Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи може платник єдиного податку здійснювати діяльність з консультування з питань комерційної діяльності й керування?
Підпунктом 7 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПК України платникам єдиного податку забороняється здійснювати діяльність з управління підприємствами. Проте у пункті 291.5 статті 291 ПК України немає прямої заборони щодо здійснення діяльності з консультування з питань комерційної діяльності й керування.
...
Чи може платник єдиного податку здійснювати діяльність з управління підприємством?
Відповідно до підпункту 7 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з управління підприємством, не можуть бути платниками єдиного податку. Також варто врахувати позицію Державної фіскальної служби України, яка у своєму листі від 26.01.2012 року № 2757/15-2217 є надавала роз’яснення щодо здійснення платниками єдиного податку діяльності з управління підприємствами. Так, податкова зазначила, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з
...
Які особливості виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння як виду господарської діяльності?
Правовою основою регулювання відносин з обігу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння є Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (далі – Закон). Закон відносить до категорії «дорогоцінні метали» золото, срібло, платину і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт то
...
Чи може бути анульована реєстрація платника єдиного податку на підставі наявності податкового боргу протягом двох послідовних кварталів, якщо заборгованість платника виникла через некоректну роботу програми електронної звітності?
Відповідно до абзацу 3 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України), який відсилає нас до підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПК України, реєстрація платника єдиного податку може бути анульована у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів. Але на практиці виникають проблеми, чи можна здійснювати анулювання реєстрації такого платника у разі, коли заборгованість платника виникає внаслідок технічних помилок або некоре
...
Які наслідки настають для платника єдиного податку першої – третьої групи у разі здійснення видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування?
У випадку здійснення платниками єдиного податку видів діяльності, які не дають право застосувати спрощену систему оподаткування, для такого суб’єкта господарювання настають такі негативні наслідки: встановлення підвищеної ставки до доходу, який був отриманий від здійснення таких видів діяльності; такі платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів.
...
Чи є наявність у статуті юридичної особи видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, підставою для відмови такій особі у реєстрації платником єдиного податку?
Наявність у Єдиному державному реєстрі або у статуті юридичної особи таких видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, якщо фактично такі види діяльності не здійснюються, не є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку.
...
Які види діяльності не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування?
Податковий кодекс України передбачає вичерпний перелік видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Так, згідно з підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України) не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іно
...
Які особливості анулювання реєстрації платника єдиного податку як відносин фінансової відповідальності?
Іванський А. Й. визначає фінансово-правову відповідальність як міру державного осуду, яка дістає вияв у нормативному та забезпеченому державним примусом у фінансовому праві обов’язку суб’єкта фінансового правопорушення зазнавати заходів державного примусу у вигляді фінансових санкцій за вчинення ним правопорушення у сфері публічної фінансової діяльності.[1] Крохіна Ю. А. визначає фінансову відповідальність як обов’язок особи, винної у здійсненні фінансового правопорушення, зазнати заходи державно-владного примусу, що передбачені санкціями фінансового законодавства, полягають у покладенні дода
...
Звичайна ціна
Поняття «звичайна ціна» є категорією суто Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України). Він містить норми, які передбачають визначення податкових зобов'язань із вартості, яка є не меншою за звичайну ціну, зокрема: при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб із вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначен
...
Коли застосовують мінімальну заробітну плату?
За визначенням із статті 95 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) та статті 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Отже, перш за все, МЗП є тим мінімумом, на який повинен орієнтуватися роботодавець при встановленні розміру винагороди працівникові за його працю.
...
Поняття азартної гри
Поняття азартної гри Ставлення до грального бізнесу в різних країнах світу на разі неоднозначне: деякі країни досить категоричні в цьому питанні, інші ж «живуть» переважно з грального бізнесу. Що ж стосується України, то в силу вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. № 1334-VI  (далі – Закон № 1334-VI ) в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Відповідно до статті 1 Закону № 1334-VI  азартна гра – будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є
...
Чи вся сума дивідендних авансових внесків зменшує податок на прибуток?
Це питання виникає у платників податку на прибуток через довгу історію його врегулювання. Протягом 2015 – 2016 років підпунктом 57.1-1.2 пункту 57.11 статті 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) передбачалось: «Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік».
...
Чи встановлюється випробувальний термін тимчасовому працівнику?
Стаття 26 Кодексу законів про працю України передбачає можливість встановлення випробувального терміну для працівника при укладенні трудового договору. Відповідно до положень Кодексу законів про працю України випробувальний термін можна визначити як період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткових умов трудового договору. Таку умову сторони можуть ввести незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу. Проте при встановленні вип
...
Які відмінності в оподаткуванні передбачені для операцій з різними підакцизними товарами?
Податковий кодекс України передбачає для кожного виду підакцизних товарів деякі відмінності щодо платників та об’єктів оподаткування акцизним податком та порядку його адміністрування. Підакцизні товари (продукція) Акцизний податок, який сплачується виробниками або імпортерами Акцизний податок з роздрібних продажів Інші випадки оподаткування акцизним податком Спирт За ставками, визначеними у підпункті 215.3.1 ПК України, з урахуванням пункту 1 підрозділу 5 5 % вартості  
...
У яких випадках оподатковуються акцизним податком операції з реалізації пального?
Згідно з Податковим кодексом України суб’єкти господарювання сплачують акцизний податок з операцій з реалізації пального у таких випадках: Суб’єкти Оподатковувані операції Ставка акцизного податку Особливості адміністрування Виробники пального «Реалізація підакцизних товарів (продукції)» (абз. 1 пп. 14.1.212 ПК України) За ставками, вказаними у пп. 215.3.4 ПК України (наприклад, на бензин моторний, окрім авіаційного, – 171,50 євро за 1000 літрів) В рамках СЕАРП (з окремого рахунку при поданні заяво
...
Що означає «реалізація пального»?
Поняття «операції з реалізації пального» ( абзац 2 підпункту 14.1.212 ПК України), які є об’єктом оподаткування акцизним податком в рамках СЕАРП, охоплює будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають пе
...
Оперативне управління
Оперативне управління у контексті трансфертного ціноутворення – це одна із функцій, які виконуються сторонами операції та аналізуються під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованих та неконтрольованих операцій. У процесі порівняння (зіставлення) контрольованих та неконтрольованих операцій застосовується їхній функціональний аналіз. Сторони операції розподіляють між собою функції з урахуванням виконуваних обов'язків, використаних активів, взятих ризиків. Такий розподіл у ринкових умовах відображає той рівень винагороди, який отримає кожна с
...
Коли порушення порядку заповнення, складення або реєстрації акцизної накладної є підставою для проведення податкової перевірки?
Відповідно до пункту 231.10 ПК України отримувач може подати заяву зі скаргою до контролюючого органу на особу, яка реалізує пальне. Таке право обмежується строком у 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального. До заяви додаються копії первинних документів, що підтверджують факт отримання такого пального. При цьому законодавець не обмежує поняття отримувача пального виключно суб’єктами, які зареєстровані як платники акцизного податку з реалізації пального.
...
В яких випадках складається розрахунок коригування до акцизної накладної? Хто зобов’язаний зареєструвати такий розрахунок?
Розрахунок коригування до акцизної накладної складається та реєструється в ЄРАН у випадках: повернення частини чи всього обсягу пального особі, яка реалізує пальне, виникнення потреби у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної. Проте, якщо акцизна накладна реєструється завжди особою, яка реалізує пальне (продавцем), то суб’єкт реєстрації розрахунку коригування залежить від деяких факторів. Водночас, у будь-якому випадку така реєстрація є обов’язковою. Обставини Суб’єкт, на якого покладається обов’язок з реєстрації р
...
Як отримувач пального отримує акцизну накладну?
Якщо отримувач пального є платником акцизного податку з реалізації пального, він може отримати акцизну накладну, зареєстровану в ЄРАН, у такий спосіб:
...
У яких випадках акцизна накладна не видається отримувачу пального?
Акцизна накладна не видається отримувачу пального, хоча в усіх випадках реєструється в ЄРАН. Власне реєстрація акцизної накладної вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального (пункт 231.5 ПК України). Див. також «Як отримувач пального отримує акцизну накладну?». Проте, якщо отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального, в акцизній накладній зазначається тип причини, чому така накладна «не видається» отримувачу: 1 – отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарюванн
...
Як здійснюється реєстрація акцизної накладної?
Строк реєстрації – не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної (пункт 231.6 ПК України). В наказі Міністерства фінансів України від 25.02.2016 р. № 218 прямо зазначено, що усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в ЄРАН. Особа, яка реалізує пальне, надсилає до ЄРАН акцизну накладну (розрахунок коригування до акцизної накладної) і протягом операційного дня може отримати квитанцію в електронному вигляді у текстовому форматі про прийняття акцизної накладної (розрахунку коригування); отримати квитанцію в е
...
Які вимоги щодо оформлення акцизної накладної?
В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити: а) порядковий номер акцизної накладної; б) дата складання акцизної накладної; в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, – особи, що реалізує пальне; г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне, та отримувача пального; ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фі
...
В який строк має бути складена акцизна накладна?
Умови Строк складення акцизної накладної За загальним правилом У день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального У разі здійснення відпуску пального через паливороздавальні колонки на АЗС, АГЗС У день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях (незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне) У разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податк
...
У яких випадках складається та реєструється акцизна накладна?
У пункті 231.1 ПК України зазначено, що платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. При цьому реалізація пального суб’єктам, які не є платниками акцизного податку з реалізації пального, також оформлюється акцизною накладною, яка підлягає реєстрації в ЄРАН. Аналогічним чином
...
Як збільшити обсяг залишків пального, на який можна реєструвати акцизні накладні?
При реалізації пального суб’єкт господарювання зобов’язаний скласти та зареєструвати акцизну накладну. Якщо об'єм пального, передбачений в акцизній накладній, не перевищує обсяг, розрахований за формулою зі статті 232 ПК України, акцизна накладна реєструється в ЄРАН без зняття сум податку з окремого рахунку, що відкривається кожному платнику акцизного податку з реалізації пального. Проте, якщо обсягу пального за формулою недостатньо для реєстрації акцизної накладної, платник подає заявку на поповнення обсягу пального, на який він має право зареєструвати акцизну накладну. При ц
...
Як визначається залишок пального, на який можна зареєструвати акцизну накладну?
У пункті 232.3 ПК України передбачена спеціальна формула для визначення обсягу пального, на який суб'єкт може зареєструвати акцизні накладні, а також розрахунки коригування та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (∑АНакл): ∑АНакл = ∑АНаклОтр + ∑АМитн + ∑ЗаявкиПоповн - ∑КоригЗаявкиПоповн - ∑АНаклВид - ∑Втрат, де: ∑АНаклОтр – загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в ЄРАН, та розр
...
Які особливості податкових векселів, які виписуються відповідно до підрозділу 3 розділу XX ПК України?
1) Податковий вексель у таких операціях використовується як спосіб відстрочення сплати ПДВ із ввезення на митну територію України окремих товарів. При цьому сума податкового зобов'язання з ПДВ за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково – коштами. Векселедавець має право віднести до податкового кредиту суму ПДВ за погашеними податковими векселями (пункт 7 підрозділу 3 розділу ХХ ПК України). До податкової декларації з ПДВ платник податку на додану вартість додає перелік та копії податкових векселів, виданих протягом звітного (податкового) періоду, за який
...
Які особливості використання податкового векселю встановлені для виробників алкогольних напоїв зі спирту етилового (стаття 225 ПК України)
1) Сума, на яку видається податковий вексель, визначається за прогнозованими показниками обсягу спирту етилового за ставкою для готової продукції. 2) Коригування суми у податковому векселі: По факту отримання спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника контролюючого органу на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту (далі – Акт). Форма Акту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1260. Цей Акт є коригуванням вже сплаченої суми по
...
Що є погашенням податкового векселя?
Для виробника алкогольних напоїв зі спирту етилового (стаття 225 ПК України) встановлений особливий порядок погашення податкового векселя, оскільки він, на відміну від інших суб’єктів, повинен сплатити акцизний податок з готової продукції, а отже, не може погасити податковий вексель лише підтвердивши цільове використання спирту етилового (див. нижче). Довідка про цільове використання складається на основі первинних документів та погоджується з представником податкового поста, який встановлюється у приміщенні виробника кінцевого продукту. Копія довідки про цільове використання підакцизної сиро
...
Податковий вексель
Виробники, які використовують як сировину підакцизну продукцію, мають альтернативу: сплатити акцизний податок при купівлі вказаної сировини або видати податковий вексель на аналогічну суму. Видання податкового векселя передбачене статями 225 та 229 ПК України. Щодо відстрочення сплати ПДВ шляхом видачі податкового векселя, передбаченого підрозділом 3 розділу XX ПК України, у сфері суднобудівної діяльності та реалізації інвестиційних проектів див. окремий підпункт нижче. NB! Податковий вексель був передбачений також Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97
...
Чи повинен власник СТО реєструватися в СЕАРП?
У листі ДФС України від 10.08.2016 року № 17343/6/99-99-12-03-03-15 зазначено: «Якщо при виконанні автосервісними підприємствами робіт з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів підакцизні товари (продукція), зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, використовуються як витратний матеріал і безпосередньо реалізація цих підакцизних товарів не відбувається, то така операція не є операцією з реалізації пального та, відповідно, об’єктом оподаткування акцизним податком». У постанові Одеського окружного адміністративного суду від 23 вересн
...
Чи виникає об’єкт оподаткування у випадку списання пального понад нормативи втрат?
У листі ДФС України від 14.09.2016 року № 20085/6/99-99-15-03-03-15 «Про розгляд звернення» надано роз’яснення щодо виникнення об’єкта оподаткування акцизним податком в СЕАРП у разі списання витрат пального понад надлишок: «При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у Товариства не виникатиме об'єкта оподаткування відповідно до п.п. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу». У даному випадку йдеться про різні об’єкти опода
...
Чи оподатковується акцизним податком реалізація пального через смарт-картки, талони та шляхом СМС з кодом підтвердження?
На ринку пального діють механізми реалізації, через які підприємства купують та продають пальне без його фактичного відвантаження/відпуску. Зокрема, йдеться про осіб, які реалізують пальне шляхом передачі смарт-карток, талонів, через СМС з кодом підтвердження. Як правило, публічними договорами, які укладаються при отриманні талонів та смарт-карток, передбачено перехід права власності в момент отримання карток або формування видаткової накладної (що також відбувається при передачі карток), тобто юридично здійснюється перехід права власності на пальне при перепродажу талонів або смарт-карт. Суб
...
Як оподатковується надання пального підряднику (виконавцю) за договором підряду (договором про надання послуг)?
Державна фіскальна служба України опублікувала декілька листів щодо оподаткування передачі пального підряднику: від 24.03.2016 р. № 6497/6/99-99-19-03-03-15: «Відповідно до звернення, Товариство укладає договори підряду, згідно із якими виконавці (треті особи) надають послуги Товариству із використанням техніки, що належить третім особам, по збиранню врожаю Товариства (замовника), але з використанням палива замовника (Товариства). Отже, Товариство здійснює передачу (відпуск, відвантаження) пального для заправки техніки, що належить виконавцям, тобто по суті пальне передається на пі
...
Які фізичні характеристики використовуються для визначення обсягу пального?
З 1 січня 2016 року було змінено базу оподаткування операцій з реалізації пального – з кілограм на літри при температурі 15˚С. У пункті 232.1 ПК України передбачено, що така одиниця обліку повинна використовуватись в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку. Це викликало суттєві труднощі для платників: з одного боку, вони повинні були змінювати показники та перераховувати об’єм пального. Технічно складно також нагрівати або охолоджувати пальне для приведення його до необхідної температури, особливо як
...
Яким чином вносяться зміни до СЕАРП у зв'язку зі змінами фізико-хімічних показників пального?
Як зазначено у підпункті 232.4.3 ПК України, у разі якщо у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються. Відповідно до пункту 33 Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого
...
Які особливості адміністрування акцизного податку з реалізації пального передбачені для виробників пального?
Виробники та імпортери сплачують акцизний податок за ставкою, визначеною у підпункті 215.3.4 ПК України. Оскільки виробники є суб’єктами, які реалізують пальне, вони повинні зареєструватися в СЕАРП. Проте особливості адміністрування акцизного податку, який сплачується виробниками, в нормах Податкового кодексу України не передбачені. Щодо овердрафту для виробників – див. «Як та з якою метою була запроваджена система електронного адміністрування реалізації пального?» Таким чином, як і за загальним правилом, для реалізації виробленого пального підприємство складає акцизну накладну, яку потрібно
...
Яким чином функціонує окремий (електронний) рахунок в СЕАРП та як здійснюються розрахунки з бюджетом?
Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113, рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального – рахунок, відкритий платнику акцизного податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку платник податку має право подати заявку на поповнення/коригування обсягу залишків пального, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригува
...
Яка відповідальність передбачена за порушення вимог при реалізації пального?
Податкова відповідальність передбачена за такі діяння, пов’язані з реалізацією пального: Здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку (пункт 117.3 ПК України) – штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального. Суб’єкти відповідальності – юридичні особи та фізичні особи – підприємці. Відповідно до підпункту 212.3.4 ПК України, особи, які планують здійснювати реалізацію пального, повинні подати заяву про реєстрацію як платника акцизним податком не пізніш
...
У яких випадках платник виключається з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального?
У пункті 13 Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113, визначено тільки 2 підстави виключення з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального: 1) у разі припинення діяльності з реалізації пального (якщо платник подає реєстраційну заяву про анулювання реєстрації);
...
Як зареєструватися платником акцизного податку з реалізації пального?
Платник акцизного податку з реалізації пального – це платник, який вчиняє операції, які становлять об’єкт оподаткування відповідно до підпункту 212.1.15 ПК України. За три робочі дні до запланованого здійснення реалізації пального суб’єкт господарювання повинен зареєструватися як платник акцизного податку з реалізації пального шляхом подання в електронній формі заяви, форма якої затверджена Міністерством фінансів України. Відповідно до пункту 7 Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р.
...
Як функціонує система електронного адміністрування реалізації пального?
Електронне адміністрування реалізації пального регулюється Податковим кодексом України (стаття 232) та Порядком електронного адміністрування реалізації пального, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113. Згідно з підпунктом 213.1.12 ПК України в рамках системи електронного адміністрування реалізації пального суб’єкти господарювання сплачують акцизний податок з операцій з реалізації пального понад обсяги: отриманого від інших платників акцизного податку, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; вв
...
Як та з якою метою була запроваджена система електронного адміністрування реалізації пального?
Система електронного адміністрування реалізації пального була запроваджена в Україні з 1 березня 2016 року (до 1 квітня 2016 року – перехідний період). З цієї дати усі суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють реалізацію пального, зобов'язані сплачувати акцизний податок у випадку, якщо об’єм пального конкретного товарного коду згідно з УКТ ЗЕД, придбаного/імпортованого таким платником, менший, аніж об’єм пального, реалізованого таким суб'єктом. Відстеження обсягу придбаного, імпортованого та реалізованого пального здійснюється за допомогою системи електро
...
Правове регулювання використання підакцизних товарів як сировини відповідно до статті 229 ПК України
Див. також аналітичний матеріал на тему «Податковий вексель». У статті 229 ПК України передбачено адміністрування та оподаткування у випадках використання підакцизної продукції як сировини для виготовлення підакцизних товарів та деякої продукції, яка не належить до підакцизної: спирту етилового – для виробництва лікарських засобів (пункт 229.1 ПК України); спирту етилового – для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів (пункт 229.1 ПК України); спирту етилового – для виробництва продуктів органічного синтезу, які не
...
Як оподатковується пальне, яке використовується для пального – товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 ПК України?
Звільнення від оподаткування операцій з підакцизними товарами (продукцією), які використовуються як сировина для виготовлення підакцизних товарів, не поширюється на товари, які входять до категорії «пальне» (підпункти 215.3.5, 215.3.6 ПК України). У пункті 217.6 ПК України передбачена спеціальна норма: для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини. При цьому, у разі якщо сума акцизного податку з сировини перевищує суму податку з пально
...
Які особливості оподаткування спирту етилового, передбаченого для виробництва алкогольних напоїв?
При купівлі спирту для використання його як сировини для виготовлення алкогольних напоїв суб’єкт господарювання зобов’язаний або сплатити акцизний податок, або видати податковий вексель на суму, розраховану за ставками для продукції, яка буде виготовлятися зі спирту (пункту 225.1 ПК України). Це правило не поширюється на випадки придбання спирту для виробництва виноматеріалів та вермутів (див. також пункт 229.1 ПК України).
...
В яких випадках не оподатковуються виноматеріали, які використовуються як сировина для виготовлення вина?
Визначення виноматеріалів не передбачене в ПК Україні. Відповідно до підпункту 14.1.26 ПК України, виноробна продукція – вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід. У Законі України «Про виноград і виноградне вино» виноматеріали виноградні визначені як «продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції». В цьому ж законі можна віднайти подібні визначення для
...
Чи оподатковується підакцизна продукція, яка використовується як сировина для виготовлення підакцизних товарів?
До підакцизних товарів належать як готові алкогольні напої, тютюнові вироби та нафтопродукти, так і окремі речовини, які використовуються для їх виробництва. Для уникнення каскадного ефекту та вирівнення податкового тягаря для виробників, які здійснюють повний цикл виробництва, та таких, які закуповують сировину, законодавством передбачено звільнення підакцизної продукції, яка використовується як сировина для виготовлення підакцизних товарів, проте з окремими винятками, обумовленими заходами контролю та особливостями адміністрування акцизного податку для окремих категорій підакцизних товарів.
...
Які особливості оподаткування акцизних товарів залежно від напрямку їх використання?
За загальним правилом, виробники підакцизних товарів реалізують свою продукцію та за фактом реалізації сплачують акцизний податок. Проте, якщо підакцизна продукція використовується як сировина для виготовлення інших підакцизних товарів, то виникатиме каскадний ефект – двічі оподатковуватимуться одні і ті ж товари. Крім того, деякі підакцизні товари використовуються для вироблення непідакцизної продукції, яка потребує державної підтримки або попит яких внаслідок переробки перестає бути нееластичним, що знижує ефективність від оподаткування таких товарів, а отже, оподаткування таких товарі
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 73 74 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити