Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи є витяг з наказу про укладення контракту з військовою частиною підставою для нарахування середнього заробітку нашому працівнику, чи все-таки потрібно отримати копію контракту? Що таке особливий період у нашій країні? Коли він почався, і яким документом це закріплено? Чи існує особливий період на сьогоднішній день, чи ні? Чим це підтвердити?
Статтею 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськ
...
Чи необхідно сплачувати рентну плату за спеціальне використання води, якщо ФОП-платник єдиного податку надає послуги перукарень у нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку за відсутності договору з первинним водокористувачем (водоканалом)?
Відповідно до підпункту 5 пункту 297.1 статті 297 ПК України платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води у разі, якщо вони належать до четвертої групи платників єдиного податку. Оскільки ФОП на спрощеній системі оподаткування надає послуги перукарень (що є побутовими послугами населенню), то ФОП може входити до першої чи другої групи платників єдиного податку (залежно від використання праці найманих працівників та обсягу доходу протягом календарного року). Таким ч
...
Чи можуть платники єдиного податку проводити залік взаємних зобов’язань і при цьому залишатися на спрощеній системі оподаткування ?
У своїх роз’ясненнях ДФС дуже часто зазначає[1], що оскільки «бартерна операція», яка відповідно до підпункту 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 ПК України, є господарською операцією, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору, то проведення заліку взаємних зобов’язань є бартером. Аргументація податкової полягає в тому, що взаємозалік є негрошовою формою розрахунків. Це питання є дуже критичним для платників єдиного податку, наприклад, у випадках, коли платник єдиного податку, який є повіреним, і враховує вит
...
Чим відрізняються залік зустрічних зобов’язань і зарахування зустрічних однорідних вимог?
За своєю суттю економічні відносини є раціональними, і операції, які здійснюють контрагенти, мають бути зручними ергономічними і враховувати витрати часу. До таких операцій відносяться залік зустрічних зобов’язань і зарахування зустрічних однорідних вимог. Деякі вчені, юристи, посадові особи контролюючих органів, судді, ототожнюють ці поняття. Але за своєю формою ці операції суттєво відрізняються, а отже, і мають різну правову природу. Відповідно до частини 4 статті 341 ГК України при безготівкових розрахунках усі платежі проводяться через установи банків шляхом перерахування належних
...
Чи може ФОП-платник єдиного податку використовувати гроші з розрахункового рахунку спрощенця для особистих потреб?
Норми, щодо регулювання розпорядження грошовими активами на розрахункових рахунках суб’єктів господарювання перш за все закріплені в Інструкції «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція), затвердженою Постановою Правління Національного банку України та Господарським кодексом України від 16.01.2003 № 436-IV (далі – ГК України). Поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб – під
...
Чи зобов’язані платники єдиного податку сплачувати єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб за найманих працівників?
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464-VI (далі – Закон України «Про ЄСВ») платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про ЄСВ» платниками єдиного внеску є роботодавці підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалеж
...
Чи можуть бути платниками єдиного податку IV групи фізичні особи – підприємці? Чи можуть бути платниками єдиного податку IV групи фермерські господарства?
Окремі питання виникають у осіб, що здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції у зв’язку з дещо звуженим тлумаченням податковим законодавством самого терміну «сільськогосподарський товаровиробник». Так, згідно із Законом України «Про сільськогосподарський перепис» від 23.09.2008 № 575-VI, виробниками сільськогосподарської продукції є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи – підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбачено
...
Чи зберігається за платником єдиного податку право перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі недотримання вимоги щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва у 75 % з причин впливу обставин непереборної сили?
Абзац другий підпункту 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПК України містить пряму вказівку, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва у попередньому звітному періоді становить менше ніж 75 відсотків у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили, що належним чином підтверджені, до такого платника не застосовується вимога щодо розміру частки сільськогосподарського товаровиробництва. Детальніше щодо терміну «непереборна сила» див. відповідне аналітичне дослідження. Експерт Taxlink Костянтин ЧАРТОРИЙСЬКИЙ​
...
Чи враховуються особи, які надають послуги фізичним особам – підприємцям на підставі цивільно-правових договорів, до складу загальної кількості найманих працівників?
Єдиним нормативно-правовим актом у якому закріплювалось поняття «найманий працівник» був Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III, так, найманим працівником вважалась фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві,  в установі,  організації незалежно від форм власності,  виду діяльності  та  господарювання, або у фізичної особи. Однак, цей Закон втратив чинність від 01.01
...
У разі надання послуг з проведення ігор у більярд, фізична особа – підприємець може перейти на спрощену систему оподаткування?
Підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 ПК України зазначено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп особи, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор. Однак, чи відносяться до переліку азартних ігор ігри у більярд? Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» , азартна гра – це будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від в
...
Чи може фізична особа – підприємець бути платником єдиного податку І групи, якщо вона здійснює торгову діяльність у магазині на території ринку?
Платниками єдиного податку І групи являються виключно фізичні особи – підприємці, які дотримуються вимог перебування на спрощеній системі оподаткування. Відповідно, однією з основних вимог є дотримання правил щодо здійснення видів діяльності такими платниками. Так, одним з допустимих видів діяльності платників єдиного податку І групи є виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках. Разом з тим, на практиці виникають питання щодо самого розуміння поняття «торговельні місця на ринках», оскільки ПК України цей термін не розкриває. У зв’язку з цим, досит
...
Чи може підприємство, одним із засновників якого є нерезидент, перейти на спрощену систему оподаткування?
Згідно з підпунктом 291.5.7 пункту 291.5 статті 291 ПК України, фізичні та юридичні особи – нерезиденти не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Однак, разом з тим, варто звернути увагу на положення підпункту 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 ПК України, згідно з яким, якщо частка суб’єкта господарювання у статутному капіталі якого сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку є меншою ніж 25 відсотків, таке підприємство, за умови дотримання інших встановлених законодавством вимог, може перейти на спрощену систему оподаткування.
...
Чи можуть платники єдиного податку ІІ групи надавати готельні послуги юридичним особам, які перебувають на загальній системі оподаткування? Чи вважається порушенням умов перебування на ІІ групі платника єдиного податку, якщо такий платник надає послуги іншим фізичним особам (працівникам юридичних осіб), які перебувають у відрядженні?
Згідно з положенням підпункту 2) пункту 291.4 статті 291 ПК України платники єдиного податку другої групи не мають права надавати будь-які послуги юридичним особам на загальній системі оподаткування (в тому числі готельні послуги). Тобто, надання таких послуг вважається порушенням встановлених умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Дещо інший випадок виникає у разі надання послуг (в тому числі готельних) фізичним особам, які є працівниками юридичних осіб (платників на загальній системі) під час перебування таких фізичних осіб у відрядженні.
...
Чи мають право юридичні особи – платники єдиного податку здійснювати бартерні операції?
Згідно з нормами ПК України заборонено здійснювати платниками єдиного податку бартерні операції. Оскільки підпунктом 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 ПК України прямо передбачено, що бартерна (товарообмінна) операція є господарською операцією, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в межах одного договору. Однак, у зв’язку з цим, на практиці досить часто постає питання щодо проведення взаємного заліку та погашення взаємної заборгованості платниками податків. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, платники єдиного податку часто звертають увагу на по
...
Чи можуть платники єдиного податку використовувати векселі як форму розрахунків?
Пунктом 291.6 статті 291 ПК України встановлено, що платники єдиного податку першої-третьої груп мають право здійснювати розрахунки за відважені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Щодо розуміння поняття «розрахунки» звернемося до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III, системно аналізуючи норми Закону доходимо висновку, що будь-який розрахунок передбачає рух певної суми коштів. Саме поняття «рух грошових коштів» міститься у Наказі міністерс
...
Чи має право фізична особа – підприємець – платник єдиного податку надавати в оренду частину земельної ділянки, площа якої не перевищує 0,2 га, якщо загальна площа такої земельної ділянки є більшою ніж 0,2 га?
Позиція контролюючих органів щодо цього питання полягає у тому, що фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здавати частину земельної ділянки в оренду, площа якої не перевищує 0,2 гектара, за умови якщо решта земельної ділянки не перебуває в оренді. Обґрунтовується така позиція загальними положення цивільного та господарського законодавства, щодо можливості використання суб’єктами господарювання належного їм майна для здійснення не забороненої законодавством господарської діяльності.
...
Чи може фізична особа – підприємець на спрощеній системі оподаткування надавати послуги самозайнятим особам?
Перш за все, розглянемо першу та другу групи платників єдиного податку. Так, згідно з підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 ПК України, платники єдиного податку першої та другої груп можуть провадити господарську діяльність з надання послуг населенню. Разом з тим, норми ПК України не встановлюють визначення поняття «населення». Вважаємо, що в цьому випадку, під населенням необхідно розуміти сукупність людей, що постійно проживають на визначеній території, тобто, самозайняті особи також мають підпадати під цю категорію. Однак, необхідно звертати увагу на положення пункту 291.
...
Чи можуть особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Згідно з положеннями підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПК України, самозайнятими особами  є платники податків фізичні особи – підприємці або особи, які провадять незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Таким чином, приходимо до висновку, що статтею 291 ПК України встановлено вичерпний перелік осіб, які можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування: фізичні особи – підприємці, юридичні особи та сільськогосподарські товаровиробники у випадку дотримання встановлених
...
Які групи платників єдиного податку передбачені законодавством?
  Перша група Друга група Третя група Четверта група Суб’єкти, які можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування Фізичні особи – підприємці Фізичні особи – підприємці Включає в себе ІІІ-VI групи, що існували до 2015 року – фізичні особи – підприємці та юридичні особи Сільськогосподарські товаровиробники (категорії платників, що до 2015 року сплачували фіксований сільськогосподарський податок) Гранична сума доходу за рік 300 000 грн. (Р
...
Чи потрібно сільськогосподарському підприємству, що використовує воду для поливу із власної свердловини, сплачувати рентну плату за спеціальне використання води?
Суб’єкти господарювання (сільськогосподарські підприємства), які не входять до 4 групи платників єдиного податку, належать до платників рентної плати за спеціальне використання води у випадках: забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі); отримання води від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Оскільки сільськогосподарське підприємство здійснює забір підземних вод за допомогою власної свердловини, відповідне підприємство відноситься до первинних водокористувачів.
...
Що таке дані первинного обліку для цілей рентної плати за спеціальне використання води?
 Для підтвердження даних, зазначених у декларації та розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води[1], платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, що пов’язані з визначенням об’єктів оподаткування чи податкових зобов’язань на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності або інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством[2].   [1] Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердже
...
Чи можна віднести до витрат ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, оплату рентної плати за спеціальне використання води?
Зважаючи на різноманіття цільового використання води як об’єкта рентної плати, законодавець передбачив можливість для суб’єкта господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, зменшити об’єкт оподаткування шляхом включення рентної плати за спеціальне використання води до складу витрат. Відповідно до підпункту 255.11.20 пункту 255.11 статті 255 ПК України: «У межах встановленого в дозволі на спеціальне використання ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у
...
Хто є платником рентної плати у разі передачі вантажного самохідного і несамохідного чи пасажирського флоту в оренду/суборенду, укладення договору чартеру (фрахтування)?
Відповідно до пункту 255.1 статті 255 ПК України платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі – суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів, та суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту
...
Який порядок розрахунку показників «місце-доба» або «тоннаж-доба» власниками пасажирських та вантажних самохідних/несамохідних суден відповідно?
Відповідно до підпункту 255.11.6. пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України (далі – ПК України) за умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами, рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами – виходячи з місця-доби та ставки рентної плати. Виходячи із методичних рекомендацій, наданих у додатках до Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту,
...
Який алгоритм визначення коду водного об’єкта за типом водного об’єкта та напрямком використання води у розрахунках до податкової декларації?
У разі якщо платник рентної плати у ході здійснення господарської діяльності використовує воду на підставі дозволу на спеціальне водокористування, отриманого у визначеному законом порядку, такий платник при поданні податкової звітності визначає код водного об'єкта у рядку 6 Додатку № 5 Податкової декларації з рентної плати за спеціальне використання води, що додається до податкової декларації, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України № 719 від 17.08.2015 року (далі – Декларація).
...
Організація здійснює сплав лісу на плотах в басейні річки Дністер. Чи буде вона сплачувати плату за користування водними об’єктами. Яким чином? (Запитання від користувача Тані)
В даному випадку необхідно проаналізувати положення водного законодавства та встановити чи виникає об’єкт оподаткування в цілях рентної плати за спеціальне використання води.
...
ТОВ «Дари моря» одержало ліцензію на вилов у Чорному морі камбали – 120 тис. т. та морського окуня 72 тис. т. Визначте суму платежів до бюджету. (Запитання від користувача Віктора)
У цьому випадку слід здійснити сплату рентних платежів за спеціальне використання водних ресурсів. Враховуючи те, що вилов риби здійснюється з використанням водного транспорту, то враховуючи статтю 255 ПК України передбачено сплату рентної плати за спеціальне водокористування для потреб водного транспорту. Ставка рентної плати за спеціальне використання води встановлюється у розмірі 0,1188 грн. за 1 тоннаж-добу експлуатації. Тоннаж-доба визначається виходячи з вантажопідйомності судна за добу його експлуатації. Також, слід враховувати, що відповідно до підпункту 255.11.16 ПК України податков
...
Наша організація у 2014 р. здійснила забір води з ріки Дніпро в районі м. Канів в обсязі 755 тис. куб. м., в т. ч. в межах встановленого ліміту водокористування – 695 тис. куб. м. Викид стічних вод у водний об’єкт здійснений в обсязі 220 тис. куб. м. Скільки треба сплатити до бюджету?(Запитання від користувача Poulsen)
В цьому випадку необхідно сплатити до бюджету такі платежі: Рентну плату за спеціальне використання води; Екологічний податок. Розрахунок рентної плати за спеціальне використання води. При розрахунку важливим є встановлення чи має місце перевищення ліміту водокористування (визначеному в дозвільному документі), в нашому випадку ліміт становить 695 тис. куб. м. Тобто, обсяг перевищення від встановленого ліміту становить 60 тис. куб. м. (дозволений ліміт віднімаємо від фактичного обсягу в межах якого організація здійснила забір води).
...
ТОВ «Пансіонат Прибережний», смт. Затока, Одеської обл. здійснює видобування мінеральних вод та надає медичні послуги. За рік ми добули 2345 т. води. Розфасували в ємкості по 1.5 л. 1500 т. води, а решту – використали у лікарняних цілях. Визначте суму податку до бюджету. До якого бюджету сплачується рентна плата за спеціальне використання води? (Запитання від користувача Олега)
В цьому випадку сплачувати доведеться:  1) рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин; Відповідно до підпункту 14.1.91 пункту 14.1 статті 14 ПК України корисні копалини – це природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.
...
Чи є об’єктом оподаткування збір води для пожежогасіння, ліквідації стихійного лиха, гідроелектростанцій? (Запитання від користувача Андрія А.)
Даючи відповідь на питання, необхідно чітко встановити категорію платників рентної плати за спеціальне використання води та звернутись до норм Податкового кодексу України, якими регламентовані особливості справляння рентної плати за певних обставин.   
...
В якій точці визначається база оподаткування води: забору з водного об’єкту, надходження до підприємства чи використання підприємством? (Запитання від користувача В'ячеслава)
Відповідно до пункту 255.3 статті 255 ПК України об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання. При заборі води ми вираховуємо не тільки той обсяг води, що ми використали, але й той, що втрачено в системі водопостачання. Для цього слід враховувати: показники вимірювальних приладів (звісно, за їх наявності). Слід враховувати, що у випадку відсутності висновку про можливість встановлення вимірювального приладу, та відповідно відсутності такого приладу у суб’єкта господар
...
Чи є платниками рентної плати за спеціальне використання води юридичні особи, які надають готельні послуги з тимчасового розміщення (проживання) в готелях, пансіонатах, будинках відпочинку, туристичних таборах?
Відповідно до пункту 255.2 статті 255 ПК України чітко встановлено хто не є платником рентної плати за спеціальне використання води. А саме, водокористувачі, які використовують воду для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб населення. Проте, зі змісту вказаної норми випливає обмеження, щодо меж використання води, мова йде, про надання в користування води населенню в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок. Таким чином, для того аби відповісти на це питання необхідно встановити чи відповідають юридичні особи, що надають готельні послуги з тимчасового проживання, вимогам вс
...
Чи необхідно водокористувачам у разі зміни умов водокористування повідомляти про це контролюючі органи?
Відповідно до підпункту 258.2.5 статті 258 ПК України у разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов’язані протягом 10 днів повідомити про це контролюючим органам та органам водного господарства.
...
Чи потрібно юридичній особі, що має дозвіл на спеціальне використання води, та при цьому не є платником рентної плати за спеціальне використання води (пункт 255.2 статті 255 ПК України) подавати звітність до контролюючого органу?
Наявність дозволу (договору на постачання води) встановлює обов’язок для юридичної особи розраховувати податкове зобов’язання, подавати контролюючому органу звітність з рентної плати, та сплачувати відповідні суми податку до бюджету. Таким чином, наявність дозвільного документу встановлює необхідність нарахування рентних платежів за спеціальне використання води. Окрім того, навіть якщо особа протягом певного звітного періоду використовувала воду виключно для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, такій особі слід подавати податкову декларацію з рентної плати. В
...
Які документи потрібно подавати разом зі звітністю за спеціальне водокористування?
Податкова декларація подається в порядку визначеному статтею 46 ПК України. Станом на сьогодні, контролюючий орган оприлюднив лише проект форми податкової декларацій, та роз’яснює, що до їх затвердження платникам рентної плати за спеціальне водокористування слід застосовувати чинні форми податкових декларацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719 (додатково див. аналітичний матеріал «Декларація»). При поданні першої податкової декларації з рентної плати за спеціальне водокористування платнику податків подають, також, копію дозв
...
Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води у разі закінчення/анулювання дії дозволу на спеціальне водокористування/договору на поставку води, на підставі якого здійснювалося використання води?
ПК України пов'язує необхідність подання звітності для платника рентної плати за спеціальне водокористування з отриманням дозволу (укладенням договору на постачання води.) Пунктом 49.2 статті 49 ПК України передбачено, що платник податків зобов'язаний за кожний звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПК України подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. У суб'єк
...
Як юридичній особі слід повідомити контролюючий орган про свердловину, що знаходиться на придбаній земельній ділянці?
Юридичній особі необхідно відповідно до пункту 8.4 розділу 8 Порядку обліку платників податків і зборів, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 повідомити за формою №20-ОПП про відповідний об’єкт, пов’язаний з оподаткуванням (свердловину, з якої здійснюється використання води) протягом 10 робочих днів після відкриття такого об’єкта.
...
Як здійснюється сплата рентної плати за спеціальне використання води у разі придбання земельної ділянки із свердловиною для видобування підземної води (в т. ч. якщо свердловина законсервована) та який перший звітний (податковий) період для подання податкової звітності буде у разі фактичного використання води зі свердловини?
Спеціальне водокористування, первинними водокористувачами здійснюється на підставі отриманого дозволу, в якому встановлюються строк дії дозволу та відповідні ліміти використання води. Враховуючи цю вимогу, юридична особа, яка придбала земельну ділянку, на території якої є свердловина для видобування підземної води, для здійснення спеціального використання повинна отримати дозвіл на таке використання. Незалежно від цілей використання води (для господарських чи задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб) наявність дозволу на спеціальне водокористування визначає
...
Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води у разі, якщо суб'єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, та надає в оренду власне приміщення (нежитлове або житлове) іншому суб’єкту господарювання?
У цьому випадку слід враховувати декілька можливих ситуацій від яких залежить хто буде сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування. В першому випадку, припустимо, суб’єкт господарювання має договір на постачання води від первинного водокористувача, тобто фактично має дозвіл на спеціальне водокористування та надає в оренду власне приміщення іншому суб’єкту господарювання. В свою чергу, якщо орендар використовує водні ресурси також виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, враховуючи зміст пункту 255.2 статті 255 ПК України, то він не буде &
...
Яким чином здійснюється обґрунтування можливості установлення водовимірювальних пристроїв?
Відповідно до роз’яснень контролюючого органу повноваження щодо визначення можливості встановлення вимірювальних приладів надані Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. В цих роз’ясненнях є помітка, що вони актуальні до 01.01.2015, що пов’язано з тим, що раніше в ПК України було передбачено подвійну сплату збору за використання води у разі відсутність вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує. В чинному ПК України, але вже щодо сплати рентної плати за спеціальне використання води, також передбачен
...
Яким чином суб’єкт господарювання може обґрунтувати використання води як для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, так і в виробничих цілях?
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПК України платник податків при здійсненні своєї діяльності зобов’язаний вести облік основних показників визначених об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Отже, платник податків, враховуючи специфіку своєї господарської діяльності, а також дані первинних документів, може встановити напрям використання води та підтве
...
Якщо підприємство отримує воду за договором/без договору від первинного водокористувача, то чи буде в такому випадку підприємство сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування?
Підприємство, яке має договір на постачання води з первинним водокористувачем, та при цьому таке підприємство здійснює спеціальне водокористування (прим. спеціальне водокористування – це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.) повинно сплачувати рентну плату. В той же час такому підприємству не потрібно оформлювати та отримувати дозвіл на спеціальне водокористування. Оскільки
...
Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води?
Платниками рентної плати за спеціальне водокористування є первинні водокористувачі та суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Відповідно до пункту 255.1 статті 255 ПК України первинними водокористувачами є суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду, отриману шляхом забору з водних об'єктів. Тобто ті суб'єкти, що мають власні водозабірні споруди і відПлатниками рентної плати за спеціальне водокористування є первинні водокористувачі та
...
Лікувальні мінеральні води
Відповідно до Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 червня 2003 року № 243, природні підземні мінеральні лікувальні води – природні підземні мінеральні води об'єктів (родовищ), які мають виражену лікувальну і профілактичну дію на організм людини, характеризуються мінералізацією більше 8,0 г/дм3 або меншою при вмісті в них біологічно активних компонентів та сполук, не нижче прийнятих бальнеологічних норм (додаток 1) відпо
...
Водосховище
Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водосховище – штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку. Крім того, законодавство виділяє водосховище комплексного призначення як різновид водосховища. Водосховищем комплексного призначення вважається водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).
...
Змішане джерело водопостачання
Наразі немає нормативного визначення поняття змішаного джерела водопостачання. Проте у розумінні Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, а також позиції ДФС України,  викладеної у листі від 27.01.2016 року № 2604/7/99-99-15-04-02-17 «Про позначення коду водного об’єкта» змішане джерело водопостачання виникає у разі спеціального використання води платником рентної плати з моменту забору води з підземних водних об’єктів (джерел та підземних водних об’єктів) та поверхневих водних об’єктів. Відповідно до статті 1 Водного кодексу України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (далі – ВК України)
...
Фактичний обсяг води
Фактичний обсяг води, що використовується платниками рентної плати за спеціальне використання води, є об'єктом оподаткування рентною платою. Фактичний обсяг води включає лише використану платниками воду, з урахуванням змін до Податкового кодексу України (далі – ПК України) від 01.01.2017 року. Платниками здійснюється обчислення фактичного обсягу використаної води самостійно на підставі показників вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних пристроїв платником здійснюється розрахунок обсягу використаної води на підставі технологічних даних. У такому випадку платнику нада
...
Пільга для садово-городніх кооперативів щодо сплати рентної плати за спеціальне використання води
Відповідно  до підпункту 255.4.10 пункту 255.4 статті 255 ПК України рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами).
...
Пільги в оподаткуванні для громадських організацій інвалідів
Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) встановлено спеціальні правила для громадських організацій інвалідів та створених ними підприємств, щодо пільгового оподаткування: -  податком на прибуток підприємств сум прибутку, отриманого від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг з дотриманням умов, передбачених ПК України: -  податком на додану вартість операцій з постачання товарів, що безпосередньо виготовляються, та послуг, що надаються такими організаціями, з дотриманням умов передбачених ПК України; - рентною платою за
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 71 72 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити