Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
У яких випадках вимагається надання забезпечення зобов’язань перед митними органами?
Забезпечення зобов’язань перед митними органами здійснюється у випадках, прямо передбачених МК України, зокрема: при поміщенні товарів у певні митні режими (якщо умови поміщення товару у митний режим передбачають надання гарантії сплати митних платежів); при коригуванні митної вартості товарів митним органом (якщо декларант або уповноважена ним особа не погоджується з рішенням митного органу про коригування митної вартості товарів та здійснює їх випуск у вільний обіг). МК України передбачає декілька способів забезпечення сплати митних платежів, а саме: 1) шляхом надання фінансової
...
Чи є відмова у наданні документів до перевірки підставою для застосування адміністративного арешту майна платника податків?
Досить поширена є практика коли платники податків відмовляють у наданні документів до перевірки, у зв’язку з цим контролюючий орган складає акт про відмову платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків від проведення документальної позапланової перевірки, що є підставою для застосування адміністративного арешту платника податків. Отже, розглянемо чи відмова у наданні документів до перевірки є підставою для застосування адміністративного арешту майна платника податків. Відповідно до пункту 85.6 статті 85 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-
...
Що таке фінансова гарантія?
Як слідує із статті 305 Митного кодексу України (далі – МК України), забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів – це гарантування сплати митних платежів, у разі порушення зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур. Гарантія у митному праві є способом забезпечення виконання зобов’язань особою, відповідальною за сплату митних платежів. МК України передбачено можливість надання фінансової гарантії у двох формах: - у вигляді документа, що містить зобов’язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу митного органу. - у в
...
Що вважається копією паперового/електронного документа?
Копією документа може вважатися документ, який відтворює інформацію іншого документа, а також повністю чи частково її зовнішню форму вираження. Юридичну силу має лише належним чином засвідчена копія документа. Зазвичай у діловодстві застосовують порядок засвідчення копій документів, визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), за яким ві
...
Які злочини у митній сфері передбачені Кримінальним кодексом України?
Стаття КК України Злочинне діяння Можлива санкція Ст. 199 Ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Позбавлення волі, конфіскація майна Ст. 201 Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним
...
Яка відповідальність передбачена за пересилання наркотичних чи психотропних речовин у міжнародних поштових відправленнях?
Неоднозначною є практика щодо притягнення осіб до відповідальності за пересилання наркотичних чи психотропних речовин у міжнародних поштових відправленнях. Так, статтею 305 КК України встановлюється кримінальна відповідальність за контрабанду цих речовин. Водночас пересилання наркотичних чи психотропних речовин у міжнародних поштових експрес-відправленнях розцінюється також як порушення митних правил, відповідальність за яке передбачено статтею 473 МК України. Критерієм для розмежування цих порушень слугує спосіб вчинення діяння. Адміністративна відповідальність застосовується переважно тоді,
...
Яке покарання передбачене за вчинення контрабанди?
За вчинення контрабанди особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, що може супроводжуватися конфіскацією майна. Варто зробити акцент на тому, що слід розрізняти конфіскацію майна як вид покарання, що присуджується за вчинення контрабанди, і спеціальну конфіскацію, яка може бути застосована, зокрема до предметів контрабанди. Коли мова йде про конфіскацію як вид покарання, вилученню підлягає майно засудженого, що стосується спеціальної конфіскації, то вилучатися може як майно засудженого, так і майно, належне іншим особам. При цьому стаття 96-2 КК України містить застереження про те,
...
Що таке контрабанда?
Контрабанда є кримінально караним діянням. Даний термін має італійське походження і походить від слів contra «проти» і bando «урядовий указ»[1]. Кримінальний кодекс України (далі – КК України) містить два злочини, що вважаються контрабандою і відрізняються за критерієм того, що переміщується порушником через митний кордон.   Вважається, що особа перевозить контрабанду, якщо вона переміщує через митний кордон України визначене відповідними статтями КК України майно, уникаючи проходження митного контролю у передбаченому законом порядку. Тобто злочинним вважає
...
Порядок розміщення та зберігання товарів під митнем контролем
З моменту пред'явлення переміщуваних товарів органу доходів і зборів до поміщення їх у відповідний митний режим вони можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. За загальним правилом, таке зберігання здійснються на складах тимчасового зберігання. Товари гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання з дозволу відповідного органу доходів і зборів можуть розміщуватись на складах організацій – отримувачів гуманітарної допомоги, що також фактично є складами тимчасового зберігання. Загалом, складом тимчасового зберігання є відповідним чином облаштовані приміщення та/або
...
Які дозвільні документи необхідні для здійснення ветеринарно-санітарного контролю при ввезенні підконтрольних об’єктів на митну територію України та яким чином засвідчується його завершення?
Для здійснення попереднього документального контролю товарів декларант повинен подати органу доходів і зборів такі види дозвільних документів: Оригінал міжнародного ветеринарного сертифіката, що видається уповноваженою особою країни-експортера. Форми ветеринарних сертифікатів різняться залежно від країни, з якої здійснюється ввезення товару, та виду товару, проте, всі вони повинні відповідати загальним ознакам, зокрема, містити відомості стосовно країни-експортера, найменування органу, уповноваженого на видачу сертифіката, детальний опис товарів, засвідчення придатності до вживання людьми.
...
В яких формах може здійснюватися ветеринарно-санітарний контроль?
Ветеринарно-санітарний контроль здійснюється у формах і щодо товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031: Попереднього документального контролю; Контролю, що здійснюється уповноваженою особою Державно служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в пункті пропуску через державний кордон України; Контролю, який здійснюється уповноваженою особою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в зонах митного контролю на митній території України. Форми здійснення контролю різняться за напрямком перемі
...
Які товари є об’єктами ветеринарно-санітарного контролю?
Ввезення товарів, що є об’єктами ветеринарно-санітарного контролю, можливе лише за умови їх відповідності ветеринарно-санітарним вимогам України та сприятливої ветеринарно-санітарної ситуації у країні-експортері. Можна виокреми групи товарів, що є об’єктами ветеринарно-санітарного контролю: Харчові продукти тваринного походження, призначені для споживання людиною (м’ясо, рибні продукти, молочні продукти, мед, продукти бджільництва, готові до споживання продукти, зокрема, консерви, пресерви тощо). Тварини - сільськогосподарські, свійські тощо. Сировина тваринного походже
...
Які заборони щодо ввезення на митну територію України встановлено відповідно до ветеринарно-санітарних вимог?
Відповідно до статті 378 Митного кодексу України громадянам (фізичним особам) заборонено ввозити на митну територію України для вільного обігу товари, що класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД. До цих груп належать харчові продукти, живі тварини, інші підконтрольні об’єкти тощо. Винятками є ввезення алкогольних та тютюнових виробів у визначених розмірах; харчових продуктів вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових/експрес відправленнях; харчових продуктів для власного споживання на суму, що не перевищує гривневого еквіваленту 200 євро; дома
...
Ветеринарно-санітарний контроль
Відповідно до статті 319 Митного кодексу України, товари, що переміщуються через митний кордон, можуть підлягати, зокрема ветеринарно-санітарному контролю. Митне оформлення та митний контроль підконтрольного товару, що переміщується, може бути завершено тільки після завершення вказаного виду контролю. Метою здійснення ветеринарно-санітарного контролю при переміщення товарів через митний кордон України є захист здоров’я людей і тварин від різноманітних хвороб та проникнення на територію України об’єктів, що можуть заподіяти шкоду народному господарству України.   Пропуск чере
...
Який порядок здійснення радіологічного контролю?
Основним завданням радіологічного контролю є виявлення під час переміщень транспортних засобів та перевезень вантажів через територію України радіаційно-небезпечних об’єктів та продукції, які не відповідають вимогам радіаційної безпеки з метою попередження негативного впливу іонізуючого випромінювання на навколишнє природне середовище та людей. Радіологічному контролю підлягають товари груп 1-97 згідно з УКТ ЗЕД, крім електроенергії (код товару згідно з УКТЗЕД 2716 00 00 00) та товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом. Незалежно від напрямку переміщення, такий контроль здійс
...
Яким чином засвідчується здійснення екологічного контролю?
Митне оформлення товарів, що є об’єктами екологічного контролю, завершується за загальним правилом за умови наявності відбитків штампів посадових осіб Держекоінспекції на відповідних товаросупровідних (товарно-транспортних) документах, а саме відбитка штампа «Екологічний контроль – ввіз/вивіз дозволено». Щодо транспортних засобів проставляється штамп «Екологічний контроль транспортного засобу – в’їзд/виїзд дозволено», щодо судна – «Екологічний контроль судна – вихід дозволено»
...
Які дозвільні документи необхідні для ввезення або транзиту товарів, що підлягають екологічному контролю?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України» для здійснення екологічного контролю у формі попереднього документального необхідними є такі документи: Оригінал свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів згідно із Законом України від 06.04.2000 № 1644-ІІІ «Про перевезення небезпечних вантажів». Оригінал свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, згід
...
У яких формах здійснюється екологічний контроль?
Екологічний контроль може здійснюватися у формах попереднього документального контролю, контролю на митній території України та контролю, що здійснюється посадовою особою Держекоінспекції у пункті пропуску через державний кордон України. Форми здійснення контролю різняться за напрямком переміщення (ввезення, вивезення, транзит) та залежно від конкретного об’єкта, який переміщується. До прикладу, якщо суб’єкт має намір ввезти хімічні речовини, що класифікуються за товарною позицією 2804 згідно з УКТ ЗЕД, на митну територію України, екологічний контроль здійснюватиметься посадовою
...
Які товари є об’єктами екологічного контролю?
Екологічний контроль здійснюється Державною екологічною інспекцією України (далі – Держекоінспекція), до компетенції якої відповідно до статті 202 Закону України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» належить здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та – органами доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України у формі попереднього документального контролю. Екологічному контролю підлягають усі транспортні засоби, крім легкових
...
Контролюючий орган
Виходячи з функцій контролюючого органу (статті 191, 192, 193 Податкового кодексу України), прав контролюючого органу (стаття 20 ПК України),  обов’язків та відповідальності посадових осіб контролюючого органу ( стаття 21 ПК України), визначення контролюючого органу у сфері оподаткування можна сформулювати так: “Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політ
...
Видобування корисних копалин, реалізація корисних копалин
Видобування корисних копалин – це комплекс технологічних процесів з добування корисних копалин з надр шляхом їхньої розробки. Розробка корисних копалин здійснюється такими способами: 1) підземним та/або відкритими способами переважно для твердих корисних копалин; 2) фонтування та викачування зі свердловин – для рідких чи газоподібних корисних копалин; 3) випаровування або суміжні методи – для розчинів[1]. При цьому видобування корисних копалин повинно відбуватися виключно після отримання гірничого відводу та спеціального дозволу на видобування корисних копалин, отриманого
...
Підземні дренажні води
Води дренажні – води, які профільтрувалися у дренаж з тіла гідротехнічної споруди або її основи, а також з осушуваного (зрошуваного) земельного масиву відповідно до Наказу від 07.07.2008р. № 342 “Про затвердження типової форми первинної облікової документації. № 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення”. Інше визначення надане у Водному кодексі України від 06.06.1995 № 213/95-ВР дренажні вода визначаються як вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з ме
...
Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води у разі укладення договору оренди приміщення вторинним водокористувачем з іншим суб’єктом господарювання?
Наразі складнощі у визначенні податкового зобов’язання виникають при укладенні вторинним водокористувачем договорів оренди приміщення. У такому випадку необхідно застосовувати положення абзацу 2 підпункту 255.11.2 пункту 255.11 статті 255 ПК України. Тобто якщо орендарем не укладено окремого договору з підприємством, що надає послуги з водопостачання та водовідведення, у такому випадку орендодавець-суб’єкт господарювання повинен сплатити рентну плату за весь обсяг фактично використаної води (спожитої як орендодавцем так і орендарем). Дану ситуацію схематично можна зобразити наступн
...
Водокористувач
Відповідно до статті 42 Водного кодексу України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (далі – ВК України)   до суб’єктів загального та спеціального використання води відносить підприємства, установи, організації, громадян України, а також іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. ВК України  поділяє водокористувачів на первинні та вторинні. Первинними водокористувачами визначаються особи, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води. Кодексом передбачається, що вторинними водокористувачами є особи, що не мають вл
...
Чи має покупець товарів/послуг право на отримання бюджетного відшкодування, якщо здійснюється операція з відступлення постачальником іншому кредитору права вимоги грошових коштів за поставленими товарами/послугами?
У листі ДФС України від 15.11.2016 № 24597/6/99-99-15-03-02-15 контролюючим органом було зазначено, що платник ПДВ – покупець, який придбаває товари/послуги у платника ПДВ – першого кредитора, а оплату за них здійснює іншому платнику – новому кредиторові, якому відступлено право вимоги грошових коштів, має право на формування податкового кредиту за операцією  з придбання таких товарів/послуг при наявності належним чином оформленої податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, але втрачає право на врахування сум ПДВ, сплачених за такі т
...
Чи має покупець товарів/послуг право на податковий кредит, якщо кошти за отримані товари/послуги були фактично сплачені третій особі, якій постачальник товарів/послуг переуступив своє право грошової вимоги до покупця?
Відповідно до частини першої статті 509 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. За частиною першою статті 110 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Частина третя цієї статті 110 ЦК України встановлює, якщо кожна зі сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'яз
...
Чи необхідно адвокату сплачувати податок на доходи фізичних осіб, отримані від здійснення незалежної професійної діяльності, у випадку реєстрації ФОП та перебуванні на спрощеній системі оподаткування?
Наразі здійснення незалежної професійної діяльності не є підставою для відмови в реєстрації фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 № 755-IV, так і здійснення підприємницької діяльності у формі фізичної особи - підприємця (далі – ФОП) не порушує вимоги щодо несумісності адвоката відповідно до статті 7 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 № 5076-VI. Тому здійснення підприємницької діяльності у формі ФОП з одночасним провадженням незалежної професійної діяльност
...
Які норми відбору зразків при здійсненні фітосанітарного контролю для проведення лабораторних досліджень?
При ввезенні підконтрольних товарів на митну територію України, для проведення фітосанітарної експертизи, державний фітосанітарний інспектор уповноважений проводити відбір зразків з партії рослин і продуктів рослинного походження. Зразки можуть відбиратися і під час первинної, і під час додаткової фітосанітарної експертизи, якщо така необхідна. Порядок відбору зразків регулюється спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Головної державної інспекції з карантину рослин України від 17.06.2010 № 132 «Про впровадження Порядку організації відбору зразків об’єктів регулювання для п
...
Який порядок виправлення помилок у фітосанітарному сертифікаті, виданому уповноваженим органом країни-експортера?
Для початку, варто нагадати, що заповняти і видавати фітосанітарний сертифікат мають право посадові особи компетентних органів країни-експортера. З огляду на це, самостійне виправлення помилок особою, якій було видано сертифікат, не допускається. Відповідно до рекомендацій Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, що викладені у Міжнародному стандарті з фітосанітарних заходів від 2011 року № 12 «Фітосанітарні сертифікати» допущення помилок та, відповідно, виправлень при заповненні сертифікатів слід уникати.
...
У яких випадках здійснюється фітосанітарна експертиза підконтрольних товарів, що переміщуються через митний кордон України?
Необхідність проведення фітосанітарної експертизи контролюючими органами залежить від напрямку та способу переміщення підконтрольних товарів. За загальним правилом, державний фітосанітарний інспектор уповноважений затримувати для проведення огляду та експертизи підконтрольні товари, які ввезені без дозвільних документів для проведення фітосанітарного контролю. Зокрема, у разі відсутності у перевізника Міжнародного фітосанітарного сертифіката країни вивезення, вантаж, за погодженням із Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, може бути затриманий для оф
...
Який порядок видачі фітосанітарних сертифікатів при експорті та реекспорті?
При експорті та реекспорті товарів, що є об’єктами фітосанітарного контролю, вони мають супроводжуватись оригіналом фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншої документації за запитом країни призначення. Ці документи видаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення підконтрольних об’єктів, але не пізніше ніж за 24 години після завершення завантаження транспортного засобу, на підставі проведених фітосанітарних процедур. На власника вантажу покладається обов’язок письмо
...
Чи підлягають фітосанітарному контролю дерев’яні упаковки товарів (в тому числі піддони)?
Дерев’яні пакувальні матеріали є об’єктом фітосанітарного контролю, та повинні відповідати вимогам Міжнародного стандарту із фітосанітарних заходів № 15 «Керівні принципи регулювання дерев’яного пакувального матеріалу, що використовується в міжнародній торгівлі» (МСФЗ-15) та наказу Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» (далі – Наказ № 414). Важливо, що підконтрольною є будь-яка дерев’яна тара, навіть якщо
...
Який порядок засвідчення здійснення фітосанітарного контролю?
Порядок засвідчення здійснення фітосанітарного контролю визначено наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів». Так, результатом проходження контролю є проставлення державним фітосанітарним інспектором відбитка відповідного штампа, а саме «Під фітосанітарним контролем», «Ввезення в Україну дозволено», «Вивезення з України дозволено» та «Транзит по Україні дозволено». Відтиски даних штампів супроводжуютьс
...
Які документи необхідні для здійснення фітосанітарного контролю при ввезенні підконтрольних товарів на митну територію України?
Ввезення підконтрольних об’єктів на митну територію України можливе за умови відповідності їх фітосанітарним вимогам України та сприятливої фітосанітарної ситуації у країні-експортері. Виконання цих вимог імпортером повинне підтверджуватися низкою дозвільних документів, виданих у відповідному порядку, перелік яких залежить від форми (форм) контролю, якому підлягає товар. Важливо зауважити, що ввезення підконтрольних товарів можливе виключно через пункт пропуску, наперед визначений Державною службою з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у карантинному дозволі. Незалежно
...
В яких формах може здійснюватися фітосанітарний контроль?
Фітосанітарний контроль може бути здійснений у формах: попереднього документального контролю; контролю, що здійснюється державним фітосанітарним інспектором в пункті пропуску через митний кордон України; державного контролю, який здійснюється фітосанітарним інспектором в зонах митного контролю на митній території України. Форми здійснення контролю різняться за напрямком переміщення (ввезення, вивезення, транзит) та залежно від конкретного об’єкта, який переміщується.
...
Які товари є об’єктами фітосанітарного контролю?
Фітосанітарний контроль в Україні призначений для захисту її населення та території від проникнення через кордон небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів (карантинні об’єкти), що можуть завдати збитків господарству в Україні. Основним законодавчим актом, що регулює здійснення фітосанітарного контролю є Закон України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 № 3348-XII. Основним міжнародно-правовим актом, який регулює здійснення даного виду контролю є Міжнародна конвенція про захист рослин від 06.12.1951 (ІРРС).
...
Обмеження щодо поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави
Митним кодексом України встановлено, що у даний митний режим можуть бути поміщені виключно іноземні товари за письмовою заявою власника про відмову від них на користь держави і з дозволу митного органу (керівника або уповноваженої ним особи), що надається у письмовій формі шляхом заповнення відповідних граф такої заяви у порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657. Заява подається власником товарів або особою, уповноваженою на розпорядження такими товарами, до митного органу, в зоні діяльності якого вони знаходяться. До заяви додаються оригінали або засвідч
...
Митний режим відмови на користь держави
Дефініція Відмова на користь держави – це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь Умови поміщення товарів у митний режим 1. Отримання дозволу митного органу 2. Можуть поміщуватись тільки іноземні товари Завершення митного режиму знищення або руйнування Митний режим відмови на користь держави завершується після розміщення товарів на складі органу доходів і зборів
...
Як оподатковуються операції з вивезення товарів у митному режимі експорту?
При експорті товарів сплаті підлягають податок на додану вартість та в окремих визначених законодавством випадках вивізне мито. Відповідно до підпункту г) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України операції платника ПДВ з вивезення товарів за митну територію України є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас вивезення товарів у митному режиму експорту оподатковується за нульовою ставкою. Підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України визначено, що товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларац
...
Чи можна вимагати випуску товару, задекларованого у митний режим експорту, якщо згідно з рішенням митного органу були взяті проби/зразки для лабораторного дослідження?
Декларант відповідно до частини двадцять першої статті 365 Митного кодексу України для запобігання простою транспортного засобу має право просити митницю випустити товари відповідно до обраного митного режиму до отримання результатів досліджень, проби і зразки для яких були взяті раніше, за умови забезпечення сплати всіх митних платежів та якщо щодо таких товарів не встановлено заборони або обмеження. При цьому додатково оформляти будь-які інші митні декларації немає необхідності. Митниця може відмовити у реалізації такого права з обґрунтованих підстав, наприклад, якщо мета експертизи передба
...
Що означає статус «уповноваженого (схваленого) експортера» та які переваги він надає?
Статус «уповноваженого (схваленого) експортера» з’явився в українському законодавстві внаслідок підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 № 4091-VI. Юридичні особи, що мають цей статус, можуть самостійно підтверджувати преференційне походження товару, що експортується до країн - учасниць зазначеної Угоди, зокрема, для експорту товарів ці підприємства не повинні отримувати сертифікат походження EUR-1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.10.2014 № 1013 «Про затвердження Поря
...
Який порядок експорту товарів на тимчасово окуповані території України?
Територія Автономної республіки Крим та міста Севастополя відповідно до Закону України від 12.08.2014 № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» є вільною економічною зоною. З цього випливає, що здійснення експорту на цю територію відбувається за правилами, встановленими для будь-якої вільної економічної зони. Згідно з підпунктом 5 пункту 12.4 статті 12 вищезазначеного Закону поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з території України на
...
Склад органу доходів і зборів
В якості складу органу доходів і зборів використовуються визначені відповідним наказом митниці приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать такому органові доходів і зборів або використовуються ним і є спеціально обладнаними для зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем. На складах створюються зони митного контролю у порядку, установленому наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 583, в межах яких здійснюються митні формальності. Крім того, в якості такого складу можуть використову
...
Які особливості експорту натурального меду власного виробництва до країн ЄС?
Для того щоб займатися зовнішньоекономічною діяльністю, пов’язаною з експортом меду та продуктів бджільництва до країн ЄС, підприємство повинно відповідати встановленим українським та міжнародним законодавством вимогам. Всі пасіки, на яких виробляється мед в Україні, підлягають обліку. З цією метою на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Племінні бджолорозплідники і племінні пасіки проходять атестацію та одержують племінні свідоцтва (сертифікати). Крім того, пасіка підлягає реєстрації місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання
...
Строк та місце здійснення митного контролю
Законодавство з питань державної митної справи не оперує поняттями «місце» та «строк» здійснення митного контролю. І це цілком логічно, адже переміщувані товари перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом. Таким чином, при ввезенні товарів та транспортних засобів комерційного призначення митний контроль починається з моменту їх перетинання митного кордону України і закінчується після завершення їх митного оформлення, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режи
...
Які особливості декларування при поміщенні товарів у митний режим експорту?
Митне оформлення товарів може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів із безпосереднім пред’явленням їх йому або без такого. «За промовчанням» пред’явлення товарів митному органові не здійснюється, проте вони повинні бути доставлені у зону митного контролю у разі прийняття органом доходів і зборів відповідного рішення[1].  [1] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57455514.
...
В якому порядку здійснюється огляд та переогляд товарів?
Статтею 255 МК України встановлено, що час митного оформлення не може перевищувати чотирьох годин з моменту подання митної декларації (документа, що її замінює) та/або пред’явлення органам доходів і зборів товарів, транспортних засобів, за виключенням виключних випадків задля здійснення митних формальностей, вичерпний перелік яких наведено у частині першій цієї статті. Слід зазначити, що проведення митного огляду товарів не включено до зазначеного переліку, отже, він має бути здійснений протягом встановленого для митного оформлення часового проміжку. Відповідно до положень наказу Мініст
...
Яке співвідношення поняття «експорт» як митного режиму та зовнішньоекономічної операції?
Відповідно до статті 82 Митного кодексу України експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (далі – ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність») експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезен
...
Який порядок проведення особистого огляду?
Згідно зі статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення особистий огляд може провадитись, серед іншого, уповноваженими посадовими особами митниць. Крім того, зазначена стаття щодо порядку проведення особистого огляду у митниці відсилає до Митного кодексу України як спеціалізованого законодавчого акта з питань державної митної справи. Статтею 340 МК України врегульовано порядок проведення особистого огляду громадян, що вважається винятковою формою митного контролю і застосовується виключно до громадян у випадках, коли є достатні підстави вважати, що вони переміщують предмети к
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 81 82 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити