Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи є філії, відділення та інші відокремленні підрозділи платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин?
Враховуючи положення підпункту 252.1.1 пункту 252.1 статті 252 ПК України, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи не відносяться до платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Така позиція узгоджується з Кодексом України про надра, адже ні статтею 13, у якій визначений вичерпний перелік надрокористувачів, ні статтею 28, якою встановлено обов’язок зі сплати рентної плати, не передбачаються такі окремі суб’єкти як  філії, відділення та інші відокремленні підрозділи н
...
Хто є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин?
Системоутворюючим положенням, яке визначає основні ознаки платника рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є підпункт 252.1.1 пункту 252.1 статті 252 ПК України. Відповідним положенням визначено, що платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами  в межах конкретних д
...
Чи існує в законодавстві легальна дефініця поняття «атмосферне повітря населених пунктів»? Чи встановлені особливості правового регулювання охорони атмосферного повітря в населених пунктах?
На рівні закону чи іншого підзаконного нормативного акту немає визначення терміну «атмосферного повітря населених пунктів». Водночас, зміст такого поняття можна встановити логічно, виходячи зі змісту його складових — власне «атмосферного повітря» та «населених пунктів». Поняття атмосферного повітря міститься в профільному Законі України «Про охорону атмосферного повітря» і визначається наступним чином:  життєво важливий компонент навколишнього природного середовища,  який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами
...
Яким чином застосовується поняття «атмосферне повітря населених пунктів» в цілях оподаткування екологічним податком?
Поняття атмосферного повітря населених пунктів вживається в Податковому кодексу України (далі — ПК України) в контексті особливостей визначення ставки екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.
...
Які податкові наслідки укладення договору про повернення відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства — виробника такого джерела?
Податковий кодекс України (далі — ПК України) в підпункті 240.3.1 пункту 240.3 статті 240 встановлює правило, згідно якого не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, котрі до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела.
...
Що є об'єктом договору про повернення відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства — виробника такого джерела?
Сторонами договору щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела є суб'єкт господарювання у сфері використання ядерної енергії та іноземний суб'єкт господарювання, який виробив джерело іонізуючого випромінювання. Вони можуть діяти як безпосередньо, так і через представників або посередників. Наприклад, якщо український суб'єкт господарювання у сфері використання ядерної енергії планує закупити джерело іонізуючого випромінювання, однак не має відповідних ліцензій та дозволів на перевезення раді
...
Чи мають право митники та полісмени на перевірку автомобіля з іноземними номерами?
Транспортні засоби, тимчасово ввезені на територію України, перебувають під митним контролем протягом всього строку дії цього митного режиму. Відповідно до глави 5 розділу ІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 р. № 657, контроль за дотриманням умов тимчасового ввезення здійснює митниця оформлення.
...
Яка відповідальність передбачена за неправомірне використання тимчасово ввезеного транспортного засобу та на кого вона покладається?
При використанні тимчасово ввезених транспортних засобів на території України на практиці часто виникає питання: на кого покладається відповідальність за порушення умов митного режиму тимчасового ввезення – на особу, якій належить право на тимчасове ввезення, та яка, скориставшись ним, ввезла автомобіль на територію України, чи на особу, яка знаходилась за його кермом на території тимчасового ввезення під час безпосереднього виявлення порушення встановлених вимог митного режиму? Варто зазначити, що відповідальність у даному випадку покладається на особу, відповідальну за дотримання умов
...
Який автомобіль вважається транспортним засобом приватного використання у розумінні Стамбульської конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року?
Тимчасово ввозитися на митну територію України із умовним повним звільненням від оподаткування можуть як транспортні засоби приватного, так і комерційного використання. Водночас, транспортний засіб приватного використання може бути ввезений на умовах Конвенції із умовним повним звільненням від оподаткування тільки нерезидентом. На відміну від цього, транспортний засіб комерційного призначення може ввозитися з умовним повним звільненням від оподаткування як нерезидентом, так і за його дорученням – резидентом. З огляду на це, виникає питання, який автомобіль вважається транспортним засобом
...
Які умови тимчасового ввезення на митну територію України транспортного засобу?
Користуватися на території України транспортним засобом з іноземними номерами можна у разі його поміщення у митний режим тимчасового ввезення. При цьому, чи має особа право на умовне повне звільнення від оподаткування на умовах Стамбульської конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року (далі – Конвенція) та в порядку статті 105 Митного кодексу України (далі – МК України) залежить від того, чи є авто, що ввозиться, транспортним засобом особистого користування чи комерційного призначення. Так, стаття 5 Додатку С Конвенції передбачає, що тимчасово ввезти та використовува
...
В чому суть договорів про повернення відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства — виробника такого джерела? Навіщо їх укладають?
Терміном «договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства — виробника такого джерела» оперує Податковий кодекс України у підпункті 240.3.1 пункту 240.3 статті 240.
...
Як відрізняється період, за який нараховуються митні платежі, передбачений МК України, від передбаченого Стамбульською конвенцією про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року?
Поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення із умовним частковим звільненням від оподаткування, згідно з частиною другою статті 106 Митного кодексу України (далі – МК України), полягає у сплаті 3 % суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг. Дане положення норми узгоджується із Додатком Е до Стамбульської конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року (далі – Конвенція). Вказаний Додаток стосується товарів, які ввозяться з частковим звільненням від ввізного мита та податків, статтею 5 глави 3 якого передбачено, що розм
...
Хто такі суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії?
Податковий кодекс України (далі — ПК України) у частині визначення особливостей екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) оперує поняттям «суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії». Для того, аби визначити зміст цього поняття, варто звернутись до профільного законодавства, яке встановлює специфічні риси здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії. Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000 року № 1370-XIV (далі — Закон № 1370) у статті 1 визначає, що суб'єктом діяльності
...
Які умови та порядок звільнення від оподаткування митними платежами при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України?
При поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення може застосовуватися умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митними платежами. Умовне повне звільнення від оподаткування Умовне часткове звільнення від оподаткування 1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, запасні частини та обладнання. 2. Повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу. 3. Товари, що ви
...
Державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів
Аналізований термін має стосунок до сфери справляння екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк та згадується в пункті 240.4 статті 240 Податкового кодексу України (далі — ПК України). Зазначений пункт позбавляє вказаних суб'єктів від статусу платника екологічного податку.
...
Який порядок поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення передбачений законодавством?
Митний режим тимчасового ввезення передбачає, що товари ввозяться на митну територію України з конкретними цілями, які переважно визначені окремими Додатками до Стамбульської конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року (далі – Стамбульська конвенція), наприклад, з метою демонстрації їх на виставці, що проходить на території тимчасового ввезення, для використання в рамках культурних, спортивних, наукових заходів, з метою використання таких товарів (переважно певної техніки чи устаткування) для виробництва продукції на території тимчасового ввезення тощо. З огляду на це, тимча
...
Що таке переробка радіоактивних відходів?
Так само, як зберігання та захоронення радіоактивних відходів, поняття переробки таких відходів згадується у контексті звільнення від статусу платника екологічного податку державних спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення, які перебувають у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів (пункт 240.4 Податкового кодексу України).
...
Що таке зберігання радіоактивних відходів?
Зберігання радіоактивних відходів певною мірою стосується екологічного податку за утворення радіоактивних відходів. Відповідно до підпункту 240.4 статті 240 Податкового кодексу України (далі — ПК України), державні спеціалізовані підприємства, основна діяльність яких полягає у зберіганні переробці та захороненні радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, не є платниками екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
...
Що таке митний режим тимчасового ввезення?
Дефініція Тимчасове ввезення – це митний режим, відповідно до умов якого іноземні товари (в тому числі транспортні засоби особистого користування) та транспортні засоби комерційного призначення ввозяться на митну територію України без застосування заходів нетарифного регулювання із умовним звільненням від сплати митних платежів, яке може бути повним або ж частковим. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення Товари, поміщені у вказаний митний режим, зберігають статус іноземних. Строк тимчасовог
...
Що таке радіоактивні відходи?
Категорія радіоактивних відходів є однією з базових для екологічного оподаткування в Україні. Діяльність, результатом (утворення радіоактивних відходів) або об'єктом (тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) якої є радіоактивні відходи, фактично призводить до виникнення податкового обов'язку з екологічного податку. З огляду на те, що сам Податковий кодекс України (далі — ПК України) визначення радіоактивних відходів не містить, а встановлює, що терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовую
...
Чи можна сформувати податковий кредит на підставі тимчасової митної декларації?
Відповідно до пункту 198.1 статті 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: - придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; - придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України. У разі ввезення товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов'язань є дата подання митної декларації для митного оформлення. Згідно з пунктом 1 статті 248 глави 39 МК України митне оформлення
...
Який порядок оформлення картки відмови у прийнятті митної декларації?
Митним кодексом України встановлено, що орган доходів і зборів не має права відмовити у прийнятті митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені цим Кодексом. Відмова ж митного органу у прийнятті митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта. Частиною 11 статті 264 МК України визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмовлено у прийнятті митної декларації: 1) митна декларація не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених статтею 335 МК України; (Додатково див. Декларування, Порядок запо
...
Яка різниця між митною декларацією та декларацією митної вартості?
Як зазначалось, митна декларація – це заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. Декларація митної вартості, згідно з положеннями МК України, – це  документ встановленої форми, що подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється мит
...
Що робити, якщо після митного оформлення товару в режимі експорту, але до перетину митного кордону покупець відмовився його приймати?
Якщо вантаж (товар) не перетнув митний кордон України, доцільно анулювати митну декларацію шляхом визнання її недійсною в порядку, описаному вище, згідно з частиною 6 статті 269 МК України та пунктів 39 - 44 постанови Кабміну від 21.05.2012 р. № 450. Задля цього необхідно звернутися із письмовою заявою до відповідного підрозділу митниці, що здійснював митне оформлення зазначеної митної декларації. Заява про визнання експортної митної декларації недійсною має містити інформацію про: реквізити митної декларації (номер, дата, митний режим), також бажано вказувати зазначені в декларації реквіз
...
Що розуміти строком зберігання відходів у цілях оподаткування екоподатком?
Поняття строку зберігання відходів має значення в контексті оподаткування екологічним податком за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (підпункт 240.1.5 пункту 240.1 статті 240 Податкового кодексу України (далі — ПК України)). У загальноюридичному розумінні, строком є визначений законом, договором чи іншим актом юридичний проміжок часу (відтинок, період), встановлений для здійснення відповідних дій, реалізації прав або виконання обов'язків, з настанням чи закінченням якого пов'язується певна подія чи дія,
...
Яка процедура визнання митної декларації недійсною?
Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної митної декларації. Відповідно до частини 6 статті 269 МК України, якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, контролюючий орган визнає цю митну декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта
...
Який порядок внесення змін та відкликання митних декларацій?
Статтею 269 МК України визначено, що відповідно до положень цієї статті за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу органу доходів і зборів відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. У разі відмови у наданні такого дозволу орган доходів і зборів зобов'язаний невідкладно, письмово або в електронному вигляді повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови. Внесення змін до митної декларації, прийнятої органом доходів і зборів, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів, тр
...
Які строки для подання митної декларації?
За загальним правилом, визначеним частиною 1 статті 263 МК України, митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу. Даний строк може бути продовжений органами доходів і зборів на письмове звернення декларанта за обставин, перелічених у частині 4 статті 263 МК України, зокрема: -  у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи, що настала п
...
Скільки товарів можна задекларувати за однією митною декларацією?
Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється з використанням форми МД-2, до якої у разі потреби можуть додаватися доповнення форми МД-6 та додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8. В одній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа може бути задекларовано не більш як 999 товарів. Додаткові аркуші форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфікації форми МД-8, у разі їх застосування, є невід'ємною частиною митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2.
...
Чи можуть митні декларації заповнюватись іноземною мовою?
Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Митна декларація М-16 (при декларуванні міжнародних експрес-відправлень) заповнюється державною мовою від руки або за допомогою комп'ютера. Якщо оригінальне написання прізвища, імені та по батькові (за наявності) осіб, власних назв і адрес підприємств – нерезидентів, торговельних марок, моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, у митних деклараціях такі відомості зазначаються латинськими літерами.
...
Яку митну декларацію заповнюють фізичні особи при переміщенні товарів через митний кордон України?
Щодо порядку декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється у разі, коли такі товари відповідно до Митного кодексу України та Положення про митні декларації, затвердженого Постановою № 450, декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законод
...
Які документи можуть використовуватись замість митної декларації?
Пунктом 4 Положення про митні декларації, затвердженого Постановою № 450, визначено, що декларування товарів з використанням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа може здійснюватися у випадках, передбачених Митним кодексом України та укладеними в установленому законом порядку міжнародними договорами України. Перелік документів, що можуть бути використані замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, наведено у статті 94 МК України, зокрема: у разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для декларування товар
...
Які особливості використання митних декларацій при пересиланні товарів у міжнародних поштових відправленнях та у міжнародних експрес-відправленнях?
Товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях та у міжнародних експрес-відправленнях також декларуються шляхом подання митному органу митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у разі: надходження на адресу декларанта підакцизних товарів; надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одному відправленні від одного відправника товарів, що відповідно до Митного кодексу України та Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування митними платежами; пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яки
...
Які форми митних декларацій використовуються при декларуванні товарів?
Положенням про митні декларації, затвердженим Постановою № 450, визначено основні форми митних декларацій, що використовуються для письмового декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України: митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа; митна декларація М-16 (зразок); письмова заява за встановленою формою (зразок); митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності (зразок); інший д
...
Митна декларація
Пункт 20 частини 1 статті 4 МК України дає наступне визначення поняттю митна декларація – це заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. Форми митних декларацій затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» (далі – Постанова № 450),
...
Хто може представляти інтереси карнетодержателя при здійсненні митних формальностей?
Карнет А.Т.А. пред’являється до митного оформлення його власником (карнетодержателем) або уповноваженою ним особою. Зазвичай при тимчасовому ввезенні товарів в Україну карнетодержателем виступає відправник-нерезидент. У такому разі особа, яка пред’являтиме карнет А.Т.А., повинна бути або прямо зазначена у графі «В» або на неї повинна бути оформлена довіреність карнетодержателем. Разом із тим, при виборі уповноваженої особи необхідно враховувати вимоги Конвенції. Так, наприклад, відповідно до пункту b частини першої статті 3 глави ІІІ Додатку В.2 до Конвенції, для того,
...
Чи можна оформити карнет А.Т.А. на товари, що ввозяться із умовним частковим звільненням від оподаткування?
Часткове умовне звільнення від оподаткування, згідно зі статтею 106 Митного кодексу України, можливе в разі тимчасового ввезення товарів, крім підакцизних, що відповідають Додатку Е до Конвенції про тимчасове ввезення. Самою Конвенцією визначено, що книжка А.Т.А. не використовується для переміщення товарів, визначених цим додатком, який стосується товарів, що ввозяться з частковим звільненням від ввізного мита та податків. Тобто карнет А.Т.А. оформлюється лише на товари, що підлягають умовному повному звільненню від оподаткування. У разі переміщення товарів, що відповідають Додатку Е, вони пер
...
Чи правомірна вимога митних органів щодо надання фінансової гарантії на товари, що передбачені Стамбульською конвенцією про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року, вказівка на які відсутня у статті 110 Митного кодексу України?
Оскільки згідно із Конвенцією про тимчасове ввезення карнет А.Т.А. виконує роль міжнародної фінансової гарантії, – на товари, на які вона видана, не вимагається подання національних забезпечень сплати митних платежів. Частиною третьою статті 110 Митного кодексу України визначено вичерпний перелік товарів, щодо яких не вимагається подання національної фінансової гарантії. Вказана норма кореспондує положенням Додатків до Конвенції, проте перелік товарів, визначений Митним кодексом України і перелік, що передбачений Конвенцією, містять певні розбіжності. Так, поза переліком, що передбачений
...
Чи є оформлення книжки А.Т.А. на товар достатньою підставою для умовного звільнення від оподаткування у разі ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення?
Лише належне оформлення книжки А.Т.А. на товар не може вважатися безумовною і достатньою підставою для умовного звільнення від оподаткування. Так, у розумінні Конвенції і вітчизняного законодавства, митні органи вправі вимагати документальне підтвердження відповідності заявленої мети ввезення товару цілям, що визначені Додатками до Конвенції. Митний кодекс України встановлює умови, за яких пред’явник карнету А.Т.А. має право претендувати на умовне звільнення від оподаткування під час поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення. Так, відповідно до статті 105 Митного кодексу Укр
...
Чи вимагається оформлення попередньої митної декларації у разі подання карнету А.Т.А?
У розумінні Конвенції про тимчасове ввезення карнет А.Т.А. є міжнародним митним документом, що використовується замість національних митних декларацій. Частиною другою статті 104 Митного кодексу України передбачена можливість використання документів, що замінюють митну декларацію, у разі поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення. Відповідно до статті 110 Митного кодексу України книжка А.Т.А. може використовуватися з метою забезпечення дотримання вимог вказаного режиму.
...
Що таке карнет А.Т.А?
Відповідно до статті 317 Митного кодексу України, під книжкою (карнетом) А.Т.А. розуміється уніфікований міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для митного оформлення товарів та є гарантійним документом щодо сплати митних платежів. Основою застосування карнету А.Т.А. (назва якого являє собою сполучення абревіатур французьких слів «admission temporaire» та англійських «temporary admission») є Стамбульська Конвенція про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року (далі – Конвенція), до якої Україна приєдналась у червні 2004 рок
...
Як визначити орієнтовно безпечний рівень впливу речовини, викиди якої здійснюються?
Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, одним з повноважень головного державного санітарного лікаря України є затвердження орієнтовно безпечних рівнів хімічних та біологічних чинників предметах та виробах, воді, повітрі, ґрунті. Схоже положення містилось (санправила хоч і зупинили свою дію за рішенням Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва рішення від 30 травня 2014 року № 31, але залишаються цінним джерелом інформації) і в «Державних санітарни
...
Чи може митний орган вимагати переклад документів, складених мовою міжнародного спілкування?
Статтею 254 Митного кодексу України передбачено, що органи доходів і зборів можуть вимагати переклад українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Такий переклад декларант здійснює за власний рахунок. Державна фіскальна служба України у позиції, викладеній у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 207.04), вказує, що у зв’язку з тим, що поняття «мова міжнародного спілкування» законодавчо не визначено, для документів, що п
...
Що таке орієнтовно безпечний рівень впливу в цілях застосування пункту 243.3 ПК України?
Орієнтовно безпечний рівень впливу (надалі — ОБРВ) становить собою певну характеристику забруднюючої речовини, що пов'язана з її впливом на людину. В цілях оподаткування екологічним податком від ОБРВ залежить, за певних умов, ставка екологічного податку, яка підлягає застосуванню. Якщо здійснюються викиди речовини, яка не перелічена у пункті 243.1 статті 243 Податкового кодексу України (далі — ПК України) і стосовно якої не встановлено клас небезпечності у пункті 243.2 статті 243 ПК України, то ставка податку визначається залежно від ОБРВ. Всього в пункті 243.3 статті 243 ПК У
...
Які іноземні мови є мовами міжнародного спілкування?
Згідно зі статтею 254 Митного кодексу України документи, що подаються органу доходів і зборів при здійсненні митного контролю та митного оформлення, мають подаватися українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Відповідно до статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV перевезення вантажів може супроводжуватись товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантаж
...
Контроль за операціями із знищення (руйнування) товарів
Митне оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування, а також організація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму, здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування. Операції зі знищення (руйнування) товарів проводяться після випуску товарів у митний режим знищення або руйнування, тобто після завершення митного оформлення товарів. Всі витрати на здійснення таких операцій покладаються на власника товарів, яким було укладено відповідний договір на знищення (руйнування). Це узгоджуєт
...
Умови знищення окремих категорій товарів
Митним кодексом України передбачено, що порядок та умови знищення певних категорій товарів встановлюються окремими законодавчими чи підзаконними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України або ж центральних органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень. До таких категорій товарів віднесено, зокрема: - лікарські і наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори; - неякісна та небезпечна продукція; - військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї; - холодна і пневматична зброя; - вибухові речовини; - спеціальні засоби, заряджені
...
Умови поміщення товарів в митний режим знищення або руйнування
Митним кодексом України визначено умови, за дотримання яких товари можуть бути поміщені у митний режим знищення або руйнування. До таких умов належать наявність у декларанта – власника товарів договору про знищення з уповноваженим підприємством, а також наявність дозволів на знищення від державних органів, до повноважень яких належить контроль за переміщенням таких товарів. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення руйнування видається митним органом, в зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції із знищення або руйнування товарів, на підставі письмової заяви де
...
Знищення або руйнування
Дефініція Знищення або руйнування – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Умови поміщення товарів у митний режим 1. Укладення договору на знищення з підприємством, уповноваженим на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів. 2. Отрима
...
Яким чином оподатковуються операції з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів?
Операції з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість згідно з підпунктом а) підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України. Підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України також вказує, що перевезення вважається міжнародним, якщо воно здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 75 76 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити