праці. У статті 194 КЗпП передбачено три варіанти оплати праці неповнолітнім, які ми пропонуємо розглянути детальніше. Згідно з частиною першою статті
...
Щодо оплати у нічний час
Відповідно до статті 108 Кодексу законів про працю України (надалі-Кодекс) передбачено, що робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. При цьому, відповідно до статті 54 Кодексу, при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина трет
...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, створено Указом Президента України № 1067/2011 від 23.11.2011 на виконання Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 № 1280-IV. Цим Указом затверджено Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Відповідно до статті 17 Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 № 1280-IV Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, є орга
...
Опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків
Відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 та підпункту 62.1.4 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України (далі – ПК України) опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків є одним зі способів податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки". Процедура опитування здійснюється відповідно до Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706 (далі &nd
...
Номінальний утримувач (номінальний власник) доходу
Номінальним утримувачем доходу для цілей застосування пониженої ставки податку або звільнення від оподаткування згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів, проте не наділена правом користуватися такими доходами і отримувати від них вигоду повною мірою. Певні доходи нерезидентів із джерелом їхнього походження з України оподатковуються їхніми податковими агентами – резидентами. Перелік таких доходів визначений підпунктом 141.4.1 пункту 141.
...
Маркетинг
Маркетинг у контексті трансфертного ціноутворення – це одна із функцій, які виконуються сторонами операції та аналізуються під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої та неконтрольованих операцій. Крім того, при аналізі зіставності операцій маркетинг також може фігурувати як частина бізнес-стратегії, що впливає на ціну операції чи рівень прибутковості компанії.
...
Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Додаток ЦП призначений для розрахунку загального фінансового результату від операцій з продажу та іншого відчуження будь-яких цінних паперів відповідно до підпунктів 141.2.3 – 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 ПК України. Загальний фінрезультат визначають за всіма видами цінних паперів. Якщо він позитивний, то на відповідну суму збільшують фінансовий результат до оподаткування за звітний (податковий) період (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 142 ПК України). Від’ємне значення переносять на зменшення загального фінрезультату від операцій з цінними паперами наступних звітних (податк
...
Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?
У додатку АМ наводять інформацію про суму амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахованої за правилами податкового обліку (підпункт 138.3.1 ПК України). Її сума зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 138.2 ПК України. Дані бухобліку при складанні додатка АМ не використовують. Амортизаційний розрахунок проводять окремо за основними засобами та нематеріальними активами. Загальну суму розрахованої податкової  амортизації із графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ.
...
Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?
Додаток ПЗ декларації призначений для платників податку на прибуток, діяльність яких звільнена від податку відповідно до статті 142 ПК України. Сумарне значення рядка 05 додатка ПЗ переносять у рядок 05 ПЗ Декларації. Сума рядка 05 ПЗ декларації зменшує загальний об’єкт оподаткування (рядок 04 декларації), розрахований за загальними показниками декларації (рядок 02 та 03).
...
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ВП складається з двох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити обидві таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 вносять виправлені показники рядків 01 – 26 деклара
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для коригування суми доходів та/або витрат у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги звичайним цінам. Відповідно, його складають та подають платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 ПК України). Додаток ТЦ не є самостійним по відношенню до декларації. У ньому розраховують показник
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописано у пункті 141.4 статті 141 ПК України. Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов’язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого декларації за три квартали 2016 року та сплаченого до 31.12.2016 р. (пункт 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України): податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений відпо
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації.
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Коротка відповідь: У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декларац
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі ІІІ додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПК України). У розділі 3 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов’язання від пов’язаних осіб – нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованих на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуваннями, проведеними з метою трансфертного ціноутворення;
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатку РІ складають підприємства, які зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені у підпунктах 139.1.1 та 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 ПК України, або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень. Він складається з окремих блоків для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із нарахуванням: резервів та забезпечень виплат майбутніх пла
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі І додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами. Вони перелічені у статті 138 ПК України. Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності та остаточної вартості необоротних активів (включеної до витрат у результаті їх продажу та ліквідації) , проведених у бухгалтерському обліку. І, навпаки, зменшують прибу
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригованого (збільш
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок. Показники Код рядка Примітка Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 20 млн. грн. — обов’язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Даний показник повинен дорівнювати: Сумі рядків 2000,2120, 2200, 2220 та 2240 Звіту про ф
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI (далі - ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку» декларації. На підставі пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України у декларації необхідно зазначити н
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: Обов'язкові реквізити (або «шапка»); Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, зареєстровані
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток у 2017 році?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибут
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за звітні періоди 2017 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). За звітний (податковий) період І квартал 2017 року декларацію подавали за цією ж формою[1], не дивлячись на те, що через зміни у Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України), внесені наприкінці 2016 року, форма декларації потребувала певних коригувань. Чергові необхідні зміни до форми декларації 
...
Як коригувати податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з поверненням покупцю, платнику ПДВ коштів за непоставлені товари або повернення покупцем, платником ПДВ товарів, якщо постачання такого товару має безперервний або ритмічний характер?
Аналіз податкового законодавства дозволяє зробити висновок, що порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, залежить від того, у якому періоді було повернено покупцю кошти за непоставлений товар або повернення покупцем товарів: 1) у тому місяці, у якому складається зведена податкова накладна; 2) у будь-якому наступному місяці ніж місяць, у якому була складена зведена податкова накладна. Якщо повернення товару/передоплати здійснюється у тому ж місяці, у якому була складена зведена податкова накладна Порядок складан
...
Який код УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній при постачанні теплової енергії?
У пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) міститься вимога щодо обов’язку платника податку на додану вартість на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін, а також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, серед яких, зокрема, підпунктом «і» такого пункту міститься: код товару згідно з УКТ ЗЕД; для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі &nda
...
Спеціальний контингент Збройних Сил України
Відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» від 23.04.1999 № 613-XIV (далі – Закон № 613) національний контингент (раніше – миротворчий контингент) – це військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв’язку, що направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності, військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, к
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Територіальні води
Територіальні води України – це морський пояс, що примикає до берега, на який поширюється суверенітет держави Україна, виступає продовженням її державної території в акваторії моря. На повітряний простір над територіальними водами, їхні дно та надра теж поширюється вказаний суверенітет. Територіальні води України ще іменуються територіальним морем України, до якого відповідно до Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 № 1777-XII належать прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що нал
...
Повітряні Сили України
Повітряні Сили Збройних Сил України (далі – ПС ЗСУ) – це високоманеврений вид Збройних Сил України, призначенням якого є охорона та захист повітряного простору держави, ураження з повітря об’єктів противника, авіаційна підтримка своїх військ (сил), висадка повітряних десантів, повітряне перевезення військ і матеріальних засобів та ведення повітряної розвідки. Авіації належить вирішальна роль у завоюванні переваги (панування) в повітрі. У 2004 року ПС ЗСУ були сформовані при об’єднанні Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони. Виходячи з призначення а
...
Які особливості оподаткування ПДВ навігаційних послуг?
Чинне національне законодавство не тільки не визначає поняття навігаційних послуг, але й загалом стоїть осторонь від правого регулювання здійснення навігаційної діяльності. Ми ж пропонуємо під цим терміном розуміти діяльність із задоволення потреб у засобах навігації та їх експлуатації, а також у навігаційній інформації. Навігаційні послуги підпадають під об’єкт оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог підпункту б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі, якщо місце їх постачання розташоване на митній території України в
...
Що таке навігаційна діяльність?
Чинне національне законодавство не передбачає виразного правового регулювання навігаційної діяльності. До того ж повноваження щодо розробки та реалізації державної політики у сфері навігації також не регламентовані. Навігація (від лат. navigare – керувати кораблем) в загальному значенні – це процес управління деяким об’єктом, який має власні йому способи пересування в просторі. Навігація має дві основні складові частини, а саме: теоретичне обґрунтування та практичне застосування методів керування об’єктом; маршрутизація, тобто вибір оптимального шляху проходження о
...
Військово-Морські Сили України
Військово-Морські Сили Збройних Сил України (далі – ВМС ЗСУ) є різновидом Збройних Сил України, що призначені для стримування, локалізації та нейтралізації збройного конфлікту, а при необхідності – відсічі збройної агресії з моря та на приморських напрямках як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, військовими формуваннями, правоохоронними органами відповідно до Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів з урахуванням принципів і норм міжнародного права. Правовою основою діяльності ВМС ЗСУ є: Конституція України від 28.06.1
...
Золотовалютний резерв
Золотовалютний резерв України (міжнародний валютний резерв; офіційні резервні активи) – це зовнішні високоліквідні активи, що знаходяться під контролем держави (Національного банку України). Золотовалютні резерви (офіційні резервні активи) розраховуються в доларах США. У статті 1 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV (далі – Закон № 679) золотовалютні резервні визначені як резерви України, відображені у балансі Національного банку України (далі – НБУ), що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і п
...
Чи потрібно на підприємстві зберігати рахунки-фактури від постачальників?
Доброго дня, у відповідь на Ваше запитання щодо зберігання рахунків-фактури зазначаємо таке. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію. Оскільки рахунок-фактура є одним із розрахункових документів, які засвідчують факт надання послуги, то можна зробити висновок, що рахунок-фактура є первинним документом.
...
Доброго дня, прошу юридичну консультацію з такого питання. Чи виникає обов’язок у платника податку на додану вартість щодо нарахування податкових зобов’язань із сум податку, сплачених митним органам щодо товарів, ввезених за договорами оперативної оренди (лізингу) на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення, в разі, якщо такі товари повертаються власнику через поміщення у митний режим реекспорту, в тому числі в разі дострокового припинення договору(ів)?
Практична необхідність надання юридичної консультації полягає в неоднозначності нашого законодавства, а саме: відповідно до частини другої статті 106 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, роз
...
Добрий день, мені потрібна від Вас консультація з такого приводу. Ми надаємо IT-послуги нерезиденту, а саме налаштування телефонів в країні Азербайджан, що для цього потрібно, які рахунки, акти на виконання послуг, який договір? Ми платники ПДВ Єдиний податок 3 група. Як будуть відображатися ці послуги в декларації ПДВ, які мені потрібно заповнити документи для звітності в ОДПІ та які документи – для нашого контрагента-неризидента. Дякую.
Доброго дня, у відповідь на Ваше запитання зазначаємо таке. Найважливішим питанням, яке потребує врегулювання, є чітке визначення послуг, що постачатимуться Вами нерезиденту. Сукупність таких послуг становитиме предмет Ваших зовнішньоекономічних стосунків із нерезидентом, що відображатимуться у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті). Цей договір міститиме всі істотні та додаткові умови, щодо яких Ви дійдете згоди зі своїм контрагентом. У свою чергу результат надання послуг підтверджується у документах – це може бути акт про надання послуг або інвойс, про що необхідно вказати
...
Доброго дня! Підкажіть, які дії кадровика у випадку, якщо працівник відмовляється підписувати попередження про зміну істотних умов праці? Про це складено відповідний акт, але відсутнє документальне підтвердження відмови від продовження роботи у зв’язку зі змінами істотних умов праці. Чи можна звільнити особу відповідно до пункту 6 статті 36 КЗпПУ? Дякую.
Доброго дня, Катерино Валентинівно! Сервісом Taxlink було розглянуто Ваше звернення щодо дій кадровика та повідомляється таке. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систему та розміри оплати праці, пільг, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо – праців
...
Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо ми не відправляємо працівнику повідомлення про відпустку, але у нас є графік відпусток, наказ, у якому працівник розписується за 2 тижні, чи будуть штрафи за ненадання повідомлення працівнику?
Доброго дня, Анно Сергіївно! Сервісом Taxlink  було розглянуто Ваше звернення щодо невідправлення працівнику повідомлення про відпустку та повідомляється таке. Відповідно до частини п’ятої статті 79 Кодексу законів про працю України та частини одинадцятої статті 10 Закону України «Про відпустки» передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до вст
...
Чи оподатковуються ПДВ операції з постачання комп’ютерних програм кінцевому споживачу (використання такого програмного забезпечення обмежене його функціональним призначенням, а його відтворення обмежене кількістю копій)?
Комп’ютерні програми відповідно до пункту 2 частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є об’єктом права інтелектуальної власності. Операції з розпорядження правами інтелектуальної власності за нормами Податкового кодексу України (далі – ПК України) звільняються від оподаткування ПДВ у такому випадку: при отриманні за їх постачання роялті (підпункт 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПК України); при постачанні програмної продукції (підпункт 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України). Нижче розглянемо питання оподаткування ПДВ кожної із цих операцій окремо. Роялт
...
Чи виникає об’єкт оподаткування акцизним податком у випадку здійснення заправки орендованої техніки?
Дійсно, до недавнього часу наведене питання мало достатньо дискусійний характер. Перш за все це пов’язано з тим, що у  підпункті 14.1.212 пункту 14.1 статті 14  Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України), у редакції  до 01.01.2017, було встановлено, що фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПК України, незалежно від форми розрахунків оподатковується роздрібним акцизним податком.       
...
Чи можна сплатити податок в іноземній валюті або в натуральній формі?
Податковий кодекс України в пункті 35.1 статті 35 визначає, що сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи. Таке формулювання норми, на перший погляд, вказує, що окрім можливості сплати податку у грошовій формі в національній валюті, обов’язок зі сплати можна виконати й іншим чином, зокрема, сплативши податок в іноземній валюті або в натуральній формі.
...
Які строки сплати грошових зобов’язань за результатами їх узгодження в межах процедури адміністративного або судового оскарження ППР?
У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. Оскарження ППР у відповідності зі статтею 56 ПК України може відбуватися в адміністративному або судовому порядку. У такому разі днем узгодження грошового зобов'язання при адміністративному оскарженні є останній день процедури такого оскарження, тобто: день, наступний за останнім днем строку, передбаче
...
В який строк здійснюється сплата податкових та/або грошових зобов’язань у разі визначення їх контролюючими органами?
Строки, передбачені статтею 57 ПК України, поширюються на всіх платників податків, незалежно від виду. У зв’язку з цим, якщо податкове повідомлення-рішення винесено у зв’язку з тим, що обов’язок щодо розрахунку суми податку покладено на контролюючі органи, платник податку має сплатити таке зобов'язання протягом 30 днів з моменту отримання ППР. У разі, якщо винесення ППР пов’язане з порушенням податкового законодавства – протягом 10 днів з дня отримання ППР за умови, що платник податків не розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження.
...
Які строки сплати податкових зобов’язань у разі подання митної декларації?
Податковий кодекс України встановлює обов’язок платника податків до або на момент подання митної декларації сплатити податкові зобов'язання у розмірі, визначеному платником податків у митній декларації. Це положення дещо деталізується у статті 297 МК України, де сказано: у разі ввезення або вивезення товарів з митної території України суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті до Державного бюджету України платником податків до або на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення; у разі розміщення товарів на
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 82 83 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити