Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Як проводиться поновлення працівника на роботі?
Стаття  235 Кодексу законів про працю передбачає наступні підстави для поновлення працівника на попередній роботі: звільнення робітника без законної підстави; незаконне переведення на іншу роботу. Спори про поновлення працівника на роботі розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах відповідно до вимог статті 232 Кодексу законів про працю. Отже, рішення про поновлення працівника на роботі приймається виключно судом. Особливістю таких судових рішень є те, що вони відповідно до частини 7 статті 235 Кодексу законів про працю підлягають негайному в
...
Які правові наслідки в аспекті оподаткування відсутності даних щодо об’єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно?
Відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Державний реєстр прав) інформації щодо певного об’єкта нерухомого майна найчастіше зумовлюється наступними факторами: Реєстрація у Державному реєстрі прав здійснюється щодо речових прав та їх обтяжень, що виникли після 1 січня 2013 року. Речові права та їх обтяження, зареєстровані відповідно до законодавства, чинного на момент їх виникнення до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, а тому немає необхідності їх «повторної» реєстрації в Державному реєстрі прав.
...
Що таке Державний реєстр речових прав на нерухоме майно?
Офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав (державна реєстрація) відбувається шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме з державної реєстрації законодавство України передбачає виникнення речових прав на нерухоме майно, що підтверджується нормами цивільного, земельного та спеціального законодавства у сфері державної реєстрації. Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом України &laqu
...
Які землі відносяться до земель населених пунктів?
Відповідно до статті 18 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) усі землі в межах території України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів тощо. Перелік категорій земель України за основним цільовим призначенням закріплений у статті 19 ЗК України. Таким чином, критерієм поділу земельних ділянок відповідно до ЗК України виступає їх цільове призначення – використання земельної ділянки за призначенням
...
Які особливості реалізації пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
З метою зменшення податкового тиску на платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, податкове законодавство передбачає пільговий режим його сплати. При цьому недоліки закріплення відповідних норм у Податковому кодексі України можуть спричинити складнощі реалізації права платників податків на зменшення податкового навантаження. Як відомо, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), є загальнообов’язковим платежем із місцевим статусом. Таким чином, широке коло повноважень в аспекті його правового закріплення на місцевому рі
...
Що таке місце розташування та місцезнаходження земельної ділянки?
Земельний кодекс України (далі ­– ЗК України) визначає земельну ділянку як частину земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (частина 1 статті 79 ЗК України). Аналогічна дефініція міститься і у підпункті 14.1.74 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Таким чином, місце розташування земельної ділянки є однією з її обов’язкових ідентифікуючих ознак.
...
Реєстр неприбуткових організацій
Реєстр неприбуткових установ та організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації. Порядком ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 16.07.2016р. (далі – Порядок № 440)  визначено, що створення і ведення Реєстру здійснюється Державною фіскальною службою України. Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться за кодом ЄДРПОУ
...
Чи являються платниками плати за землю фактичні землекористувачі?
Плата за землю згідно з нормами підпункту 14.1.147 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначається як обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі (1) земельного податку та (2) орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата). Платниками земельного податку в силу статті 269 ПК України являються власники земельних ділянок та земельних часток (паїв) та землекористувачі, а платниками орендної плати згідно із статтею 288 ПК України – орендарі земельних ділянок державної та комунальн
...
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору
    Кожен працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору з працедавцем. Одним із способів забезпечення права громадян на вільний вибір діяльності, що унеможливлює примусову працю відповідно до статті 43 Конституції України є заборона роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати укладений із працівником договір. З метою гарантування трудових прав працівників стаття 31 Кодексу законів про працю встановлює, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором.  Відповідно до положень статті
...
Які особливості трудових відносин із тимчасовим працівником?
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) не регулює трудові відносини з тимчасовими працівниками. Але це питання регулюється Указом Президії Верховної Ради CPCP «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-IX (Указ № 311 ). Важливо зазначити, що цей документ є чинним у частині, що не суперечить Конституції та законам України (постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII. Згідно з пунктом 1 цього Указу тимчасовими працівниками є ті, які були прийнят
...
Де визначено цільове призначення земельної ділянки?
Відповідно до частини 1 статті 20 Земельного кодексу України віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. При цьому цільове призначення земельних ділянок визначається у правовстановлюючих документах. Із наявністю конкретно визначеного цільового призначення земельної ділянки пов’язується надання пільг земельного податку. Цільове призначення земельної ділянки визначається у таких прав
...
Які особливості застосування ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин?
Ставки рентної плати визначені пунктом 252.20 статті 252 ПК України встановлюються за такими критеріями: 1) видом корисних копалин; 2) глибиною залягання; 3) користування надрами в межах договору про спільну діяльність. При цьому Податковим кодексом України не встановлено пріоритетності визначення тих чи інших критерій, за якими визначається розмір ставки оподаткування.
...
Як визначити податкове зобов'язання з рентної плати за користування надрами в не пов’язаних з видобуванням корисних копалин цілях?
Платниками даного податку є юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти господарювання, які відповідно до пункту 253.1 статті 253 ПК України здійснюють: зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; провадження інших видів господарської діяльності. Перелік можливих способів використання надр без мети видобування корисних копалин, визначений пунктом 253
...
Як визначити податкове зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування аміаку територією України?
Платниками податку, визначеного статтею 256-1 ПК України, є суб’єкти господарювання, які використовують об'єкти магістральних трубопроводів та надають послуги з транспортування вантажу трубопроводами України. Виходячи із положення пункту першого статті 256-1 ПК України до платників рентної плати належать тільки ті, що використовують магістральні трубопроводи. Відповідно до статті 1 ЗУ «Про трубопровідний транспорт» магістральним трубопроводом вважається технологічний   комплекс,  що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з &
...
Чи потрібно сільськогосподарському підприємству, що використовує воду для поливу із власної свердловини, сплачувати рентну плату за спеціальне використання води?
Суб’єкти господарювання (сільськогосподарські підприємства), які не входять до 4 групи платників єдиного податку, належать до платників рентної плати за спеціальне використання води у випадках: забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі); отримання води від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Оскільки сільськогосподарське підприємство здійснює забір підземних вод за допомогою власної свердловини, відповідне підприємство відноситься до первинних водокористувачів.
...
Радіаційно-забруднені об’єкти
Відповідно до пункту 240.4 статті 240 ПК України не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.
...
У яких випадках наявність податкового боргу з рентної плати може бути підставою для припинення спеціального дозволу на користування надрами?
Підстави для припинення спеціального дозволу на користування надрами шляхом його анулювання передбачаються статтею 26 Кодексу України про надра, серед яких визначаються: відсутність потреби у користуванні надрами; закінчення встановленого строку користування надрами; припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування; користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення; використання надр не для тієї мети, для яко
...
Коли центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (Держгеонадра), має право зупинити дію спеціального дозволу на використання надр?
Що таке зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами?  Зупинення дії спеціального дозволу означає обов’язкове тимчасове припинення проведення на наданій надрокористувачу в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. При цьому строк користування надрами не переривається. Зупинення дії спеціального дозволу є одним із заходів впливу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (Державної служби геології та надр України) щодо власника дозволу на користування на
...
Щодо звільнення за ініціативою самого працівника у період тимчасової непрацездатності
Статтею 40 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) встановлено заборону звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності та відпустки. Проте таке обмеження стосується тільки звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Статтею 38 КЗпП регламентовано порядок звільнення з ініціативи працівника, яка не містить обмеження щодо звільнення працівника у період його перебування на лікарняному, як зазначено в частині 3 статті 40 КЗпП України. Слід наголосити на тому, що це питання розглядалось Міністерством соціальної політики України у листі від 27.04.
...
Як оформити продовження строку відрядження?
Згідно із Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (далі – Інструкція) службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Зазначена Інструкція є обов’язковою для органів державної влади
...
Чи дозволяється переведення працівника на іншу роботу без його згоди?
Стаття 43 Конституції України та Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29 встановлюють заборону використання примусової праці. З огляду на вищезгадані нормативно-правові акти, стаття 32 Кодексу законів про працю України визначає, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість  допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
...
Особливості трудових відносин з ФОПом
Відповідно до законодавства України фізичні особи ‒ підприємці (далі – ФОП) у своїй підприємницькій діяльності можуть використовувати працю найманих осіб. Для ФОП на загальній системі оподаткування та платників єдиного податку третьої групи кількість найманих працівників є необмеженою. Для платників єдиного податку першої групи найманих працівників взагалі не повинно бути, а для платників другої групи – не більше 10 найманих працівників (до числа цих працівників не входять ті, які перебувають у відпустці у зв’язку за вагітністю та пологами та відпустці для догляду за дитиною)
...
Чи потрібно у колективний договір вносити зміни відносно коливань (росту) мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму? Чи є обов'язковим укладання галузевої угоди на підприємстві? (Питання від користувача Надія Володимирівна)
1. Колективний договір та Положення про оплату праці ‒ це локальні нормативні акти, тобто внутрішні документи підприємства, що регулюють взаємовідносини між роботодавцем і всім колективом. Відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, колективний договір ‒ це угода, яка укладається між власником (уповноваженим ним органом) і профспілковим комітетом (іншими уповноваженими представниками трудового колективу) з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. Тобто колективний договір є документом, у якому закріплюються зобов’язанн
...
Добрий день. Мій найманий працівник збирається у травні 2017 р. вийти на пенсію за віком. У трудовій книжці він виявив помилку в запису за попереднім місцем роботи. У графі «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ» вказано неправильний місяць народження. Майбутній пенсіонер звернувся на попереднє місце роботи, щоб виправити запис у трудовій книжці, але йому відмовили, тому що підприємство змінило назву і має іншу печатку. Чи маю я право в запис не мого підприємства вносити виправлення і поставити свою печатку?
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110, до трудової книжки вносяться наступні відомості: - відомості про роботу,  переведення на іншу  постійну  роботу, звільнення; -  відомості про нагородження  і  заохочення:  про  нагородження державними нагородами України та відзнаками України, зао
...
Єдиний поточний рахунок спільної діяльності
Поточним рахунком, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року (далі – Інструкція), є рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
...
Чи є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин СГ, який здійснює видобування підземних вод відповідно до діючого дозволу на користування надрами (із свердловини, криниці тощо), якщо глибина залягання покладу прісної підземної води до 20 метрів?
Всі суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування прісних підземних вод, що є джерелом отриманням економічної вигоди від її використання належать до платників плати за користування надрами, у тому числі й суб’єкти господарювання, яким надано спеціальні дозволи на користування надрами для провадження господарської діяльності з видобування прісних підземних вод загальною глибиною розробки до 20 метрів.[1] [1] Лист Державної податкової служби України «Про справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин в
...
На кого покладається обов’язок із справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі наявності укладеного договору концесії?
Обов’язок справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин покладається на концесіонера.
...
В яких випадках є можливим видобування прісних підземних вод без спеціальних дозволів?
Видобування підземних вод може відбуватися без спеціальних дозволів у випадку використання таких підземних вод повинно спрямовуватися на господарсько-побутові потреби, нецентралізоване та централізоване (крім виробництва фасованої питаної води) господарсько-питне водопостачання, але за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищуватиме 300 кубічних метрів на добу, а також у випадках видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі та захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насиче
...
За яких умов трудовий договір визнається недійсним?
Стаття 21 Кодексу законів про працю України передбачає можливість укладення між працівником та власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою трудового договору або контракту як особливої форми трудового договору (детальніше – в аналітиці «Що таке контракт як вид трудового договору»). Відповідно до трудового договору працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену таким договором, а працедавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці.
...
Вантажний автомобіль підприємства потрапив в ДТП та був пошкоджений настільки, що підприємство вирішило не ремонтувати його, і розібрати на запасні частини. Як відобразити в бухгалтерському обліку операції з розбирання вантажного автомобіля, оприбуткування отриманих запасних частин та отримання страхового відшкодування від страхової компанії?
Розбирання вантажного автомобіля за запасні частини, які потім планується використовувати для ремонту інших основних засобів,  є його ліквідацією як об’єкта основних засобів. У результаті такої ліквідації вантажний автомобіль необхідно вилучити з активів зі складу основних засобів, а отримані запасні частини оприбуткувати на баланс в якості матеріалів. Вантажний автомобіль підприємства потрапив в ДТП та був пошкоджений настільки, що підприємство вирішило не ремонтувати його, і розібрати на запасні частини. Як відобразити в бухгалтерському обліку операції з розбирання вантажного автомобіля, оп
...
Бухгалтерський облік безоплатно отриманих основних засобів
Відповідно до пункту 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7 «Основні засоби»), первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього положення. Те ж зазначено і у пункті 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р.  № 561 та додатково вказано, що на справедливу вартість безоплат
...
Бухгалтерський облік основних засобів, виготовлених самостійно
Відповідно до пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П (С)БО 7),  придбані та  самостійно створені підприємством основні засоби зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Згідно з пунктом 8 П(С)БО7 первісна вартість об’єкта основних засобів складається з наступних витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, щ
...
Бухгалтерський облік ремонтів, модернізації та інших поліпшень основних засобів
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П (С)БО 7 «Основні засоби»), та Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561), розрізняють: -    поліпшення об’єкта основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція, модифікація, дообладнання, заміна окремих частин для підвищення якості, кількості продукції); -    підтримання об’єкта основних засобів у робочом
...
Бухгалтерський облік обміну нематеріальних активів на подібний актив
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі – П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»), не містить визначення поняття «подібні нематеріальні активи». Але пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П (С)БО 7 «Основні засоби») встановлено, що подібні (однорідні) об'єкти – це об’єкти, що мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. Отже, за аналогією, і об’
...
Бухгалтерський облік продажу основних засобів
Відповідно до пункту 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7 «Основні засоби»), об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з  балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Продаж є одним із способів вибуття об’єктів основних засобів, внаслідок чого вони перестають визнаватись активами.  
...
Який порядок бухгалтерського обліку обміну однієї іноземної валюти на іншу?
За пунктом 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 (далі – Декрет про  систему валютного регулювання) торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами – юридичними особами здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України.
...
Як у бухгалтерському обліку відображають купівлю іноземної валюти?
Господарські операції, для яких підприємства вправі купувати іноземну валюту, визначені у Положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 (далі – Положення № 281).
...
Як у бухгалтерському обліку відображають продаж іноземної валюти?
Порядок продажу іноземної валюти регулюється нормами Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 (далі – Положення № 281). За визначенням із пункту 4 названого документу продаж іноземної валюти – це операція з продажу іноземної валюти виключно за гривні.
...
Який порядок бухгалтерського обліку імпорту товарів (робіт, послуг)?
Статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту як засіб платежу дозволено використовувати іноземну валюту та гривню. Але загальновідомим фактом є те, що переважна більшість імпортних операцій проходить у іноземній валюті.             Проте незалежно від виду валюти, якою підприємство розраховується з нерезидентом, у обліку та фінансовій звітності вартість операцій враховують у національній валюті.
...
Бухгалтерський облік опціонів та ф’ючерсних контрактів
Порядок бухгалтерського обліку операцій з укладання та виконання ф’ючерсних та опціонних контрактів залежить від мети укладання контракту. Укладені ф’ючерсні контракти та  придбані опціони, з метою отримання додаткових прибутків від різниці в ціні базового активу (спекуляція),  відображаються за справедливою вартістю в балансі покупця та продавця в сумі базового активу, на дату виконання для ф’ючерсних контрактів та на дату укладання для опціонів, а прибутки та збитки від торгівлі ф’ючерсами  та опціонами  визнаються доходами або витратами на кожну дату балансу.
...
Бухгалтерський облік ліквідації (списання) нематеріальних активів
Питання підстав та документального оформлення ліквідації (списання) нематеріальних активів було попередньо розглянуто в аналітичному матеріалі «Ліквідація нематеріальних активів та її документальне оформлення» Відповідно до пункту 35  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та
...
Облік ліквідації (списання) основних засобів за власним рішенням підприємства
Згідно з вимогами пункту 41 Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561)  ліквідація (списання) основних засобів оформлюється типовими формами: Актом на списання основних засобів (форма № ОЗ-3), списання транспортних засобів оформлюється Актом на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4), затвердженим Наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 р. № 352, які складаються спеціально створеною постійно діючою ком
...
Бухгалтерський облік ліквідації (списання) об’єкта основних засобів без згоди підприємства через навмисні дії, недбалість або халатність працівників чи сторонніх осіб (крадіжки, псування, знищення, аварії).
Питання документального підтвердження ліквідації основних засобів без згоди підприємства було розглянуто в аналітичному матеріалі «Ліквідація  основних засобів та її документальне оформлення». В разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства, відповідно до вимог пункту 7 Інструкції про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  від 02.09.2014 р.  № 879 (далі – Інструкція № 879), обов’язково проводиться інвентаризація активів. За результатами і
...
Бухгалтерський облік ліквідації (списання) знищених без згоди підприємства основних засобів в результаті дії обставин непереборної сили
Ліквідація об’єктів основних засобів, знищених без згоди підприємства в бухгалтерському обліку, оформлюється Актами на списання основних засобів (форма № ОЗ-3) або Актом на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4). Така ліквідація не оподатковується ПДВ, за умови підтвердження відповідними документами та відображення причин зруйнування основних засобів в Акті на списання основних засобів. Ці документи платник податку повинен подати контролюючому органу.  Детальніше про документальне підтвердження ліквідації основних засобів без згоди підприємства див. аналітичний матеріал «Податкові
...
Бухгалтерський облік придбання основних засобів за грошові кошти
Відповідно до пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П (С)БО 7),  придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкта основних засобів відповідно до пункту 8 П(С)БО7 складається з наступних витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язк
...
Бухгалтерський облік основних засобів, отриманих як внесок до статутного капіталу
Відповідно до пункту 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П (С)БО 7), первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)  підприємства  їх  справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 П (С)БО 7. Згідно з пунктом 8 П(С)БО7  первісна вартість об’єкта основних засобів складається з наступних витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-мо
...
Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів за грошові кошти
Відповідно до пункту 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.2009 р. (далі – П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»), придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Згідно з пунктом  11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з йо
...
Як визначити приховане працевлаштування? (концепція прихованого працевлаштування (deemed employment))
Проблема прихованого працевлаштування не є новою як для України, так і для інших країн світу. Незважаючи на зростання правового забезпечення найманого працівника протягом останніх десятиліть, чіткої системи кваліфікації трудових правовідносин наразі не вироблено. Крім того, підходи щодо визначення прихованих трудових відносин у кожній країні різняться. Деякі країни встановлюють кваліфікаційні ознаки на законодавчому рівні, інші провадять встановлення трудових правовідносин на основі методології, визнаної у судовій практиці. У переважній більшості приховування трудових правовідносин відбуваєтьс
...
Чи оплачується відпустка у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі при наявності виклику на сесію (Довідка-виклик Форма № Н-4.01)?
Відповідно до статей 2 та 3 Закону України «Про відпустки» право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі – підприємство). Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.
...
Чи втрачає дитина, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування?
За вихованцями дитячих будинків сімейного типу зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціального працівника, який здійснює соціальне супроводження.
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 70 71 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити