Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Правові колізії законодавства про перевірки
З початку 2017 року трудове законодавство зазнало значних змін, які стосуються в першу чергу повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та порядку проведення перевірок. Серед них особливої уваги заслуговує постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі – Постанова № 295), якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок)
...
Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» та частини 1 статті 83 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Отже, з процитованої норми законодавства вбачається, що вона поширюється на всі випадки та підстави звільнення, в тому числі за прогул. При цьому компенсація за невикористану відпустку розраховується відповідно до Порядку обчисленн
...
За яких умов при припиненні підприємницької діяльності ФОП проводиться податкова перевірка?
Відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ і (далі – ПК України) документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, зокрема, якщо розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (далі-ФОП), порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків. Зокрема, пунктом 11.9 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (далі – По
...
Як оподатковується дохід, отриманий після припинення ФОП своєї підприємницької діяльності?
Оскільки зміна статусу платника податків спричиняє зміну у порядку оподаткування його доходів, то оподаткування доходів фізичної особи-підприємця, що були отриманні після припинення підприємницької діяльності, здійснюється за загальним порядком. При цьому такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Статтею 168 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) передбачений порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Відповідно до підпункту 168.1.1. пункту 168.1 статті 168 ПК України, п
...
Порядок припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями
Відповідно до частини 8 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV, підприємницька діяльність фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) припиняється з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності здійснюють: - державні реєстратори територіальних відділень Міністерства юстиції України; - держав
...
Як ФОП - платник єдиного податку сплачує обов’язкові платежі та подає звітність у разі припинення підприємницької діяльності?
Нагадаємо, що згідно з пунктом 295.8 статті 295 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI(далі – ПК України), зобов’язання зі сплати єдиного податку будуть нараховуватися платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. При цьому фізична особа – підприємець (далі – ФОП) має подати декларацію платника єдиного податку у строки, що визначені пунктом 296.2
...
Який податковий період буде вважатися останнім у разі припинення підприємницької діяльності платником єдиного податку?
Відповідно до пункту 294.6 статті 294 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI(далі – ПК України), у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.
...
Чи може інтернет-провайдер перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Відповідно до підпункту 8 пункту 291.5.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність із надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню). Пунктом 8 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та статтею 42 Закону України «Про телекомунікацію» від 18.11.2003 № 1280-IV передбачено, що діяльність у
...
Як визначається дата отримання доходу фізичною особою - підприємцем – платником єдиного податку у разі сплати покупцем коштів через платіжний термінал?
Відповідно до пункту 292.6 статті 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI  (далі – ПК України) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платника єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).  Відповідно до пункту 5 Порядку ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, затверджено наказом Мінфін
...
Що таке «послуги зв'язку, які підлягають ліцензуванню»?
У законодавстві України не передбачено окремого виду господарської діяльності, як надання послуг зв’язку. Відповідно до у Національного класифікатору України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженому Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року № 457 поняття «телекомунікації (електрозв’язок)» замінило собою поняття «зв’язок», що містилося у Національному класифікаторі України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, що був затверджений наказом Держспоживстандарту України ві
...
Яка дата вважається датою отримання доходу суб’єкта господарювання, що застосовує спрощену систему оподаткування?
Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платника єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
...
Яка різниця між кур’єрськими і поштовими послугами?
Відповідно до ст. 1 Закону України про поштовий зв'язок від 04.10.2001 № 2759-III, послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового  зв'язку з приймання,  обробки,  перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень  користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів Варто також зазначити, що діяльність з надання послуг пошти врегульована на законодавчому та підзаконному рівні, зокрема, правила надання послуг поштового зв’язку затверджені Постановою КМУ від 05 березня 2009 року № 270. Натомість
...
Що таке поштова діяльність?
Правові основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку визначені Законом України “Про поштовий зв'язок” від 04 жовтня 2001 року (далі – Закон), а також Правилами надання послуг поштового зв‘язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, іншими нормативними актами. Під поштовим зв'язком Закон розуміє приймання, обробку, перевезення та доставку (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій. Основними засадами діяльності у сфері надання послуг
...
Яка різниця між поняттями «діяльність з надання послуг пошти та зв’язку», «поштова та кур’єрська діяльність» та поняття «телекомунікації (електрозв’язок)» за КВЕД ДК 009:2005 та КВЕД ДК 009:2010?
У Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI використовується поняття «діяльність з надання послуг пошти та зв’язку». Використання цього поняття у такому вигляді пов’язано з тим, що воно містилось у Національному класифікаторі України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, що був затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375. Натомість у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженому Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року № 457 використовуються окремо поняття «поштов
...
Чи включається сума акцизного податку в максимальні роздрібні ціни?
В пп. 14.1.106 ПК України передбачено, що максимальні роздрібні ціни встановлюються з урахуванням усіх видів податків та зборів. Виняток з цього правила – акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів; Отже, акцизний податок, який сплачується виробником або імпортером при реалізації підакцизних т
...
В якому порядку та на які товари встановлюються максимальні роздрібні ціни?
Відповідно до пп. 14.1.106 ПК України, максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію) з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни. Роздрібний продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
...
Що таке господарсько-побутові споруди і будівлі?
В Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) міститься такий термін, як «господарсько-побутові споруди і будівлі». Частиною 3 статті 5 ПК України встановлено, що терміни, які застосовуються у Кодексі, але не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому у інших законах.
...
Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?
Наразі трудовим законодавством не передбачено, за який період Державна служба з питань праці України (далі – Держпраці України) може перевіряти дотриманням роботодавцем вимог законодавства про працю. Не встановлені строки давності і Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017  № 295 (далі – Порядок). Проте Держпраці при проведенні інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування відповідно до пункту 6 Порядку може одержати інформацію та/або документи, що стосуються пред
...
Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?
Статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Виходячи із вищезазначеного формулювання статті 24 КЗпП Україн
...
Які найпоширеніші помилки роботодавців?
За підсумками 2016 року Держпраці провела 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. За результатами таких перевірок було виявлено 45 433 порушення, найбільша кількість з яких у сфері оплати праці (25 818 порушень). Найпоширенішими помилками в сфері оплати праці є: 1) виплата заробітної плати один раз на місяць або з іншим порушенням строків; 2) невиплата працівникам при звільненні всіх належних коштів у день звільнення; 3) порушення строку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки;   4) ненарахування індексації заробітної плати та компенсації втрати частини зар
...
Оплата праці неповнолітніх осіб
Згідно з частиною першою статті 32 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV неповнолітньою є особа у віці від 14 до 18 років. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудових правовідносинах прирівнює неповнолітніх у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці надає їм певні пільги. Ці пільги стосуються й оплати праці. У статті 194 КЗпП передбачено три варіанти оплати праці неповнолітнім, які ми пропонуємо розглянути детальніше. Згідно з частиною першою статті
...
Щодо оплати у нічний час
Відповідно до статті 108 Кодексу законів про працю України (надалі-Кодекс) передбачено, що робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. При цьому, відповідно до статті 54 Кодексу, при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина трет
...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, створено Указом Президента України № 1067/2011 від 23.11.2011 на виконання Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 № 1280-IV. Цим Указом затверджено Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Відповідно до статті 17 Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 № 1280-IV Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, є орга
...
Опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків
Відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 та підпункту 62.1.4 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України (далі – ПК України) опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків є одним зі способів податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки". Процедура опитування здійснюється відповідно до Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706 (далі &nd
...
Номінальний утримувач (номінальний власник) доходу
Номінальним утримувачем доходу для цілей застосування пониженої ставки податку або звільнення від оподаткування згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів, проте не наділена правом користуватися такими доходами і отримувати від них вигоду повною мірою. Певні доходи нерезидентів із джерелом їхнього походження з України оподатковуються їхніми податковими агентами – резидентами. Перелік таких доходів визначений підпунктом 141.4.1 пункту 141.
...
Маркетинг
Маркетинг у контексті трансфертного ціноутворення – це одна із функцій, які виконуються сторонами операції та аналізуються під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої та неконтрольованих операцій. Крім того, при аналізі зіставності операцій маркетинг також може фігурувати як частина бізнес-стратегії, що впливає на ціну операції чи рівень прибутковості компанії.
...
Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Додаток ЦП призначений для розрахунку загального фінансового результату від операцій з продажу та іншого відчуження будь-яких цінних паперів відповідно до підпунктів 141.2.3 – 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 ПК України. Загальний фінрезультат визначають за всіма видами цінних паперів. Якщо він позитивний, то на відповідну суму збільшують фінансовий результат до оподаткування за звітний (податковий) період (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 142 ПК України). Від’ємне значення переносять на зменшення загального фінрезультату від операцій з цінними паперами наступних звітних (податк
...
Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?
У додатку АМ наводять інформацію про суму амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахованої за правилами податкового обліку (підпункт 138.3.1 ПК України). Її сума зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 138.2 ПК України. Дані бухобліку при складанні додатка АМ не використовують. Амортизаційний розрахунок проводять окремо за основними засобами та нематеріальними активами. Загальну суму розрахованої податкової  амортизації із графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ.
...
Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?
Додаток ПЗ декларації призначений для платників податку на прибуток, діяльність яких звільнена від податку відповідно до статті 142 ПК України. Сумарне значення рядка 05 додатка ПЗ переносять у рядок 05 ПЗ Декларації. Сума рядка 05 ПЗ декларації зменшує загальний об’єкт оподаткування (рядок 04 декларації), розрахований за загальними показниками декларації (рядок 02 та 03).
...
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ВП складається з двох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити обидві таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 вносять виправлені показники рядків 01 – 26 деклара
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для коригування суми доходів та/або витрат у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги звичайним цінам. Відповідно, його складають та подають платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 ПК України). Додаток ТЦ не є самостійним по відношенню до декларації. У ньому розраховують показник
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописано у пункті 141.4 статті 141 ПК України. Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов’язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; податок на прибуток, сплачений за кордоном з іноземних джерел доходу.
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації.
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Коротка відповідь: У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декларац
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі ІІІ додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПК України). У розділі 3 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов’язання від пов’язаних осіб – нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованих на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуваннями, проведеними з метою трансфертного ціноутворення;
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатку РІ складають підприємства, які зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені у підпунктах 139.1.1 та 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 ПК України, або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень. Він складається з окремих блоків для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із нарахуванням: резервів та забезпечень виплат майбутніх пла
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі І додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами. Вони перелічені у статті 138 ПК України. Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності та остаточної вартості необоротних активів (включеної до витрат у результаті їх продажу та ліквідації) , проведених у бухгалтерському обліку. І, навпаки, зменшують прибу
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригованого (збільш
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.    Показники Код рядка Примітка Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 20 млн грн — обов’язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Цей показник повинен дорівнювати: сумі рядків 2000,2120, 2200, 2220, 2240 Зв
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI (далі - ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку» декларації. На підставі пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України у декларації необхідно зазначити н
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: Обов'язкові реквізити (або «шапка»); Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, зареєстровані
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток у 2017 році?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибут
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за звітні періоди 2017 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). За звітний (податковий) період І квартал 2017 року декларацію подавали за цією ж формою[1], не дивлячись на те, що через зміни у Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України), внесені наприкінці 2016 року, форма декларації потребувала певних коригувань. Чергові необхідні зміни до форми декларації 
...
Як коригувати податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з поверненням покупцю, платнику ПДВ коштів за непоставлені товари або повернення покупцем, платником ПДВ товарів, якщо постачання такого товару має безперервний або ритмічний характер?
Аналіз податкового законодавства дозволяє зробити висновок, що порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, залежить від того, у якому періоді було повернено покупцю кошти за непоставлений товар або повернення покупцем товарів: 1) у тому місяці, у якому складається зведена податкова накладна; 2) у будь-якому наступному місяці ніж місяць, у якому була складена зведена податкова накладна. Якщо повернення товару/передоплати здійснюється у тому ж місяці, у якому була складена зведена податкова накладна Порядок складан
...
Який код УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній при постачанні теплової енергії?
У пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) міститься вимога щодо обов’язку платника податку на додану вартість на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін, а також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, серед яких, зокрема, підпунктом «і» такого пункту міститься: код товару згідно з УКТ ЗЕД; для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі &nda
...
Спеціальний контингент Збройних Сил України
Відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» від 23.04.1999 № 613-XIV (далі – Закон № 613) національний контингент (раніше – миротворчий контингент) – це військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв’язку, що направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності, військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, к
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Територіальні води
Територіальні води України – це морський пояс, що примикає до берега, на який поширюється суверенітет держави Україна, виступає продовженням її державної території в акваторії моря. На повітряний простір над територіальними водами, їхні дно та надра теж поширюється вказаний суверенітет. Територіальні води України ще іменуються територіальним морем України, до якого відповідно до Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 № 1777-XII належать прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що нал
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 82 83 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити